Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2008/2575(RSP)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumentu lietošanas cikli :

Iesniegtie teksti :

RC-B6-0244/2008

Debates :

PV 21/05/2008 - 10
CRE 21/05/2008 - 10

Balsojumi :

PV 22/05/2008 - 9.7
CRE 22/05/2008 - 9.7

Pieņemtie teksti :

P6_TA(2008)0231

Pieņemtie teksti
PDF 203kWORD 50k
Ceturtdiena, 2008. gada 22. maijs - Strasbūra
Traģisks stāvoklis Birmā
P6_TA(2008)0231RC-B6-0244/2008

Eiropas Parlamenta 2008. gada 22. maija rezolūcija par traģisko stāvokli Birmā

Eiropas Parlaments,

–   ņemot vērā iepriekšējās rezolūcijas par Birmu,

–   ņemot vērā Vispārējo lietu un ārējo attiecību padomes 2008. gada 13. maija ārkārtas sanāksmes secinājumus par humanitāro stāvokli Birmā/Mjanmā,

–   ņemot vērā ANO Ģenerālās asamblejas 2005. gada 24. oktobra rezolūciju Nr. 60/1 par Pasaules augstākā līmeņa sanāksmes rezultātiem, kuras 139. punktā ir atbalstīta iespēja veikt kopēju saskaņotu rīcību pret atsevišķām valstīm, kurās "attiecīgo valstu varas iestādes nepārprotami nespēj aizsargāt savus iedzīvotājus no genocīda, kara noziegumiem, etniskās tīrīšanas un noziegumiem pret cilvēci",

–   ņemot vērā Reglamenta 103. panta 4. punktu,

A.   tā kā 2008. gada 2. un 3. maijā ciklons Nargis smagi skāra Birmas dienvidu rajonus, tostarp valsts galveno pilsētu Rangūnu un Irrawaddy upes deltas teritoriju, kur dzīvo gandrīz puse no Birmas iedzīvotājiem;

B.   tā kā Birmas valsts masu informācijas līdzekļi ziņo, ka līdz šim ir apzināti 77 738 bojā gājušie un 55 917 cilvēki ir bez vēsts pazuduši, bet neatkarīgie novērotāji un starptautiskās palīdzības aģentūras uzskata, ka kopējais bojā gājušo skaits sasniedz vismaz 100 000 cilvēku; tā kā pēc ANO aprēķiniem smagi cietuši ir no 1,6 līdz 2,5 miljoniem cilvēku un tiem nekavējoties vajadzīga palīdzība;

C.   tā kā valdošā Valsts Miera un attīstības padome ignorēja brīdinājumus un ārkārtīgi lēni reaģēja uz šiem ārkārtas apstākļiem un ārvalstu palīdzības piedāvājumiem ‐ līdz šim brīdim tā ir atļāvusi valstī ievest tikai ļoti ierobežotu daudzumu starptautiskās humānās palīdzības sūtījumu, uzstājot, ka šie sūtījumi ir jāizdala ar armijas palīdzību, un joprojām kavējas izsniegt vīzas ANO un citu glābšanas dienestu un loģistikas ekspertiem;

D.   atgādina humanitārajās tiesībās iestrādāto noteikumu, ka humānās palīdzības piegādei jābūt neitrālai un neatkarīgai;

E.   tā kā hunta turpināja darbu pie 2008. gada 10. maijā paredzētā referenduma organizēšanas, neskatoties uz ciklona postošās darbības skarto desmitiem tūkstošu cilvēku nožēlojamo stāvokli, izņemot vissmagāk skartajos reģionos, kur referendums tika atlikts uz 2008. gada 24. maiju, lai gan ANO Humānās palīdzības nodaļas ģenerālsekretāra vietnieks aicināja šo referendumu atcelt vai pārcelt uz vēlāku laiku;

F.   tā kā Birmas valdība bloķē starptautiskos centienus sniegt palīdzību, pilnībā ignorējot to, ka tīra ūdens, pārtikas un medicīniskās aprūpes trūkums iespējams izraisīs infekcijas slimību pieaugumu, ievērojami palielinot upuru skaitu;

G.   tā kā deltas reģionā dzīvojošās etniskās tautas, jo īpaši kareni, kas jau tā ir pakļautas pārmērīgai diskriminācijai un trūcīgiem dzīves apstākļiem, ir smagi cietušas posta skartajā deltas teritorijā;

H.   tā kā humānās palīdzības sniegšanai paredzētā ekspluatācijas vide jau ir ļoti ierobežota, kopš Birmas valdība 2006. gada februārī izdeva jaunās pamatnostādnes, apgrūtinot ārvalstu darbinieku ceļošanas un uzraudzības kārtību;

I.   tā kā divas dienas pēc ciklona Komisija piešķīra 2 miljonus EUR, lai palīdzētu dabas katastrofas skartajā zonā izdzīvojušajiem cilvēkiem apmierināt savas pamatvajadzības; tā kā ES patlaban ir apņēmusies palīdzībai atvēlēt 17 miljonus EUR un to varētu vēl palielināt par vairāk nekā 13 miljoniem EUR, ja Birmas valdība atļautu sniegt starptautisku palīdzību;

J.   tā kā par attīstības jomu atbildīgajam Komisijas loceklim netika ļauts apmeklēt posta vissmagāk skartos apvidus, un viņa lūgumi nodrošināt palīdzības sniegšanas darbiniekiem labāku piekļuvi Irrawaddy deltai tika ignorēti;

K.   tā kā vairākas valdības, tostarp ES dalībvalstis, ir aicinājušas attiecībā uz Birmu piemērot ANO izstrādāto principu "pienākums aizsargāt", lai glābtu genocīda un noziegumu pret cilvēci upurus,

1.   izsaka visdziļāko līdzjūtību Ķīnai par bojāgājušo lielo skaitu un pauž solidaritāti ar Ķīnas iedzīvotājiem; pauž līdzjūtību visiem, kuri ir cietuši zemestrīcē;

2.   stingri nosoda to, cik nepieņemami lēni uz šo ārkārtīgi smago humāno krīzi reaģēja Birmas varasiestādes, kurām varas saglabāšana ir svarīgāka par valsts pilsoņu izdzīvošanu;

3.   stingri pieprasa Birmas valdībai par svarīgāko uzskatīt cilvēku dzīvības un ļaut ciklona skartajos apgabalos sniegt starptautisko humāno palīdzību, nekavējoties izsniegt vīzas palīdzības darbiniekiem, ļaut ANO un starptautiskajām humānās palīdzības organizācijām izdalīt palīdzību tieši trūkumcietējiem un ļaut apkārtējām valstīm piegādāt palīdzību pa gaisu vai jūru tiem cietušajiem, kurus nav iespējams ātri sasniegt kādā citā viedā;

4.   pauž nožēlu par šā režīma sagrozītajām prioritātēm, kurš turpina organizēt šo tā saukto referendumu par viltus konstitūciju, un noraida tā neuzticamos rezultātus, laikā, kad liela valsts daļa ir izpostīta un miljoniem cilvēku cieš no tā, ko pareizi apzīmē kā dabas katastrofu, kas pārvērsta par cilvēku radītu katastrofu;

5.   atkārtoti uzsver, ka valsts suverenitātes vārdā nedrīkst pārkāpt valsts iedzīvotāju cilvēktiesības, kā tas noteikts ANO principā "pienākums aizsargāt", aicina Apvienotās Karalistes valdību, jo AK maijā ir ANO Drošības padomes prezidentvalsts, nekavējoties rīkoties, lai Drošības padomes dienas kārtībā iekļautu Birmas jautājumu, un aicina Padomi izpētīt, vai palīdzības sūtījumus uz Birmu var atļaut pat bez Birmas militārās huntas piekrišanas;

6.   atzinīgi vērtē 2008. gada 19. maijā notikušās Dienvidaustrumu Āzijas valstu apvienības (ASEAN), Indijas un Ķīnas augstākā līmeņa sanāksmes laikā panākto vienošanos par to, lai ļautu ASEAN koordinēt starptautiskos centienus katastrofu seku likvidēšanā, kā arī lēmumu kopīgi ar ANO 2008. gada 25. maijā Rangūnā organizēt starptautisku donoru konferenci ar mērķi vākt līdzekļus palīdzības sniegšanai cietušajiem;

7.   šajā sakarā aicina ANO aizbildnībā steidzami izveidot īpašu fondu, kas šajā valstī veicinātu palīdzības sniegšanas efektivitāti;

8.   mudina Ķīnas un Indijas valdības izmantot savu ietekmi uz Birmas varasiestādēm, lai Birma nekavējoties ļautu sniegt visu iespējamo humāno palīdzību;

9.   uzsver, ka šī palīdzība nekavējoties jāsniedz cietušajiem iedzīvotājiem, jo laika apstākļi cietušajos apgabalos pasliktinās musonu dēļ, kas vēl vairāk apdraudēs izdzīvojušo cilvēku stāvokli; uzskata, ka ir svarīgi nodrošināt, lai cietušie zemnieki saņemtu palīdzību un spētu savlaicīgi iestādīt rīsus, nepieļaujot vēl vienu katastrofu;

10.   pauž atbalstu ES, ANO atsevišķu valstu un citu starptautisku un nevalstisku organizāciju centieniem nodrošināt palīdzības darbiniekiem piekļuvi cietušajiem un uzsver, ka gadījumā, ja Birmas varasiestādes pilnīgā nesadarbosies, ir liela iespēja, ka šī traģēdija vēl tikai pasliktināsies; ļoti cer, ka ANO ģenerālsekretāra Ban Ki-mūna gaidāmā vizīte Birmā, kuru uzaicinājušas Birmas varasiestādes, dos pozitīvus rezultātus; mudina ANO ģenerālsekretāru izmatot savu ietekmi uz Birmas varasiestādēm, lai Birma nekavējoties ļautu sniegt visu iespējamo humāno palīdzību;

11.   uzskata, ka Birmas varasiestādes turpina kavēt to, lai palīdzība sasniegtu apdraudzētos cilvēkus, Starptautiskajai Krimināltiesai ir jātiesā šīs varasiestādes par noziegumiem pret cilvēci; aicina ES dalībvalstis izdarīt spiedienu, lai tiktu pieņemta ANO Drošības padomes rezolūcija, par to, ka šo lietu nodod ICC prokuratūrai izmeklēšanai un saukšanai pie atbildības;

12.   uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Padomei, Komisijai, dalībvalstu valdībām un parlamentiem, ES īpašajam sūtnim Birmā, Birmas Valsts Miera un attīstības padomei, ASEAN un ASEM dalībvalstu valdībām, ASEAN Parlamentu augstākā līmeņa sadarbības grupai Birmas jautājumos, Aung San Suu Kyi, NLD, ANO Ģenerālsekretāram, ANO Augstajam komisāram cilvēktiesību jautājumos un ANO Īpašajam referentam par cilvēktiesību jautājumiem Birmā.

Juridisks paziņojums - Privātuma politika