Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentelor :

Texte depuse :

RC-B6-0271/2008

Dezbateri :

PV 22/05/2008 - 3

Voturi :

PV 22/05/2008 - 9.4
CRE 22/05/2008 - 9.4

Texte adoptate :


Texte adoptate
PDF 218kWORD 59k
Joi, 22 mai 2008 - Strasbourg
Liban
P6_TA(2008)0228RC-B6-0271/2008

Rezoluţia Parlamentului European din 22 mai 2008 privind situația din Liban

Parlamentul European,

-   având în vedere rezoluțiile sale anterioare privind Orientul Mijlociu, în special cele din 16 ianuarie 2003, privind încheierea unui acord de asociere cu Republica Liban(1), din 10 martie 2005, privind situația din Liban(2), din 7 septembrie 2006, privind situația din Orientul Mijlociu(3), şi din12 iulie 2007, privind Orientul Mijlociu(4) și poziţia sa din 29 noiembrie 2007, privind propunerea de decizie a Consiliului de acordare de asistență macro-financiară comunitară Libanului(5),

-   având în vedere rezoluțiile 1559 (2004), 1636 (2005), 1680 (2006), 1701 (2006) și 1757 (2007) ale Consiliului de Securitate al ONU,

-   având în vedere acordul euro-mediteranean de înființare a unei asocieri între Comunitatea Europeană și statele membre ale acesteia, pe de o parte, și Republica Liban, pe de altă parte(6) (Acordul de asociere),

-   având în vedere Decizia nr. 2007/860/CE a Consiliului, din 10 decembrie 2007, de acordare de asistență macro-financiară Libanului(7),

-   având în vedere declarația din 16 mai 2008 a Înaltului Reprezentant al UE, Javier Solana, privind situația din Liban,

-   având în vedere declarația Președinției în numele Uniunii Europene din 14 martie 2008 privind Orientul Mijlociu,

-   având în vedere articolul 103 alineatul (4) din Regulamentul de procedură,

A.   întrucât este extrem de alarmat de escaladarea violenței în Liban și profund preocupat de situația instituțională din Liban care a apărut în urma eșecului alegerilor prezidențiale;

B.   întrucât ciocnirile violente recente dintre Hezbollah și alte grupări armate în Beirut și în alte părți din Liban, ca urmare a deciziilor luate de guvernul libanez la 6 mai 2008 și violențele generate de destituirea generalului responsabil pentru siguranța aeroportului, precum și de interzicerea sistemelor de comunicare ale Hezbollah, au dus la uciderea a zeci și rănirea a sute de cetățeni;

C.   întrucât guvernul libanez, în scopul de a pune capăt confruntărilor, a renunțat la deciziile care generaseră violențele și a încredințat soluționarea crizei armatei libaneze;

D.   întrucât parlamentul libanez nu-și exercită rolul constituțional încă dinainte de noiembrie 2007, dată la care a expirat mandatul președintelui Republicii Liban, și întrucât în această țară se înregistrează un blocaj total din punct de vedere instituțional, cu consecințe grave pentru funcționarea democrației;

E.   întrucât Hezbollah este nu numai un partid politic de opoziție, ci și o grupare armată care controlează o mare parte a teritoriului libanez, inclusiv cel în care locuiesc comunitățile shiite;

F.   întrucât, în urma unei inițiative a Ligii Statelor Arabe, la 15 mai 2008, părțile implicate au ajuns la un acord de încetare imediată a conflictelor armate, de reluare a dialogului național privind chestiunile unui guvern al unității naționale și noii legi electorale și de reinstaurare a unei vieți normale și a situației la starea dinaintea acestor incidente recente;

G.   întrucât blocajul politic actual din Liban paralizează funcționarea adecvată a acestei țări; întrucât această criză politică reprezintă o amenințare importantă adusă stabilității fragile din Liban și din întreaga regiune; întrucât este de o importanță crucială pentru stabilitatea și dezvoltarea pașnică a întregului Orient Mijlociu ca Libanul să fie o țară stabilă, pe deplin suverană, unită și democratică;

H.   întrucât Libanul este o țară cu legături politice, economice și culturale puternice cu Europa și un partener important al Uniunii Europene în Orientul Mijlociu; întrucât un Liban suveran și democratic poate juca un rol crucial la dezvoltarea unui parteneriat euro-mediteranean puternic;

I.   întrucât articolul 2 din Acordul de asociere stipulează că relațiile dintre părți, precum și toate dispozițiile acordului însuşi, trebuie bazate pe respectarea principiilor democratice și a drepturilor fundamentale ale omului, astfel cum sunt formulate în Declarația Universală a Drepturilor Omului, care ghidează politica internă și internațională a acestora și constituie un element esențial al acordului respectiv; întrucât Consiliul de asociere poate lua măsurile necesare, în cadrul dialogului politic periodic prevăzut în acord, pentru a favoriza cooperarea între Parlamentul European și Parlamentul libanez;

J.   întrucât prin rezoluția 1757 (2007) a Consiliului de Securitate al ONU s-a înființat un tribunal internațional însărcinat cu judecarea persoanelor responsabile de asasinarea fostului prim-ministru Rafik Hariri și de alte asasinate politice din Liban;

K.   întrucât Libanul se confruntă în continuare cu provocări financiare si economice semnificative; întrucât, la 4 ianuarie 2007, autoritățile libaneze au adoptat un program cuprinzător de reforme socio-economice; întrucât Uniunea Europeană a acordat asistență macro-financiară în valoare de 80 de milioane de euro, în scopul sprijinirii eforturilor interne ale Libanului de reconstrucție postbelică și de revigorare economică sustenabilă, micșorând astfel constrângerile financiare privind punerea în aplicare a programului economic al guvernului;

L.   întrucât mai mult de 300 000 de refugiați palestinieni continuă să trăiască în condiții precare în Liban; întrucât izbucnirile de violență și luptele cu armata care au avut loc în unele tabere de refugiați palestinieni au făcut ca situația din țară să devină mai tensionată;

M.   întrucât integritatea teritorială a fermelor Shebaa reprezintă în continuare o chestiune nerezolvată,

1.   salută acordul la care s-a ajuns la Doha privind alegerea în următoarele zile a generalului Michel Sleiman ca preşedinte al Republicii, crearea noului guvern de uniune naţională şi adoptarea legii electorale; invită părţile acestui acord să-l aplice în totalitate; subliniază importanţa reacţiei pozitive a comunităţii internaţionale; felicită partidele libaneze participante la acord şi statul Qatar şi Liga Statelor Arabe pentru succesul medierii;

2.   subliniază importanța stabilității, suveranității, independenței, unității și integrității teritoriale a Libanului; subliniază că stabilitatea politică în Liban ar trebui bazată pe restaurarea unui climat de încredere între toate părțile, pe renunțarea la violență și pe respingerea influenței externe;

3.   salută modul pozitiv prin care armata și serviciile de securitate au contribuit la încetarea evoluției recente a lucrurilor; invită toate părțile să sprijine armata libaneză în garantarea cu drepturi depline a funcționării, securității, ordinii, suveranității și stabilității Libanului;

4.   consideră, prin urmare, că securitatea țării și a tuturor libanezilor trebuie să urmeze calea dezarmării tuturor grupărilor armate și, mai ales a Hezbollah, precum și a controlului traficului de arme către Liban; consideră că este vital ca toate armele importate de Liban să fie direcționate numai către armata oficială libaneză; își reiterează solicitarea ca guvernul libanez, în cooperare cu Forţa Interimară a Organizaţiei Naţiunilor Unite în Liban (UNIFIL), să exercite o suveranitate deplină și un control efectiv asupra frontierelor și a teritoriului național, din acest punct de vedere; invită, în acest sens, toate părțile să renunțe la violență, să accepte pe deplin normele democrației și să recunoască toate autoritățile și instituțiile statului alese în mod democratic, indiferent de afilierea și originea etnică, religioasă și politică a acestora;

5.   reamintește că în Acordul de asociere s-a stabilit un dialog politic între Parlamentul European și parlamentul libanez realizându-se o cooperare politică între cele două instituții;

6.   reiterează importanța rolului UNIFIL; consideră că este vital ca guvernul libanez să exercite suveranitate deplină și control efectiv asupra frontierelor și teritoriului național în ceea ce privește toate activitățile care intră sub incidența statului într-un mod care să garanteze securitatea națională și a cetățenilor;

7.   își reiterează solicitarea ca toate părțile implicate să sprijine lucrările tribunalului internațional în vederea judecării celor responsabili pentru asasinarea fostului prim-ministru Rafik Hariri și pentru alte asasinate politice din Liban și îndeamnă Siria să coopereze pe deplin cu acesta;

8.   îndeamnă autoritățile libaneze să depună toate eforturile pentru a pune capăt discriminării împotriva refugiaților palestinieni; își reiterează solicitarea către comunitatea internațională de sporire a asistenței astfel încât să ajungă la un acord de durată;

9.   invită Siria să se abțină de la orice intervenție care poate avea consecințe negative asupra afacerilor interne din Liban și să joace un rol constructiv în încercarea de stabilizare a acestei țări; lansează un apel către Iran și Siria să joace un rol constructiv; invită toate părțile implicate să respecte rezoluțiile 1559 (2004) și 1701 (2006) ale Consiliului de Securitate al ONU privind respectarea independenței, suveranității, securității și stabilității Libanului, reamintind interdicția de a vinde arme grupărilor armate;

10.   își reiterează sprijinul pentru hotărârea Uniunii Europene de a oferi asistență Libanului în vederea restructurării economice; invită Consiliul și Comisia să-și continue eforturile de sprijinire a reconstrucției și revigorării economice a Libanului, precum și să stabilească o cooperare mai strânsă cu societatea civilă din această țară pentru a promova continuarea democratizării;

11.   încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, Comisiei, Înaltului Reprezentant pentru politica externă și de securitate comună, guvernelor și parlamentelor statelor membre, Secretarului-general al ONU, Secretarului-general al Ligii Statelor Arabe, trimisului Cvartetului pentru Orientul Mijlociu, președintelui Adunării Parlamentare Euro-mediteraneene, guvernului și parlamentului Libanului, președintelui și guvernului Siriei şi guvernului şi parlamentului Iranului.

(1) JO C 38 E, 12.2.2004, p. 307.
(2) JO C 320 E, 15.12.2005, p. 257.
(3) JO C 305 E, 14.12.2006, p. 236.
(4) Texte adoptate, P6_TA(2007)0350.
(5) Texte adoptate, P6_TA(2007)0550
(6) JO L 143, 30.5.2006, p. 2.
(7) JO L 337, 21.12.2007, p. 111.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate