Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot :

Előterjesztett szövegek :

RC-B6-0271/2008

Viták :

PV 22/05/2008 - 3

Szavazatok :

PV 22/05/2008 - 9.4
CRE 22/05/2008 - 9.4

Elfogadott szövegek :


Elfogadott szövegek
PDF 209kWORD 53k
2008. május 22., Csütörtök - Strasbourg
Libanon
P6_TA(2008)0228RC-B6-0271/2008

Az Európai Parlament 2008. május 22-i állásfoglalása a libanoni helyzetről

Az Európai Parlament,

–   tekintettel a Közel-Kelettel kapcsolatos korábbi állásfoglalásaira, különösen a Libanoni Köztársasággal kötendő társulási megállapodásról szóló 2003. január 16-i(1), a libanoni helyzetről szóló, 2005. március 10-i(2), a közel-keleti helyzetről szóló, 2006. szeptember 7-i(3), a Közel-Keletről szóló, 2007. július 12-i(4) állásfoglalásaira, valamint a Libanonnak nyújtandó közösségi makroszintű pénzügyi támogatásról szóló tanácsi határozatra irányuló javaslatról szóló, 2007. november 29-i álláspontjára(5),

–   tekintettel az ENSZ Biztonsági Tanácsa 1559. (2004), 1636. (2005), 1680. (2006), 1701. (2006) és 1757. (2007) számú határozataira,

–   tekintettel az egyrészt az Európai Közösség és tagállamai, másrészt a Libanoni Köztársaság közötti társulást létrehozó euromediterrán társulási megállapodásra(6) (társulási megállapodás),

–   tekintettel a Libanonnak nyújtandó közösségi makroszintű pénzügyi támogatásról szóló, 2007. december 10-i 2007/860/EK tanácsi határozatra(7),

–   tekintettel Javier Solanának, az EU közös kül- és biztonságpolitikai főképviselőjének libanoni helyzetről szóló, 2008. május 16-i nyilatkozatára,

–   tekintettel a soros elnökség által a Közel-Kelettel kapcsolatban az EU nevében tett 2008. március 14-i nyilatkozatra,

–   tekintettel eljárási szabályzata 103. cikkének (4) bekezdésére,

A.   mélyen aggódva a libanoni erőszak növekedése és a sikertelen elnöki választások után Libanonban kialakult intézményi helyzet miatt;

B.   mivel a libanoni kormány 2008. május 6-án hozott határozatait követően Bejrútban és Libanon más területein a Hezbollah és egyéb milíciák között kitört durva összecsapások, valamint a reptér biztonságáért felelős tábornok elbocsátását és a Hezbollah kommunikációs rendszereinek betiltását követő erőszak során tucatnyian vesztették életüket, és több százan sérültek meg;

C.   mivel a libanoni kormány az összecsapások megakadályozása érdekében visszavonta az erőszakot szító határozatait, és a libanoni hadsereget bízta meg a válság megoldásával;

D.   mivel a libanoni parlament 2007 novembere előtt – a Libanoni Köztársaság elnöke megbízatásának lejártakor – sem töltötte be demokratikus szerepét, és mivel az ország a demokratikus működést súlyosan befolyásoló, intézményi válságtól szenved;

E.   mivel a Hezbollah nem csupán egy ellenzéki politikai párt, hanem egyben Libanon területének jelentős részét, nevezetesen a siíta közösségek által lakott részt ellenőrzése alatt tartó fegyveres csoport is;

F.   mivel az Arab Liga kezdeményezése alapján a felek 2008. május 15-én megállapodtak a fegyveres összecsapások azonnali beszüntetésében, illetve abban, hogy folytatják a nemzeti párbeszédet a nemzeti egységkormánnyal és az új választási törvénnyel kapcsolatos kérdésekről, valamint normalizálják az ország helyzetét és visszaállítják a közelmúltbeli események előtti állapotot;

G.   mivel a jelenlegi holtpont Libanonban bénítólag hat az ország rendes működésére; mivel ez a politikai válság jelentős veszélyt hordoz magában Libanon és az egész régió törékeny stabilitására nézve; mivel az egész Közel-Kelet stabilitása és békés fejlődése szempontjából döntő fontosságú, hogy Libanon stabil, teljes egészében szuverén, egységes és demokratikus állam legyen;

H.   mivel Libanont erős politikai, gazdasági és kulturális szálak kötik Európához, és az ország az Európai Unió fontos közel-keleti partnere; mivel egy szuverén és demokratikus Libanon kulcsfontosságú szerepet játszhat egy erős euromediterrán partnerség kialakításában;

I.   mivel társulási megállapodás 2. cikke kimondja, hogy az aláíró felek közötti kapcsolatok, valamint a megállapodás rendelkezései a demokratikus elvek és alapvető emberi jogok tiszteletben tartásán alapulnak az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatában kifejtettek szerint, amely a felek belpolitikáját és nemzetközi politikáját vezérli, és a megállapodás lényeges részét képezi; mivel a társulási tanács a megállapodás által létrehozott rendszeres politikai párbeszéd keretében meghozhatja a szükséges intézkedéseket az Európai Parlament és a libanoni parlament közti együttműködés előmozdítása végett;

J.   mivel az ENSZ Biztonsági Tanácsa 1757. (2007) számú határozata a meggyilkolt Rafík al-Haríri libanoni miniszterelnök és a Libanonban elkövetett más politikai gyilkosságok áldozatainak gyilkosai feletti ítélkezésért felelős nemzetközi bíróságot állított fel;

K.   mivel Libanonnak még mindig számos lényeges pénzügyi és gazdasági kihívással kell szembenéznie; mivel 2007. január 4-én a libanoni hatóságok elfogadtak egy átfogó társadalmi-gazdasági reformprogramot; mivel az Európai Unió 80 millió euró összegű makroszintű pénzügyi támogatást kínált fel abból a célból, hogy segítse Libanon a háború utáni újjáépítésre és a gazdaság fenntartható helyreállítására tett belső erőfeszítéseit, ily módon enyhítve a kormányt a gazdasági programja végrehajtásában akadályozó pénzügyi korlátokat;

L.   mivel Libanonban még több mint 300 000 palesztin menekült él nyomorúságos körülmények között; mivel az egyes palesztin menekülttáborokban kirobbant erőszakhullám és a hadsereggel folytatott harcok még inkább kiélezték az országban uralkodó helyzetet;

M.   mivel a Shebaa-gazdaságok területi egysége továbbra is megoldatlan kérdés;

1.   üdvözli a felek által Dohában tető alá hozott megállapodást Michel Sleiman tábornoknak a napokban várható köztársasági elnöki kinevezéséről, egy új Egységes Nemzeti Kormány létrehozásáról és a választási törvény elfogadásáról; felszólítja a feleket, hogy teljes mértékig hajtsák végre ezt a megállapodást; hangsúlyozza a nemzetközi közösség pozitív visszajelzésének jelentőségét; gratulál a megállapodás libanoni feleinek, valamint a Katari Államnak és az Arab Államok Ligájának a sikeres közvetítéshez;

2.   hangsúlyozza Libanon stabilitásának, szuverenitásának, függetlenségének, egységének és területi integritásának fontosságát; rámutat arra, hogy Libanonban a politikai stabilitás csak úgy teremthető meg, ha sikerül ismét létrehozni a bizalmon alapuló légkört valamennyi fél között, megszüntetni az erőszakot, és elhárítani a külső befolyást;

3.   üdvözli a hadsereg és a biztonsági szolgálatok közelmúltbeli események lezárása érdekében tett pozitív hozzájárulását; felszólítja az összes érintett felet a libanoni hadsereg támogatására annak érdekében, hogy az jogszerűen biztosíthassa Libanon működését, biztonságát, közrendjét, függetlenségét és stabilitását

4.   ezért úgy véli, hogy a az ország és valamennyi libanoni biztonsága a fegyveres erők, és különösen a Hezbollah leszerelésétől, és a Libanonba irányuló fegyverkereskedelem ellenőrzésétől függ; alapvető fontosságúnak tekinti, hogy a Libanonba irányuló összes fegyverimport kizárólag a hivatalos libanoni hadsereghez érkezzen; ismételten felszólítja a libanoni kormányt, hogy ezzel kapcsolatban az Egyesült Nemzetek ideiglenes libanoni erőivel (UNIFIL) együttműködve teljes szuverenitást és hatékony ellenőrzést gyakoroljon az ország határai és területe felett; e tekintetben az erőszak elutasítására, a demokrácia szabályainak elfogadására, valamint az állami hatóságok és a demokratikusan megválasztott intézmények etnikai és vallási hovatartozásuktól, pártállásuktól vagy eredetüktől független elismerésére szólítja fel az összes felet;

5.   emlékeztet rá, hogy a társulási megállapodás politikai párbeszédet ír elő az Európai Parlament és a libanoni parlament között a két intézmény közti együttműködési politika alapján;

6.   ismételten hangsúlyozza az UNIFIL szerepének fontosságát; alapvető fontosságúnak tartja, hogy a libanoni kormány teljes szuverenitással és hatékony ellenőrzéssel bírjon az ország területe és határai felett minden olyan tevékenység tekintetében, amely az állam fennhatósága alá esik, és ezáltal biztosítsa az ország és a polgárok biztonságát;

7.   ismételten felkéri az érintett feleket, hogy támogassák a Rafík al-Haríri volt libanoni miniszterelnök meggyilkolásáért és Libanonban elkövetett más politikai gyilkosságokért felelős személyek felett ítélkező nemzetközi bíróság munkáját, és sürgeti Szíriát, hogy teljes mértékben működjön együtt a bírósággal;

8.   sürgeti a libanoni hatóságokat, hogy tegyenek meg minden erőfeszítést a palesztin menekültekkel szembeni minden hátrányos megkülönböztetés megszüntetésére; ismételten arra kéri a nemzetközi közösséget, hogy növelje támogatását a tartós rendezés érdekében;

9.   felszólítja Szíriát, hogy tartózkodjon minden olyan beavatkozástól, mely negatív hatással lehet a libanoni belpolitikára, és töltsön be konstruktív szerepet abban, hogy az országban megteremthető legyen stabilitás; konstruktív szerep betöltésére kéri Iránt és Szíriát; felkéri az összes érintett felet, hogy tegyenek eleget az ENSZ Biztonsági Tanácsa 1559. (2004) és 1701. (2006) sz. határozatának Libanon függetlenségének, szuverenitásának, biztonságának és stabilitásának tiszteletben tartása tekintetében, továbbá emlékeztet rá, hogy a fegyveres milíciáknak tilos fegyvert eladni;

10.   ismételten támogatásának ad hangot az Európai Unió azon elhatározását illetően, hogy segítséget nyújt Libanonnak a gazdasági szerkezetátalakításban; felkéri a Tanácsot és a Bizottságot, hogy folytassák Libanon újjáépítésének és gazdasági fellendítésének támogatására irányuló erőfeszítéseiket, és alakítsanak ki szorosabb együttműködést az ország civil társadalmával, az ország demokratizálódásának további előmozdítása érdekében;

11.   utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak, a Bizottságnak, a közös kül- és biztonságpolitika főképviselőjének, a tagállamok kormányainak és parlamentjeinek, az ENSZ főtitkárának, az Arab Liga főtitkárának, a Kvartett közel-keleti megbízottjának, az Euromediterrán Parlamenti Közgyűlés elnökének, Libanon kormányának és parlamentjének, valamint Szíria elnökének és parlamentjének, valamint Irán kormányának és parlamentjének.

(1) HL C 38. E, 2004.2.12., 307. o.
(2) HL C 320. E, 2005.12.15., 257. o.
(3) HL C 305. E, 2006.12.14., 236. o.
(4) Elfogadott szövegek, P6_TA(2007)0350.
(5) Elfogadott szövegek, P6_TA(2007)0550.
(6) HL L 143., 2006.5.30., 2. o.
(7) HL L 337., 2007.12.21., 111. o.

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat