Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2008/2585(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :

Esitatud tekstid :

RC-B6-0242/2008

Arutelud :

PV 21/05/2008 - 11
CRE 21/05/2008 - 11

Hääletused :

PV 22/05/2008 - 9.8

Vastuvõetud tekstid :

P6_TA(2008)0232

Vastuvõetud tekstid
PDF 105kWORD 34k
Neljapäev, 22. mai 2008 - Strasbourg
Looduskatastroof Hiinas
P6_TA(2008)0232RC-B6-0242/2008

Euroopa Parlamendi 22. mai 2008. aasta resolutsioon looduskatastroofi kohta Hiinas

Euroopa Parlament,

–   võttes arvesse üldasjade ja välissuhete nõukogu 13. mai 2008. aasta erakorralise istungi järeldusi ning komisjoni avaldust olukorra kohta Hiina Sichuani provintsis;

–   võttes arvesse kodukorra artikli 103 lõiget 4,

A.   arvestades, et Hiina edelaosa tabas 12. mail 2008 Richteri skaalal 7,8-palline tugev maavärin;

B.   arvestades, et maavärinas hukkus kümneid tuhandeid inimesi, eriti Sichuani provintsis, ja paljud on siiani kadunud;

C.   arvestades, et Sichuani provintsi geograafilised tingimused muudavad päästetöö keeruliseks;

D.   arvestades, et Hiina valitsus saatis maavärinast laastatud piirkonda erakordselt palju hädaabivahendeid ja -töötajaid, sealhulgas sõdureid ja meditsiinitöötajaid;

E.   arvestades, et Rahvusvaheline Punase Risti ja Punase Poolkuu Föderatsioon on algatanud hädaabikampaania,

1.   avaldab siirast kaastunnet Hiina rahvale ja solidaarsust lugematute kannatanutega; väljendab kurvastust kõigile neile, kes kannatavad katastroofi tagajärgede käes;

2.   peab tervitatavaks Hiina ametivõimude kiiret reageerimist õnnetusele sellele järgnenud hädaabi operatsioonide korraldamisega;

3.   märgib tunnustavalt Hiina valmisolekut välisabi vastu võtta; kutsub Hiina valitsust üles hõlbustama humanitaarabi- ja vabatahtlike organisatsioonide tööd abi jagamisel ning tagama abile juurdepääsu kõikidele, kes seda vajavad;

4.   nõuab tungivalt, et nõukogu ja komisjon pakuksid maavärinast laastatud piirkonnale hädaabi, tehnilist abi ja abi ülesehitamisel;

5.   rõhutab, kui kiire on esmase humanitaarse hädaabi kättetoimetamisega Euroopa Ühenduse Humanitaarameti programmi raames, mida toetab suur ja piisav eelarve; võtab teadmiseks komisjoni humanitaarabi eksperdi saabumise Chengdusse abivajaduse hindamise eesmärgil;

6.   toetab liikmesriikide antavat panust kodanikukaitse mehhanismi raames, mida koordineerib komisjon, ja ka rahvusvahelise üldsuse muid panuseid abistamisse;

7.   väljendab rahulolu asjaoluga, et Hiina meediakanalitel ja välisajakirjandusel lubatakse edastada õnnetuse kohta üksikasjalikku ja täpset teavet;

8.   rõhutab hea valitsemistava tähtsust võimalike loodusõnnetuste ennetamisel ja nendeks valmistumisel; nõuab ulatusliku ja tulemusliku varajase hoiatamise süsteemi tehnoloogia arendamist, et valmistada elanikkond ette maavärinate ja muude loodusõnnetustega toimetulekuks;

9.   tervitab rahvusvahelise üldsuse jõupingutusi tsiviilhädaohtu ja õnnetuse tagajärgede kõrvaldamist hõlmavate parimate tavade kättesaadavaks tegemisel Hiina ja maavärinas kannatada saanud inimeste abistamisel; kutsub osalevaid organisatsioone üles pakkuma piisavat rahalist abi, et võetud kohustusi täita;

10.   teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile, liikmesriikide valitsustele ja Hiina valitsusele.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika