Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2006/0206(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A6-0102/2008

Внесени текстове :

A6-0102/2008

Разисквания :

PV 20/05/2008 - 21
CRE 20/05/2008 - 21

Гласувания :

PV 21/05/2008 - 5.2
CRE 21/05/2008 - 5.2
Обяснение на вота
Обяснение на вота

Приети текстове :

P6_TA(2008)0214

Приети текстове
PDF 277kWORD 35k
Сряда, 21 май 2008 г. - Страсбург
Забрана за износ и безопасно съхранение на метален живак ***II
P6_TA(2008)0214A6-0102/2008
Резолюция
 Текст

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 21 май 2008 г. относно общата позиция на Съвета с оглед приемане на регламент на Европейския парламент и на Съвета относно забраната за износ и безопасното съхранение на метален живак (11488/1/2007 – C6-0034/2008 – 2006/0206(COD))

(Процедура на съвместно вземане на решение: второ четене)

Европейският парламент,

–   като взе предвид общата позиция на Съвета (11488/1/2007 – C6-0034/2008),

–   като взе предвид своята позиция на първо четене(1) относно предложението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета (COM(2006)0636),

–   като взе предвид член 251, параграф 2 от Договора за ЕО,

–   като взе предвид член 62 от своя правилник,

–   като взе предвид препоръката за второ четене на Комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните (A6-0102/2008),

1.  Одобрява общата позиция във вида, в който е изменена;

2.  Възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията.

(1) Приети текстове от 20.6.2007 г., P6_TA(2007)0267.


Позиция на Европейския парламент, приета на второ четене на 21 май 2008 г. с оглед приемането на Регламент (ЕО) № …/2008 на Европейския парламент и на Съвета относно забраната за износ на метален живак и някои живачни съединения и смеси и безопасното съхранение на метален живак
P6_TC2-COD(2006)0206

(Тъй като беше постигнато споразумение между Парламента и Съвета, позицията на Парламента на второ четене съответства на окончателния законодателен акт, Регламент (ЕО) № …/2008.)

Правна информация - Политика за поверителност