Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Postopek : 2008/0020(CNS)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A6-0164/2008

Predložena besedila :

A6-0164/2008

Razprave :

PV 19/05/2008 - 24
CRE 19/05/2008 - 24

Glasovanja :

PV 20/05/2008 - 8.5
Obrazložitev glasovanja
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P6_TA(2008)0204

Sprejeta besedila
PDF 304kWORD 81k
Torek, 20. maj 2008 - Strasbourg
Sklad Skupnosti za tobak *
P6_TA(2008)0204A6-0164/2008

Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 20. maja 2008 o predlogu Uredbe Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 1782/2003 glede prenosa pomoči za tobak v Sklad Skupnosti za tobak za leti 2008 in 2009 in Uredbe (ES) št. 1234/2007 glede financiranja Sklada Skupnosti za tobak (KOM(2008)0051 – C6-0062/2008 – 2008/0020(CNS))

(Postopek posvetovanja)

Evropski parlament,

–   ob upoštevanju predloga Komisije Svetu (KOM(2008)0051),

–   ob upoštevanju tretjega pododstavka člena 37(2) Pogodbe ES, v skladu s katerim se je Svet posvetoval s Parlamentom (C6-0062/2008),

–   ob upoštevanju člena 51 svojega Poslovnika,

–   ob upoštevanju poročila Odbora za kmetijstvo in razvoj podeželja in mnenja Odbora za proračun (A6-0164/2008),

1.   odobri predlog Komisije, kakor je bil spremenjen;

2.   meni, da mora biti vsak predviden znesek združljiv z zgornjo mejo postavke 2 večletnega finančnega okvira 2007–2013, in poudarja, da bo letni znesek določen v letnem proračunskem postopku in ocenjen v večletnem okviru;

3.   poziva Komisijo, naj ustrezno spremeni svoj predlog na podlagi člena 250(2) Pogodbe ES;

4.   poziva Svet, naj obvesti Parlament, če namerava odstopati od besedila, ki ga je Parlament odobril;

5.   poziva Svet, naj se ponovno posvetuje s Parlamentom, če namerava bistveno spremeniti predlog Komisije;

6.   naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji.

Besedilo, ki ga predlaga Komisija   Sprememba
Sprememba 1
Predlog uredbe – akt o spremembi
Naslov
Uredba Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 1782/2003 glede prenosa pomoči za tobak v Sklad Skupnosti za tobak za leti 2008 in 2009 in Uredbe (ES) št. 1234/2007 glede financiranja Sklada Skupnosti za tobak
Uredba Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 1782/2003 glede prenosa pomoči za tobak v Sklad Skupnosti za obdobje 2009–2012 in Uredbe (ES) št. 1234/2007 glede financiranja Sklada Skupnosti za tobak
Sprememba 2
Predlog uredbe – akt o spremembi
Uvodna izjava 1
(1)  Na podlagi člena 110j Uredbe Sveta (ES) št. 1782/2003 z dne 29. septembra 2003 o skupnih pravilih za sheme neposrednih podpor v okviru skupne kmetijske politike in o uvedbi nekaterih shem podpor za kmete in o spremembi nekaterih uredb se pomoč za tobak dodeli proizvajalcem surovega tobaka za proizvodna leta 2006–2009.
(1)  Na podlagi člena 110j Uredbe Sveta (ES) št. 1782/2003 z dne 29. septembra 2003 o skupnih pravilih za sheme neposrednih podpor v okviru skupne kmetijske politike in o uvedbi nekaterih shem podpor za kmete in o spremembi nekaterih uredb se pomoč za tobak dodeli proizvajalcem surovega tobaka vse do proizvodnega leta 2012.
Sprememba 3
Predlog uredbe – akt o spremembi
Uvodna izjava 1 a (novo)
(1a)  Ob upoštevanju številnih reform po letu 2004, zlasti na področju sadja in zelenjave, se proizvajalcev surovega tobaka ne bi smelo diskriminirati v odnosu do drugih evropskih kmetov.
Sprememba 4
Predlog uredbe – akt o spremembi
Uvodna izjava 3
(3)  Ukrepi, financirani iz Sklada Skupnosti za tobak, so bili zelo uspešni in so pozitiven primer sodelovanja kmetijske in zdravstvene politike. Da se zagotovi nadaljevanje navedenih ukrepov in ob upoštevanju, da se je Sklad vedno financiral s prenosom pomoči za tobak, je primerno, da se v Sklad Skupnosti za tobak prenese znesek v višini 5 % pomoči za tobak, dodeljene za koledarski leti 2008 in 2009.
(3)  Ukrepi, financirani iz Sklada Skupnosti za tobak, so bili zelo uspešni in so pozitiven primer sodelovanja kmetijske in zdravstvene politike. Da se zagotovi nadaljevanje navedenih ukrepov in ob upoštevanju, da se je sklad vedno financiral s prenosom pomoči za tobak, je primerno, da se v Sklad Skupnosti za tobak prenese znesek v višini 6 % pomoči za tobak, dodeljene za koledarska leta od 2009 do 2012.
Sprememba 5
Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka - 1 (novo)
Uredba (ES) št. 1782/2003
Člen 110 j
Uredba (ES) št. 1782/2003 se spremeni:
(-1) Člen 110j se nadomesti z naslednjim besedilom:
"Člen 110j
Področje uporabe
"Za proizvodna leta vse do leta 2012 se lahko dodeli pomoč kmetom, ki pridelujejo surovi tobak v skladu z oznako NC 2401, pod pogoji, ki so navedeni v tem poglavju."
Sprememba 6
Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka - 1 a (novo)
Uredba (ES) št. 1782/2003
Člen 110 l tabela
(-1a) V členu 110l se razpredelnica nadomesti z naslednjo:
(v mio EUR)
2009-2012
Nemčija p.m.
Španija p.m.
Francija p.m.
Italija (razen Apulije) p.m.
Portugalska p.m.
Sprememba 7
Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1
Uredba (ES) št. 1782/2003
Člen 110 m
Besedilo člena 110 m Uredbe (ES) št. 1782/2003 se nadomesti z naslednjim:
(-1b) Besedilo člena 110 m se nadomesti z naslednjim:
"Člen 110 m
"Člen 110 m
Prenos v Sklad Skupnosti za tobak
Prenos v Sklad Skupnosti za tobak
Z zneskom v višini 4 % pomoči za tobak, dodeljene na podlagi tega poglavja, za koledarsko leto 2006 in 5 % za koledarska leta 2007, 2008 in 2009 se financirajo ukrepi v okviru Sklada Skupnosti za tobak, kot določa člen 13 Uredbe (EGS) št. 2075/92."
Z zneskom v višini 4 % pomoči za tobak, dodeljene v skladu s tem poglavjem, za koledarsko leto 2006, 5 % za koledarsko leto 2007 ter 6 % za koledarska leta od 2009 do 2012 se financirajo ukrepi v okviru Sklada Skupnosti za tobak, kot določa člen 13 Uredbe (EGS) št. 2075/92."
Sprememba 8
Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka - 1 c (novo)
Uredba (ES) št. 1782/2003
Člen 143 e
(-1c) Člen 143e se črta.
Sprememba 9
Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka - 1 d (novo)
Uredba (ES) št. 1782/2003
Priloga VII – točka I – alinea 2
(-1d) Priloga VII, točka I, alinea 2 se črta.
Sprememba 10
Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 2
Uredba (ES) št. 1234/2007
Člen 104 – odstavek 2 – točka b
"b) za koledarska leta 20062009 v skladu s členom 110 m Uredbe (ES) št. 1782/2003."
"(b) za koledarska leta 2006 in 2007 ter 2009 do 2012 v skladu s členom 110m Uredbe (ES) št. 1782/2003."
Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov