Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumentų priėmimo eiga :

Pateikti tekstai :

RC-B6-0271/2008

Debatai :

PV 22/05/2008 - 3

Balsavimas :

PV 22/05/2008 - 9.4
CRE 22/05/2008 - 9.4

Priimti tekstai :


Priimti tekstai
PDF 204kWORD 51k
Ketvirtadienis, 2008 m. gegužės 22 d. - Strasbūras
Libanas
P6_TA(2008)0228RC-B6-0271/2008

2008 m. gegužės 22 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl padėties Libane

Europos Parlamentas,

–   atsižvelgdamas į savo ankstesnes rezoliucijas dėl Artimųjų Rytų, ypač į 2003 m. sausio 16 d. rezoliuciją dėl asociacijos susitarimo su Libano Respublika sudarymo(1), į 2005 m. kovo 10 d. rezoliuciją dėl padėties Libane(2), į 2006 m. rugsėjo 7 d. rezoliuciją dėl padėties Artimuosiuose Rytuose(3), į 2007 m. liepos 12 d. rezoliuciją dėl padėties Artimuosiuose Rytuose(4) ir į savo 2007 m. lapkričio 29 d. poziciją dėl pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo dėl Bendrijos makrofinansinės pagalbos suteikimo Libanui(5),

–   atsižvelgdamas į Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos rezoliucijas Nr. 1559 (2004), 1636 (2005), 1680 (2006), 1701 (2006) ir 1757 (2007),

–   atsižvelgdamas į Europos ir Viduržemio jūros regiono šalių asociacijos susitarimą, kuriuo remiantis įsteigiama Europos bendrijos ir jos valstybių narių bei Libano Respublikos asociacija(6) (Asociacijos susitarimas),

–   atsižvelgdamas į 2007 m. gruodžio 10 d. Tarybos sprendimą 2007/860/EB dėl Bendrijos makrofinansinės pagalbos suteikimo Libanui(7),

–   atsižvelgdamas į ES Vyriausiojo įgaliotinio Javiero Solanos 2008 m. gegužės 16 d. pareiškimą dėl padėties Libane,

–   atsižvelgdamas į 2008 m. kovo 14 d. pareiškimą dėl Artimųjų Rytų, kurį Europos Sąjungos vardu pateikė ES pirmininkaujanti valstybė narė,

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 103 straipsnio 4 dalį,

A.   kadangi yra labai sunerimęs dėl smurto eskalavimo Libane ir giliai susirūpinęs dėl institucinės padėties Libane po nesėkmingų prezidento rinkimų,

B.   kadangi per pastaruosius smurtinius Hizbollah grupuotės ir kitų ginkluotų grupuočių susirėmimus Beirute ir kitose Libano vietovėse, kurie vyko po 2008 m. gegužės 6 d. priimtų Libano vyriausybės sprendimų, ir po smurto, kilusio dėl generolo, atsakingo už aerouosto saugumą, atstatydinimo ir Hezbollah ryšių sistemų uždraudimo, žuvo dešimtys žmonių, o šimtai buvo sužeista,

C.   kadangi Libano vyriausybė, norėdama sustabdyti kovas, atšaukė smurtą sukėlusius sprendimus ir pavedė krizės sprendimą Libano karinėms pajėgoms,

D.   kadangi Libano parlamentas neįvykdė jam konstitucijoje iki 2007 m. lapkričio mėnesio, kai baigėsi Libano Respublikos prezidento mandato galiojimas ir kadangi instituciniu požiūriu šalis visiškai blokuota, o ši padėtis kelia rimtų demokratijos funkcionavimas sutrikimų,

E.   kadangi Hezbollah yra ne tik opozicinė politinė partija, bet ir ginkluota grupuotė, kontroliuojanti didelę Libano teritorijos dalį, įskaitant tą, kurioje gyvena šiitų bendruomenės,

F.   kadangi konflikto šalys, remdamosi iniciatyva, kurios ėmėsi Arabų šalių lyga, 2008 m. gegužės 15 d. susitarė nedelsdamos nutraukti ginkluotus susirėmimus, vėl pradėti nacionalinį dialogą, apimantį nacionalinės vienybės vyriausybės ir naujojo rinkimų įstatymo klausimus, siekti, kad gyvenimas grįžtų į įprastas vėžias, ir atstatyti iki pastarųjų konfliktų buvusią padėtį,

G.   kadangi dėl dabartinės politinės aklavietės Libane negali vykti normalus šalies gyvenimas; kadangi ši politinė krizė – didelė grėsmė trapiam Libano stabilumui, taip pat ir viso regiono stabilumui; kadangi stabilumo, visapusiško savarankiškumo, vienybės ir demokratijos Libane užtikrinimas itin svarbus skatinant stabilumą ir taikią visų Artimųjų Rytų šalių plėtrą,

H.   kadangi Libanas – tai šalis, tvirtai susijusi su Europa politiniais, kultūriniais ir ekonominiais ryšiais, ir kadangi Libanas – tai svarbi Europos Sąjungos Artimųjų Rytų regiono partnerė; kadangi suvereni ir demokratiška Libano valstybė gali atlikti labai svarbų vaidmenį plėtojant stabilią Europos Sąjungos ir Viduržemio jūros regiono valstybių partnerystę,

I.   kadangi Asociacijos susitarimo 2 straipsnis numato, kad, kaip nustatyta Visuotinėje žmogaus teisių deklaracijoje, šalių santykiai ir visos susitarimo nuostatos grindžiamos pagarba demokratijos principams ir pagrindinėms žmogaus teisėms, kuriomis vadovaujamasi vykdant šių šalių vidaus ir tarptautinę politiką ir kurios sudaro svarbiausią susitarimo dalį; kadangi Asociacijos taryba remdamasi sutartyje numatytu nuolatiniu politiniu dialogu įgaliota imtis reikiamų priemonių skatinti Europos Parlamento ir Libano parlamento bendradarbiavimą,

J.   kadangi JT Saugumo Tarybos rezoliucijoje 1757 (2007) nurodoma įsteigti tarptautinį tribunolą asmenims, atsakingiems už buvusio Ministro Pirmininko Rafiko Haririo nužudymą ir už kitas Libane įvykdytas politines žmogžudystes, teisti,

K.   kadangi Libanas vis dar susiduria su dideliais finansiniais ir ekonominiais sunkumais; kadangi 2007 m. sausio 4 d. Libano valdžios institucijos patvirtino visapusišką socialinių ir ekonominių reformų programą; kadangi Europos Sąjunga, siekdama remti Libano vidaus pastangas atstatyti šalį po karo ir siekti tvariai atkurti ekonomiką, taip pat norėdama palengvinti finansinius apribojimus įgyvendinant Vyriausybės ekonomikos programą, pasiūlė 80 mln. EUR dydžio makrofinansinę pagalbą,

L.   kadangi Libane skurdo sąlygomis tebegyvena daugiau kaip 300 000 palestiniečių pabėgėlių; kadangi smurto proveržiai ir susidūrimai su kariuomene kai kuriose palestiniečių pabėgėlių stovyklose prisidėjo prie įtemptos padėties šalyje,

M.   kadangi Shebaa ūkiuose teritorinio vientisumo klausimai vis dar sprendžiami,

1.   palankiai vertina Dohoje sudarytą susitarimą dėl generolo Michel Sleiman išrinkimo Respublikos Prezidentu artimiausiu laiku, Nacionalinės vienybės vyriausybės suformavimo ir rinkimų įstatymo priėmimo; ragina susitarimo šalis visapusiškai įgyvendinti šį susitarimą; pabrėžia pozityvios tarptautinės bendruomenės reakcijos svarbą; sveikina susitarimą sudariusias Libano partijas, o taip pat Kataro valstybę ir Arabų valstybių lygą sėkmingai tarpininkavus;

2.   pabrėžia Libano stabilumo, suverenumo, nepriklausomybės, vienybės ir teritorinio vientisumo svarbą; pabrėžia, kad politinis stabilumas Libane gali būti grindžiamas tik abipusio visų šalių pasitikėjimo atkūrimu ir smurto bei išorės įtakos atsisakymu;

3.   pritaria teigiamam kariuomenės ir saugumo tarnybų vaidmeniui, kurio jį atliko siekdamos nutraukti pastaruosius įvykius; kviečia visas dalyvaujančias šalis remti Libano armiją, siekiant, kad ji visiškai užtikrintų Libano galias, saugumą, tvarką, suverenumą ir stabilumą;

4.   taip pat mano, kad šalies ir visų Libano piliečių saugumo galima pasiekti nusiginkluojant visoms karinėms grupuotėms, ypač Hezbollah, ir kontroliuojant neteisėtą prekybą į Libaną parduodamais ginklais; mano, jog ypač svarbu užtikrinti, kad visi į Libaną importuojami ginklai būtų skirti tik oficialiajai Libano armijai; pakartoja savo raginimą Libano vyriausybei bendradarbiaujant su Jungtinių Tautų laikinosiomis pajėgomis Libane (angl. UNIFIL) visapusiškai naudotis suverenitetu ir šiuo tikslu vykdyti veiksmingą sienų bei šalies teritorijos kontrolę; todėl ragina visas šalis nutraukti smurtą, visapusiškai priimti demokratijos taisykles ir pripažinti visas valstybines įstaigas bei institucijas demokratiškai išrinktomis nepaisant to, kokios juose dirbančių asmenų etninės, religinės ar partinės pažiūros bei kilmė;

5.   primena, kad Asociacijos susitarime numatytas politinis Europos Parlamento ir Libano parlamento dialogas, nustatantis abiejų institucijų politinį bendradarbiavimą;

6.   primena apie Jungtinių Tautų laikinųjų pajėgų Libane (angl. UNIFIL)vaidmens svarbą; mano, kad labai svarbu, jog Libano vyriausybė būtų visiškai suvereni ir vykdytų veiksmingą šalies sienų ir teritorijos kontrolę visomis valstybės jurisdikcijos leidžiamomis priemonėmis siekiant užtikrinti šalies ir piliečių saugumą;

7.   pakartoja savo raginimą visoms susijusioms šalims remti tarptautinio tribunolo, siekiančio teisti asmenis, atsakingus už buvusio ministro pirmininko Rafiko Haririo nužudymą ir kitas iš politinių paskatų Libane įvykdytas žmogžudystes, darbą ir ragina Siriją visapusiškai bendradarbiauti šiuo klausimu;

8.   ragina Libano vyriausybę dėti visas pastangas, kad būtų nutraukta bet kokia Palestinos pabėgėlių diskriminacija; dar kartą ragina tarptautinę bendruomenę didinti savo pagalbą, kad būtų rastas ilgalaikis sprendimas;

9.   ragina Siriją susilaikyti nuo bet kokio kišimosi, kurio poveikis Libano vidaus reikalams būtų neigiamas, ir atlikti konstruktyvų vaidmenį pasiekiant stabilumą šalyje; ragina Iraną ir Siriją atlikti konstruktyvų vaidmenį; ragina visas suinteresuotas šalis gerbiant Libano nepriklausomybę, suverenumą, saugumą ir stabilumą laikytis Jungtinių Tautų Rezoliucijų Nr. 1559 ir 1701, primindamas apie draudimą parduoti ginklus ginkluotoms grupuotėms;

10.   pakartoja, kad remia Europos Sąjungos apsisprendimą padėti Libanui atkurti šalies ekonomiką; ragina Tarybą ir Komisiją toliau dėti pastangas remiant Libano atstatymą ir ekonomikos atkūrimą ir, siekiant toliau skatinti demokratinius procesus šalyje, remti glaudesnį bendradarbiavimą su šalies pilietine visuomene;

11.   paveda Primininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai, vyriausiajam įgaliotiniui bendrajai užsienio ir saugumo politikai, valstybių narių vyriausybėms ir parlamentams, JT Generaliniam Sekretoriui, Arabų šalių lygos generaliniam sekretoriui, Ketverto atstovui Artimuosiuose Rytuose, Europos ir Viduržemio jūros regiono parlamentinės asamblėjos pirmininkui, Libano vyriausybei ir parlamentui, Sirijos prezidentui ir vyriausybei bei Irano vyriausybei ir parlamentui.

(1) OL C 38 E ,2004 2 12, p. 307.
(2) OL C 320 E, 2005 12 15, p. 257.
(3) OL C 305 E, 2006 12 14, p. 236.
(4) Priimti tekstai, P6_TA(2007)0350
(5) Priimti tekstai, P6_TA(2007)0550
(6) OL L 143, 2006 5 30, p. 2.
(7) OL L 337, 2007 12 21, p. 111.

Teisinė informacija - Privatumo politika