Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2007/0051(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A6-0130/2008

Indgivne tekster :

A6-0130/2008

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 20/05/2008 - 8.7
CRE 20/05/2008 - 8.7
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P6_TA(2008)0206

Vedtagne tekster
PDF 10kWORD 36k
Tirsdag den 20. maj 2008 - Strasbourg
Kød- og husdyrsstatistik ***I
P6_TA(2008)0206A6-0130/2008
Beslutning
 Tekst

Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 20. maj 2008 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om statistikker over husdyrbestande og kødproduktion (KOM(2007)0129 - C6-0099/2007 - 2007/0051(COD))

(Fælles beslutningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

-   der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (KOM(2007)0129),

-   der henviser til EF-traktatens artikel 251, stk. 2, og artikel 285, stk. 1, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget (C6-0099/2007),

-   der henviser til forretningsordenens artikel 51,

-   der henviser til betænkning fra Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter (A6-0130/2008),

1.   godkender Kommissionens forslag som ændret;

2.   anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen agter at ændre dette forslag i væsentlig grad eller erstatte det med en anden tekst;

3.   pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen.


Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 20. maj 2008 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. .../2008 om statistikker over husdyrbestande og kødproduktion og om ophævelse af Rådets direktiv 93/23/EØF, 93/24/EØF og 93/25/EØF
P6_TC1-COD(2007)0051

(Eftersom der var indgået en aftale mellem Parlamentet og Rådet, svarer Parlamentets holdning ved førstebehandlingen til den endelige retsakt, forordning (EF) nr. ...)

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik