Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2008/2575(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia dokumentu na zasedání :

Předložené texty :

RC-B6-0244/2008

Rozpravy :

PV 21/05/2008 - 10
CRE 21/05/2008 - 10

Hlasování :

PV 22/05/2008 - 9.7
CRE 22/05/2008 - 9.7

Přijaté texty :

P6_TA(2008)0231

Přijaté texty
PDF 207kWORD 47k
Čtvrtek, 22. května 2008 - Štrasburk
Tragická situace v Barmě
P6_TA(2008)0231RC-B6-0244/2008

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 22. května 2008 o tragické situaci v Barmě

Evropský parlament,

-   s ohledem na svá předchozí usnesení o Barmě,

-   s ohledem na závěry týkající se humanitární situace v Barmě/Myanmaru, ke kterým dospěla Rada pro obecné záležitosti a vnější vztahy na své mimořádné schůzi ve dnech 13. května 2008,

-   s ohledem na rezoluci Valného shromáždění OSN 60/1 ze dne 24. října 2005 ohledně závěrů světového summitu, jejíž článek 139 podporuje možnost učinit společné soudržné opatření proti jednotlivým státům, v nichž "vnitrostátní orgány zjevně nechrání své obyvatelstvo před genocidou, válečnými zločiny, etnickými čistkami a zločiny proti lidskosti",

-   s ohledem na čl. 103 odst. 4 jednacího řádu,

A.   vzhledem k tomu, že ve dnech 2. a 3. května 2008 cyklon Nargis tvrdě udeřil v jižní oblasti Barmy, včetně hlavního města země Rangúnu a oblasti delty řeky Iravadi, tedy oblasti, která je domovem téměř poloviny obyvatelstva Barmy,

B.   vzhledem k tomu, že barmské státní sdělovací prostředky hlásí zatím 77 738 mrtvých a 55 917 pohřešovaných, zatímco nezávislí pozorovatelé a organizace mezinárodní pomoci hovoří o nejméně 100 000 mrtvých; vzhledem k tomu, že OSN odhaduje, že 1,6–2,5 milionu osob bylo těžce postiženo a naléhavě potřebuje pomoc;

C.   vzhledem k tomu, že vládnoucí Státní rada pro mír a rozvoj ignorovala varování a byla mimořádně pomalá, pokud jde o reakci na naléhavou situaci a o přijímání cizí pomoci: do dnešního dne udělila povolení pro vstup do země pouze na velmi omezený počet dodávek humanitární pomoci s tím, že trvá na tom, že tyto dodávky musí rozdělovat armáda, a protahuje vydávání víz zástupcům OSN a jiným odborníkům na odstraňování následků katastrof a logistiku,

D.   vzhledem k tomu, že humanitární právo nařizuje, aby doručování humanitární pomoci bylo neutrální a nezávislé,

E.   vzhledem k tomu, že junta trvala na konání referenda dne 10. května 2008 bez ohledu na kritickou situaci tisíců lidí, kteří byli postiženi ničivým cyklonem, s výjimkou nejvíce postižených oblastí, v nichž bylo hlasování odloženo na 24. května 2008, a to i přes výzvu náměstka generálního tajemníka OSN pro humanitární pomoc, aby toto hlasování bylo zrušeno nebo odloženo,

F.   vzhledem k tomu, že barmská vláda brání snahám o mezinárodní pomoc zcela bez ohledu na skutečnost, že nedostatek pitné vody, potravin a zdravotní péče může způsobit infekční onemocnění, jejichž následkem bude ještě větší počet obětí,

G.   vzhledem k tomu, že etnické menšiny, konkrétně Karenové, jsou v oblasti delty velmi vážně postiženy, a to za situace, kdy jsou již tak mimořádně silně diskriminovány a byly zbaveny svobody,

H.   vzhledem k tomu, že prostor pro poskytování humanitární pomoci byl již velmi omezen, protože barmská vláda vydala v únoru 2006 nové pokyny, jejichž výsledkem jsou komplikace při cestování a složité postupy kontroly pro zahraniční pracovníky,

I.   vzhledem k tomu, že dva dny po úderu cyklonu vyplatila Komise 2 miliony EUR na uspokojení základních potřeb těch obyvatel v oblasti katastrofy, kteří přežili; vzhledem k tomu, že v současnosti dosahuje slíbená pomoc EU 17 milionů EUR a mohla by přesáhnout 30 milionů EUR, pokud by barmské vedení povolilo mezinárodní pomoc,

J.   vzhledem k tomu, že členovi Komise zodpovědnému za rozvoj nebylo povoleno cestovat do nejvíce postižených oblastí a jeho prosby o lepší přístup humanitárních pracovníků do oblasti delty řeky Iravadi nebyly vyslyšeny,

K.   vzhledem k tomu, že některé vlády, včetně vlád členských zemí Evropské unie vyzvaly, aby v případě Barmy byla na záchranu obětí genocidy a zločinů proti lidskosti použita zásada "odpovědnosti za ochranu", kterou stanovila OSN,

1.   vyjadřuje barmskému lidu a mnoha obětem svou upřímnou soustrast a solidaritu; sdílí zármutek všech, kteří trpí následky pohromy;

2.   rozhodně odsuzuje nepřijatelně pomalou reakci na tuto závažnou humanitární krizi ze strany barmských orgánů, pro které je zachování jejich vlastní moci důležitější než přežití jejich občanů;

3.   co nejdůrazněji vyzývá barmskou vládu, aby životy svých lidí považovala za prioritu a otevřela oblasti postižené cyklonem pro mezinárodní humanitární činnosti, okamžitě udělila víza humanitárním pracovníkům, povolila OSN a mezinárodním humanitárním organizacím přidělovat pomoc přímo těm, kteří ji potřebují, a povolila sousedním zemím poskytovat pomoc letecky a po moři obětem, ke kterým se nelze urychleně dostat jiným způsobem;

4.   odsuzuje pokřivené priority režimu, který prosazuje své tzv. referendum o nelegitimní ústavě, a odmítá nepřijatelný výsledek v době, kdy velká část země je zdevastovaná a miliony lidí trpí situací, která byla výstižně popsána jako přírodní katastrofa, která se změnila v katastrofu způsobenou lidmi;

5.   opakuje, že suverenita národa nemůže mít přednost před lidskými právy jeho příslušníků, jak je zakotveno v zásadě OSN spočívající v "odpovědnosti za ochranu"; vyzývá vládu Spojeného království, která v květnu vykonává předsednictví v Radě bezpečnosti OSN, aby neodkladně přijala opatření, jejichž cílem je zařazení situace v Barmě na pořad jednání Rady bezpečnosti, a vyzývá Radu, aby prověřila, zda mohou být zásilky s pomocí povoleny, i když barmská vojenská junta svolení nevydá;

6.   vítá skutečnost, že dne 19. května 2008 bylo na vrcholné schůzce sdružení ASEAN s Indií a Čínou v Singapuru dohodnuto, že Sdružení národů jihovýchodní Asie bude koordinovat mezinárodní snahy o nápravu situace po katastrofě, a vítá i rozhodnutí uspořádat dne 25. května 2008 ve spolupráci s OSN mezinárodní dárcovskou konferenci v Rangúnu, jejímž cílem bude spojit pomoc pro oběti;

7.   v této souvislosti vyzývá k bezodkladnému zřízení zvláštního fondu pod záštitou OSN, který usnadní efektivní přidělování pomoci v zemi;

8.   naléhavě vyzývá vlády Číny a Indie, aby využily svého vlivu na barmské orgány k tomu, aby Barma okamžitě umožnila přístup veškeré humanitární pomoci;

9.   upozorňuje na to, že pomoc, která má být poskytnuta trpícímu obyvatelstvu, je naléhavě nutná, protože povětrnostní podmínky v postižené oblasti se zhoršují kvůli začátku monzunových dešťů, které znamenají další ohrožení pro strádající obyvatele, kteří přežili; považuje za důležité zajistit, aby postižení zemědělci obdrželi pomoc, jenž jim umožní včas zasadit novou rýži, a zabránit tak další katastrofě;

10.   vyjadřuje podporu snahám EU, OSN, jednotlivých zemí a jiných mezinárodních a nevládních organizací získat přístup pro humanitární pracovníky a zdůrazňuje, že bez úplné spolupráce barmských orgánů hrozí reálné nebezpečí ještě větší tragédie; vkládá velké naděje do nadcházející mise generálního tajemníka OSN Bana Ki-moona, který je pozván na jednání s barmskými orgány; naléhavě vyzývá generálního tajemníka OSN, aby využil svého vlivu na barmské orgány k tomu, aby Barma okamžitě umožnila přístup veškeré humanitární pomoci;

11.   zastává názor, že pokud barmské orgány budou i nadále bránit tomu, aby se pomoc dostala k ohroženým, měly by se u Mezinárodního trestního tribunálu zodpovídat za zločiny proti lidskosti; vyzývá členské státy, aby se dožadovaly rezoluce Rady bezpečnosti OSN, kterou by se tato věc předala žalobci Mezinárodního trestního tribunálu k vyšetření a stíhání;

12.   pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, vládám a parlamentům členských států, zvláštnímu vyslanci EU pro Barmu, Státní radě pro mír a rozvoj v Barmě, vládám sdružení ASEAN a členským státům sdružení ASEM, meziparlamentnímu uskupení sdružení ASEAN zabývajícímu se Myanmarem, paní Aun Schan Su Ťij, NLD, generálnímu tajemníkovi OSN, vysokému komisaři OSN pro lidská práva a zvláštnímu zpravodaji OSN pro lidská práva v Barmě.

Právní upozornění - Ochrana soukromí