Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2007/0051(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A6-0130/2008

Внесени текстове :

A6-0130/2008

Разисквания :

Гласувания :

PV 20/05/2008 - 8.7
CRE 20/05/2008 - 8.7
Обяснение на вота

Приети текстове :

P6_TA(2008)0206

Приети текстове
PDF 273kWORD 36k
Вторник, 20 май 2008 г. - Страсбург
Статистика за месо и добитък ***I
P6_TA(2008)0206A6-0130/2008
Резолюция
 Текст

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 20 май 2008 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно статистиката за месо и добитък (COM(2007)0129 – C6-0099/2007 – 2007/0051(COD))

(Процедура на съвместно вземане на решение: първо четене)

Европейският парламент,

–   като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета (COM(2007)0129),

–   като взе предвид член 251, параграф 2 и член 285, параграф 1 от Договора за ЕО, съгласно които Комисията внесе предложението в Парламента (C6-0099/2007),

–   като взе предвид член 51 от своя правилник,

–   като взе предвид доклада на Комисията по земеделие и развитие на селските райони (A6-0130/2008),

1.  Одобрява предложението на Комисията във вида, в който е изменено;

2.  Призовава Комисията отново да се допита до Парламента, в случай че възнамерява съществено да промени своето предложение или да го замени с друг текст;

3.  Възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията.


Позиция на Европейския парламент приета на първо четене на 20 май 2008 г. с оглед приемането на Регламент (ЕО) № …/2008 на Европейския парламент и на Съвета относно статистиката за месо и добитък
P6_TC1-COD(2007)0051

(Тъй като беше постигнато споразумение между Парламента и Съвета, позицията на Парламента на първо четене съответства на окончателния законодателен акт, Регламент (ЕО) № ….)

Правна информация - Политика за поверителност