Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2007/0022(COD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A6-0154/2008

Esitatud tekstid :

A6-0154/2008

Arutelud :

PV 19/05/2008 - 20
CRE 19/05/2008 - 20

Hääletused :

PV 21/05/2008 - 5.3
CRE 21/05/2008 - 5.3
Selgitused hääletuse kohta
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P6_TA(2008)0215

Vastuvõetud tekstid
PDF 186kWORD 84k
Kolmapäev, 21. mai 2008 - Strasbourg
Keskkonna kaitsmine kriminaalõiguse kaudu ***I
P6_TA(2008)0215A6-0154/2008
Resolutsioon
 Tekst

Euroopa Parlamendi 21. mai 2008. aasta õigusloomega seotud resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv keskkonna kaitsmise kohta kriminaalõiguse kaudu (KOM(2007)0051 – C6-0063/2007 – 2007/0022(COD))

(Kaasotsustamismenetlus: esimene lugemine)

Euroopa Parlament, '

–   võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule (KOM(2007)0051);

–   võttes arvesse EÜ asutamislepingu artikli 251 lõiget 2 ja artikli 175 lõiget 1, mille alusel komisjon esitas ettepaneku Euroopa Parlamendile (C6-0063/2007);

–   võttes arvesse kodukorra artiklit 51;

–   võttes arvesse õiguskomisjoni raportit ja keskkonna-, rahvatervise- ja toiduohutuse komisjoni ning kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjoni arvamusi (A6-0154/2008),

1.   kiidab komisjoni ettepaneku muudetud kujul heaks;

2.   palub komisjonil ettepaneku uuesti Euroopa Parlamendile saata, kui komisjon kavatseb seda oluliselt muuta või selle teise tekstiga asendada;

3.   teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja komisjonile.


Euroopa Parlamendi seisukoht, vastu võetud esimesel lugemisel 21. mail 2008. aastal eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2008/.../EÜ keskkonna kaitsmise kohta kriminaalõiguse kaudu
P6_TC1-COD(2007)0022

(Kuna Euroopa Parlament ja nõukogu jõudsid kokkuleppele, vastab Euroopa Parlamendi esimese lugemise seisukoht õigusakti (direktiiv 2008/.../EÜ) lõplikule kujule.)

Õigusteave - Privaatsuspoliitika