Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2007/0022(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A6-0154/2008

Внесени текстове :

A6-0154/2008

Разисквания :

PV 19/05/2008 - 20
CRE 19/05/2008 - 20

Гласувания :

PV 21/05/2008 - 5.3
CRE 21/05/2008 - 5.3
Обяснение на вота
Обяснение на вота

Приети текстове :

P6_TA(2008)0215

Приети текстове
PDF 275kWORD 36k
Сряда, 21 май 2008 г. - Страсбург
Защита на околната среда чрез наказателното право ***I
P6_TA(2008)0215A6-0154/2008
Резолюция
 Текст

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 21 май 2008 г. относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета относно защитата на околната среда чрез наказателното право (COM(2007)0051 – C6-0063/2007 – 2007/0022(COD))

(Процедура на съвместно вземане на решение: първо четене)

Европейският парламент,

–   като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета (СOM(2007)0051),

–   като взе предвид член 251, параграф 2 и член 175, параграф 1 от Договора за създаване на Европейската общност, съгласно които предложението му е представено от Комисията (C6-0063/2007),

–   като взе предвид член 51 от своя правилник,

–   като взе предвид доклада на Комисията по правни въпроси и становищата на Комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните и на Комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи (A6-0154/2008),

1.  Одобрява предложението на Комисията във вида, в който е изменено;

2.  Призовава Комисията да се отнесе до него отново, в случай че възнамерява да внесе съществени изменения в своето предложение или да го замени с друг текст;

3.  Възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента, на Съвета и на Комисията.


Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 21 май 2008 г. с оглед приемането на Директива 2008/.../ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно защитата на околната среда чрез наказателното право
P6_TC1-COD(2007)0022

(Тъй като беше постигнато споразумение между Парламента и Съвета, позицията на Парламента на първо четене съответства на окончателния законодателен акт, Директива 2008/.../ЕО.)

Правна информация - Политика за поверителност