Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2007/0022(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A6-0154/2008

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A6-0154/2008

Keskustelut :

PV 19/05/2008 - 20
CRE 19/05/2008 - 20

Äänestykset :

PV 21/05/2008 - 5.3
CRE 21/05/2008 - 5.3
Äänestysselitykset
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P6_TA(2008)0215

Hyväksytyt tekstit
PDF 183kWORD 33k
Keskiviikko 21. toukokuuta 2008 - Strasbourg
Ympäristönsuojelu rikosoikeudellisin keinoin ***I
P6_TA(2008)0215A6-0154/2008
Päätöslauselma
 Teksti

Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 21. toukokuuta 2008 ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi ympäristönsuojelusta rikosoikeudellisin keinoin (KOM(2007)0051 – C6-0063/2007 – 2007/0022(COD))

(Yhteispäätösmenettely: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (KOM(2007)0051),

–   ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan ja 175 artiklan 1 kohdan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille (C6-0063/2007),

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 51 artiklan,

–   ottaa huomioon oikeudellisten asioiden valiokunnan mietinnön ja ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnan sekä kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan lausunnot (A6-0154/2008),

1.   hyväksyy komission ehdotuksen sellaisena kuin se on tarkistettuna;

2.   pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se aikoo tehdä tähän ehdotukseen huomattavia muutoksia tai korvata sen toisella ehdotuksella;

3.   kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle.


Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 21. toukokuuta 2008, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2008/.../EY antamiseksi ympäristönsuojelusta rikosoikeudellisin keinoin
P6_TC1-COD(2007)0022

(Euroopan parlamentin ja neuvoston päästyä sopimukseen parlamentin ensimmäisessä käsittelyssä vahvistama kanta vastaa lopullista säädöstä, direktiiviä 2008/.../EY.)

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö