Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2007/0051(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A6-0130/2008

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A6-0130/2008

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 20/05/2008 - 8.7
CRE 20/05/2008 - 8.7
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P6_TA(2008)0206

Hyväksytyt tekstit
PDF 185kWORD 33k
Tiistai 20. toukokuuta 2008 - Strasbourg
Liha- ja kotieläintilastot ***I
P6_TA(2008)0206A6-0130/2008
Päätöslauselma
 Teksti

Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 20. toukokuuta 2008 ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi liha- ja kotieläintilastoista (KOM(2007)0129 – C6-0099/2007 – 2007/0051(COD))

(Yhteispäätösmenettely: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (KOM(2007)0129),

–   ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan ja 285 artiklan 1 kohdan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille (C6-0099/2007),

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 51 artiklan,

–   ottaa huomioon maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunnan mietinnön (A6-0130/2008),

1.   hyväksyy komission ehdotuksen sellaisena kuin se on tarkistettuna;

2.   pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se aikoo tehdä tähän ehdotukseen huomattavia muutoksia tai korvata sen toisella ehdotuksella;

3.   kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle.


Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 20. toukokuuta 2008, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o .../2008 antamiseksi kotieläin- ja lihatilastoista sekä neuvoston direktiivien 93/23/ETY, 93/24/ETY ja 93/25/ETY kumoamisesta
P6_TC1-COD(2007)0051

(Euroopan parlamentin ja neuvoston päästyä sopimukseen parlamentin ensimmäisessä käsittelyssä vahvistama kanta vastaa lopullista säädöstä, asetusta (EY) N:o ...)

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö