Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2007/0234(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A6-0132/2008

Predkladané texty :

A6-0132/2008

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 20/05/2008 - 8.1
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P6_TA(2008)0200

Prijaté texty
PDF 197kWORD 33k
Utorok, 20. mája 2008 - Štrasburg
Porovnateľnosť kvalifikácií v odbornom vzdelávaní medzi členskými štátmi ***I
P6_TA(2008)0200A6-0132/2008

Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 20. mája 2008 o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zrušuje rozhodnutie Rady 85/368/EHS o porovnateľnosti kvalifikácií v odbornom vzdelávaní medzi členskými štátmi Európskeho spoločenstva (KOM(2007)0680 – C6-0398/2007 – 2007/0234(COD))

(Spolurozhodovací postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

–   so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (KOM(2007)0680),

–   so zreteľom na článok 251 ods. 2 a článok 150 ods. 4 Zmluvy o ES, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C6-0398/2007),

–   so zreteľom na článok 51 a článok 43 ods. 1 rokovacieho poriadku,

–   so zreteľom na správu Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci (A6-0132/2008),

1.   schvaľuje návrh Komisie;

2.   žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh alebo ho nahradiť iným textom;

3.   poveruje svojho predsedu, aby túto pozíciu postúpil Rade a Komisii.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia