Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2008/2575(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumentų priėmimo eiga :

Pateikti tekstai :

RC-B6-0244/2008

Debatai :

PV 21/05/2008 - 10
CRE 21/05/2008 - 10

Balsavimas :

PV 22/05/2008 - 9.7
CRE 22/05/2008 - 9.7

Priimti tekstai :

P6_TA(2008)0231

Priimti tekstai
PDF 202kWORD 47k
Ketvirtadienis, 2008 m. gegužės 22 d. - Strasbūras
Birma
P6_TA(2008)0231RC-B6-0244/2008

2008 m. gegužės 22 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl tragiškos padėties Birmoje

Europos Parlamentas,

–   atsižvelgdamas į savo ankstesnes rezoliucijas dėl Birmos,

–   atsižvelgdamas į Bendrųjų reikalų ir išorės reikalų tarybos 2008 m. gegužės 13 d. neeilinio susitikimo humanitarinės padėties Birmoje (Mianmare) klausimu išvadas,

–   atsižvelgdamas į JT Generalinės Asamblėjos 2005 m. spalio 24 d. rezoliuciją Nr. 60/1 dėl Pasaulio aukščiausiojo lygio susitikimo rezultatų, kurios 139 dalyje įtvirtinama bendrų darnių veiksmų prieš pavienes valstybes, kurių "nacionalinės valdžios institucijos akivaizdžiai nevykdo pareigos apsaugoti savo gyventojų nuo genocido, karo nusikaltimų, etninio valymo ir nusikaltimų žmoniškumui", galimybė,

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 103 straipsnio 4 dalį straipsnį,

A.   kadangi ciklonas "Nargis" 2008 m. gegužės 2–3 d. smarkiai nuniokojo pietinius Birmos regionus, taip pat ir pagrindinį šalies miestą Rangūną ir Iravadžio deltos regioną, kuriame gyvena beveik pusė Birmos gyventojų,

B.   kadangi Birmos valstybinė žiniasklaida pranešė, kad 77 738 žmonės žuvo ir 55 917 dingo be žinios, o nepriklausomų stebėtojų ir tarptautinių pagalbos agentūrų duomenimis žuvo ne mažiau kaip 100 000 žmonių; kadangi JT skaičiavimais smarkiai nukentėjo nuo 1,6 iki 2,5 mln. žmonių ir jiems skubiai reikia pagalbos,

C.   kadangi valdančioji Valstybės taikos ir plėtros taryba nepaisė perspėjimų ir nepaprastai lėtai veikė reaguodama į nepaprastąją padėtį ir priimdama pagalbą iš užsienio: iki šios dienos šalis įsileido labai nedaug tarptautinės humanitarinės pagalbos, reikalaudama, kad ją išdalytų karinės pajėgos, ir vilkino vizų išdavimą JT ir kitiems pagalbos įvykus nelaimei ir logistikos ekspertams,

D.   kadangi pagal humanitarinę teisę humanitarinė pagalba privalo būti neutrali ir nepriklausoma,

E.   kadangi karinė chunta, nepaisydama dešimties tūkstančių nuo šalį nusiaubusio ciklono nukentėjusių žmonių padėties ir neatsižvelgdama į JT Generalinio Sekretoriaus pavaduotojo humanitariniais klausimais raginimą, neatšaukė 2008 m. gegužės 10 d. referendumo, ir tik labiausiai nukentėjusiuose regionuose referendumas buvo nukeltas iki 2008 m. gegužės 24 d.,

F.   kadangi Birmos vyriausybė blokuoja tarptautinę pagalbą, visiškai neatsižvelgdama į tai, kad dėl švaraus vandens, maisto ir medicininės pagalbos stokos gali kilti infekcinių ligų ir labai padidėti nukentėjusiųjų skaičius,

G.   kadangi deltos regione smarkiai nukentėjo etninės bendruomenės, ypač karenų, kurios jau kentė didelę diskriminaciją ir nepriteklių,

H.   kadangi humanitarinės pagalbos teikimo sąlygos jau ir taip buvo labai apribotos Birmos vyriausybei 2006 m. vasario mėn. paskelbus naujas gaires, kuriose buvo nustatytos sudėtingos užsienio darbuotojų kelionės ir kontrolės procedūros,

I.   kadangi praėjus dviem dienoms po ciklono Komisija išmokėjo 2 mln. eurų pagrindinėms išgyvenusiųjų nelaimės regione reikmėms patenkinti; kadangi šiuo metu suma, kurią ES įsipareigojo skirti pagalbai, siekia 17 mln. eurų ir galėtų būti padidinta iki daugiau kaip 30 mln. eurų, jeigu Birmos valdžia sutiktų priimti tarptautinę pagalbą,

J.   kadangi už vystymąsi atsakingam Komisijos nariui neleista vykti į labiausiai nukentėjusius regionus ir nepaisyta jo pažadų suteikti pagalbos darbuotojams galimybę lengviau patekti į Iravadžio deltą,

K.   kadangi kelios vyriausybės, taip pat ir ES valstybių narių, paragino pritaikyti Birmai "pareigos ginti" principą, kurį nustatė Jungtinės Tautos genocido ir nusikaltimų žmoniškumui aukoms ginti,

1.   išreiškia savo nuoširdžią užuojautą ir paramą Birmos tautai ir daugybei aukų; išreiškia savo sielvartą dėl visų, kurie kenčia nuo katastrofos padarinių;

2.   griežtai smerkia nepateisinamai lėtą Birmos valdžios institucijų atsaką į šią sunkią humanitarinę krizę, kai savo valdžios išsaugojimas laikomas svarbesniu tikslu negu piliečių išgyvenimas;

3.   primygtinai ragina Birmos vyriausybę pirmiausia pasirūpinti žmonių gyvybe ir atverti ciklono nuniokotas teritorijas tarptautinei humanitarinei pagalbai, nedelsiant išduoti vizas pagalbos darbuotojams, leisti JT ir tarptautinėms humanitarinėms agentūros tiesiogiai išdalyti paramą tiems, kuriems jos reikia, ir leisti kaimyninėms šalims pristatyti oro ir jūrų transportu pagalbą nukentėjusiesiems, kurių negalima pasiekti kitu būdu;

4.   smerkia iškreiptus režimo prioritetus, t. y. atkaklų siekį surengti vadinamąjį referendumą dėl nevykusios konstitucijos, ir nepripažįsta neįtikimų jo rezultatų, paskelbtų tuo metu, kai didelė šalies dalis nuniokota ir milijonai žmonių kenčia nuo to, kas labai taikliai buvo apibūdinta kaip stichinė nelaimė, kuri virto žmonių sukelta katastrofa;

5.   dar kartą pabrėžia, kad negalima leisti, jog tautos suverenumas lemtų jos gyventojų žmogaus teisių nepaisymą, kaip diegiama laikantis JT "pareigos ginti" principo; ragina Jungtinės Karalystės, kuri gegužės mėnesį pirmininkaus JT Saugumo Tarybai, vyriausybę imtis skubių veiksmų siekiant įtraukti padėties Birmoje klausimą į Saugumo Tarybos darbotvarkę ir ragina Tarybą išnagrinėti galimybę siųsti pagalbos siuntas į Birmą be šios šalies karinės chuntos sutikimo;

6.   palankiai vertina Pietryčių Azijos valstybių asociacijos (ASEAN), Indijos ir Kinijos 2008 m. gegužės 19 d. aukščiausiojo lygio susitikime Singapūre priimtą susitarimą, pagal kurį ASEAN leidžiama koordinuoti tarptautinės pagalbos tiekimo veiksmus, ir sprendimą bendradarbiaujant su JT 2008 m. gegužės 25 d. Rangūne surengti tarptautinę pagalbos teikėjų konferenciją siekiant surinkti pagalbą nukentėjusiesiems;

7.   ragina šiuo tikslu skubiai įsteigti specialų JT remiamą fondą, kuris padėtų veiksmingai išdalyti pagalbą šioje šalyje;

8.   ragina Kinijos ir Indijos vyriausybes pasinaudoti savo įtaka Birmos valdžios institucijoms ir siekti, kad šios leistų tiesiogiai patekti į šalį visai įmanomai humanitarinei pagalbai;

9.   pabrėžia, kad pagalba nukentėjusiems gyventojams turi būti suteikta skubiai, kadangi oro sąlygos nuniokotame regione blogėja dėl prasidedančio lietaus sezono, kuris kelia papildomą grėsmę be jokių išteklių likusioms ciklono aukoms; mano, kad siekiant išvengti dar vienos katastrofos būtina užtikrinti, kad nukentėję ūkininkai gautų pagalbą ir galėtų laiku iš naujo užsėti ryžių laukus;

10.   išreiškia pritarimą ES, JT, pavienių šalių ir kitų tarptautinių ir nevyriausybinių organizacijų pastangoms gauti prieigą humanitarinės pagalbos darbuotojams ir pabrėžia, kad, jei nebus visapusiškai bendradarbiaujama su Birmos valdžios institucijomis, kils stipri dar didesnės tragedijos grėsmė; daug vilčių deda į numatytą JT Generalinio Sekretoriaus Ban Kimoono, pakviesto į derybas su Birmos valdžios institucijomis, misiją; ragina JT Generalinį Sekretorių pasinaudoti savo įtaka Birmos valdžios institucijoms ir siekti, kad šios leistų tiesiogiai patekti į šalį visai įmanomai humanitarinei pagalbai;

11.   mano, kad jeigu Birmos valdžios institucijos ir toliau neleis suteikti pagalbos gyventojams, kuriems gresia pavojus, jos privalės atsakyti už nusikaltimus žmoniškumui Tarptautiniame baudžiamajame teisme; ragina ES valstybes nares siekti, kad būtų priimta JT Saugumo Tarybos rezoliucija, pagal kurią ši byla būtų perduoda Tarptautinio baudžiamojo teismo prokurorui, kad šis ją išnagrinėtų ir pradėtų teisminį persekiojimą;

12.   paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai, valstybių narių vyriausybėms ir parlamentams, ES specialiajam pasiuntiniui Birmai, Birmos valstybės taikos ir plėtros tarybai, ASEAN ir ASEM valstybių narių vyriausybėms, ASEAN tarpparlamentinei grupei Mianmaro klausimais, Aung San Suu Kyi, Nacionalinei lygai "Už demokratiją", JT Generaliniam Sekretoriui, JT vyriausiojo žmogaus teisių komisarui ir JT specialiajam pranešėjui Birmos klausimais.

Teisinė informacija - Privatumo politika