Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2008/2575(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документите :

Внесени текстове :

RC-B6-0244/2008

Разисквания :

PV 21/05/2008 - 10
CRE 21/05/2008 - 10

Гласувания :

PV 22/05/2008 - 9.7
CRE 22/05/2008 - 9.7

Приети текстове :

P6_TA(2008)0231

Приети текстове
PDF 282kWORD 54k
Четвъртък, 22 май 2008 г. - Страсбург
Бирма
P6_TA(2008)0231RC-B6-0244/2008

Резолюция на Европейския парламент от 22 май 2008 г. за трагичното положение в Бирма

Европейският парламент,

–   като взе предвид предишните си резолюции относно Бирма,

–   като взе предвид заключенията от извънредното заседание на Съвета по общи въпроси и външни отношения от 13 май 2008 г. относно хуманитарната ситуация в Бирма/Мианмар,

–   като взе предвид Резолюция 60/1 от 24 октомври 2005 г. на Общото събрание на ООН относно заключителния документ от Световната среща на високо равнище, чийто параграф 139 утвърди възможността от колективни сплотени действия срещу отделни държави, където "националните власти явно не успяват да защитят своето население от геноцид, военни престъпления, етническо прочистване и престъпления против човечеството",

–   като взе предвид член 103, параграф 4 от своя правилник,

A.   като има предвид, че на 2 и 3 май 2008 г. циклонът Наргис причини сериозни щети в южните райони на Бирма, включително в Рангун, главният град в страната, и в региона на делтата на река Irrawaddy, в които живее почти половината от населението на Бирма;

Б.   като има предвид, че държавните медии на Бирма съобщават за 77 738 загинали до този момент, като 55 917 се считат за изчезнали, а според независими наблюдатели и международни агенции за оказване на помощ загиналите са най-малко 100 000; като има предвид, че според оценките на ООН между 1,6 и 2,5 милиона души са пострадали сериозно и се нуждаят спешно от помощ;

В.   като има предвид, че управляващият Държавен съвет за мир и развитие пренебрегна предупрежденията и реагира изключително бавно в бедствената ситуация и при приемането на чуждестранна помощ: до този момент той е допуснал в страната само крайно малък брой доставки на международна хуманитарна помощ, като настоява помощите да бъдат разпределяни от военните, и забавя издаването на визи за експерти от ООН и други специалисти в областта на подпомагането при бедствия и логистиката;

Г.   като има предвид, че съобразно хуманитарното право предоставянето на хуманитарна помощ трябва да бъде неутрално и независимо;

Д.   като има предвид, че хунтата упорства за провеждането на референдума на 10 май 2008 г. въпреки тежкото положение, в което се намират десетки хиляди души, пострадали сериозно от опустошителния циклон, с изключение на най-засегнатите райони, където гласуването бе отложено за 24 май 2008 г. въпреки призива за отмяна или отлагане на референдума, отправен от заместник генералния секретар на ООН по хуманитарните въпроси;

Е.   като има предвид, че правителството на Бирма блокира международните усилия за оказване на помощ, като напълно игнорира обстоятелството, че липсата на чиста вода, храни и медицински грижи е възможно да предизвика инфекциозни болести, които значително да увеличат броя на жертвите;

Ж.   като има предвид, че етнически народности, особено карените, които вече са жертва на голяма дискриминация и лишения, са сериозно засегнати в района на делтата;

З.   като има предвид, че оперативните условия за доставянето на хуманитарна помощ вече бяха крайно ограничени, тъй като през февруари 2006 г.правителството на Бирма прие нови правила, които доведоха до сложни процедури, свързани с пътуването на и контрола върху чуждестранните служители;

И.   като има предвид, че два дни след циклона Европейската комисия предостави 2 милиона евро като помощ за задоволяване на основните потребности на оцелелите в зоната на бедствието; като има предвид, че понастоящем равнището на обещаната помощ от ЕС достига 17 милиона евро и би могло да надвиши 30 милиона евро, ако ръководителите на Бирма допуснат международна помощ;

Й.   като има предвид, че членът на Комисията, отговорен за развитието, не получи разрешение да пътува до най-засегнатите райони и исканията му за по-добър достъп на хуманитарните работници до района на делтата на река Irrawaddy бяха пренебрегнати;

K.   като има предвид, че няколко правителства, включително на държави-членки на ЕС, призоваха по отношение на Бирма да бъде приложен принципът "отговорност за защита", установен от ООН с цел да бъдат спасени жертвите на геноцид и престъпления против човечеството;

1.  Изразява искрените си съболезнования и съпричастността си към народа на Бирма и към многобройните жертви; изразява съчувствието си към всички, които страдат от последиците от бедствието;

2.  Остро осъжда неприемливо бавната реакция по отношение на тази сериозна хуманитарна криза от страна на властите в Бирма, които дават преимущество на запазването на властта си пред оцеляването на гражданите;

3.  Призовава по най-настойчив начин правителството на Бирма да даде приоритет на живота на населението и да допусне дейности по оказване на хуманитарна помощ в засегнатите от циклона райони, незабавно да издаде визи на хуманитарните работници, да позволи на ООН и на международни хуманитарни агенции да раздават помощи директно на нуждаещите се и да позволи на съседните страни да предоставят помощи по въздух и по море на жертвите, които не може да бъдат достигнати бързо по друг начин;

4.  Осъжда изкривените приоритети на режима за продължаване с неговия т.нар. референдум за нова конституция и отхвърля недостоверния му резултат в момент, когато голяма част от страната е опустошена и милиони души страдат от явлението, уместно описвано като "природно бедствие, превърнало се в причинена от хора катастрофа";

5.  Още веднъж изтъква, че суверенитетът на една нация е недопустимо да има предимство пред правата на човека на нейния народ, както са утвърдени в принципа на ООН "отговорност за защита"; призовава правителството на Обединеното кралство, което е председател на заседанията на Съвета за сигурност на ООН през май, да предприеме неотложни действия за включване на положението в Бирма в дневния ред на Съвета за сигурност; призовава Съвета да разгледа възможността за разрешаване на пратки помощ за Бирма, дори без съгласието на бирманската военна хунта;

6.  Приветства споразумението, постигнато на срещата на високо равнище на Асоциацията на нациите от Югоизточна Азия (АСЕАН), Индия и Китай, проведена в Сингапур на 19 май 2008 г., да позволят на АСЕАН да координира международните усилия за оказване на хуманитарна помощ, както и решението за провеждане на международна донорска конференция в сътрудничество с ООН в Рангун на 25 май 2008 г., която да обедини помощта за жертвите;

7.  Призовава в тази връзка за неотложно учредяване на специален фонд под егидата на ООН, който да улесни ефективното разпределение на помощта в страната;

8.  Призовава настоятелно правителствата на Китай и Индия да използват своето влияние върху бирманските власти, за да отворят Бирма за незабавен достъп до всичката възможна хуманитарна помощ;

9.  Изтъква неотложното естество на помощта, която следва да бъде доставена на пострадалото население, тъй като метеорологичните условия в засегнатия район се влошават със започването на мусона, което създава допълнителна заплаха за бедстващите оцелели; счита за важно да се гарантира, че засегнатите селски стопани ще получат помощ, за да могат да засадят нова реколта ориз навреме и да се избегне още едно бедствие;

10.  Изразява подкрепа за усилията на ЕС, ООН, отделни държави и други международни и неправителствени организации, насочени към това екипите за хуманитарна помощ да получат достъп, и изтъква, че без пълно сътрудничество от страна на бирманските власти има съществена заплаха от още по-тежка трагедия; възлага много надежди на следващата мисия на генералния секретар на ООН Бан Ки Мун, който е поканен за преговори с бирманските власти; призовава настоятелно генералния секретар на ООН да използва своето влияние върху бирманските власти, за да отворят Бирма за незабавен достъп до всичката възможна хуманитарна помощ;

11.  Счита, че ако бирманските власти продължат да възпрепятстват помощта да достигне до застрашеното население, те следва да бъдат подведени под отговорност за престъпления срещу човечеството пред Международния наказателен съд; призовава държавите-членки на ЕС да оказват натиск за резолюция на Съвета за сигурност на ООН, която да отнесе случая до прокурора на МНС за разследване и преследване;

12.  Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция съответно на Съвета, Комисията, правителствата и парламентите на държавите-членки, на специалния пратеник на ЕС за Бирма, на бирманския Държавен съвет за мир и развитие, на правителствата на държавите-членки на АСЕАН и АСЕМ, на междупарламентарното събрание АСЕАН – Мианмар, на г-жа Aung San Suu Kyi, на NLD, на генералния секретар на ООН, на върховния комисар на ООН по правата на човека, и на специалния докладчик на ООН по правата на човека за Бирма.

Правна информация - Политика за поверителност