Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2007/0084(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A6-0061/2008

Внесени текстове :

A6-0061/2008

Разисквания :

Гласувания :

PV 21/05/2008 - 5.4
CRE 21/05/2008 - 5.4
Обяснение на вота

Приети текстове :

P6_TA(2008)0216

Приети текстове
PDF 275kWORD 80k
Сряда, 21 май 2008 г. - Страсбург
Изследвания на структурата на земеделските стопанства и проучване на методите за селскостопанско производство ***I
P6_TA(2008)0216A6-0061/2008
Резолюция
 Текст

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 21 май 2008 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно изследвания на структурата на земеделските стопанства и проучване на методите за селскостопанско производство и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 571/88 на Съвета (COM(2007)0245 – C6-0127/2007 – 2007/0084(COD))

(Процедура на съвместно вземане на решение: първо четене)

Европейският парламент,

–   като взе предвид предложението на Комисията към Европейския парламент и към Съвета (COM(2007)0245),

–   като взе предвид член 251, параграф 2 и член 285, параграф 1 от Договора за ЕО, съгласно които Комисията е внесла предложението в Парламента (C6-0127/2007),

–   като взе предвид член 51 от своя правилник,

–   като взе предвид доклада на Комисията по земеделие и развитие на селските райони (A6-0061/2008),

1.  Одобрява предложението на Комисията във вида, в който е изменено;

2.  Призовава Комисията отново да се допита до Парламента, в случай че възнамерява съществено да промени своето предложение или да го замени с друг текст;

3.  Възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията.


Позиция на Европейския парламент приета на първо четене на 21 май 2008 г. с оглед приемането на Регламент (ЕО) № …/2008 на Европейския парламент и на Съвета относно изследвания на структурата на земеделските стопанства и изследване на селскостопанските производствени методии за отмяна на Регламент (ЕИО) № 571/88 на Съвета
P6_TC1-COD(2007)0084

(Тъй като беше постигнато споразумение между Парламента и Съвета, позицията на Парламента на първо четене съответства на окончателния законодателен акт, Регламент (ЕО) № …/2008.)

Правна информация - Политика за поверителност