Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2008/2585(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjojen elinkaaret :

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

RC-B6-0242/2008

Keskustelut :

PV 21/05/2008 - 11
CRE 21/05/2008 - 11

Äänestykset :

PV 22/05/2008 - 9.8

Hyväksytyt tekstit :

P6_TA(2008)0232

Hyväksytyt tekstit
PDF 105kWORD 34k
Torstai 22. toukokuuta 2008 - Strasbourg
Kiinan luonnonkatastrofi
P6_TA(2008)0232RC-B6-0242/2008

Euroopan parlamentin päätöslauselma 22. toukokuuta 2008 luonnonkatastrofista Kiinassa

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon yleisten asioiden ja ulkosuhteiden neuvoston ylimääräisessä kokouksessaan 13. toukokuuta 2008 esittämät päätelmät sekä komission lausuman tilanteesta Sichuanin maakunnassa Kiinassa,

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 103 artiklan 4 kohdan,

A.   ottaa huomioon, että Kiinan lounaisosassa tapahtui 12. toukokuuta 2008 voimakas maanjäristys, joka oli richterin asteikolla vahvuudeltaan 7,8,

B.   ottaa huomioon, että maanjäristyksessä kuoli etenkin Sichuanin maakunnassa kymmeniätuhansia ihmisiä ja että useita on edelleen kateissa,

C.   ottaa huomioon, että Sichuanin maakunnan maantieteelliset olosuhteet tekevät pelastustöistä vaikeita,

D.   ottaa huomioon, että Kiinan hallitus on lähettänyt paikalle poikkeuksellisen määrän hätäresursseja ja -henkilöstöä, mukaan lukien sotilaita ja lääkintähenkilöstöä,

E.   ottaa huomioon, että Punaisen Ristin ja Punaisen Puolikuun yhdistysten kansainvälinen liitto on käynnistänyt hätäapukampanjan,

1.   ilmaisee vilpittömän osanottonsa ja myötätuntonsa Kiinan kansalle ja lukuisille uhreille; ilmaisee myötätuntonsa kaikille maanjäristyksen seurauksista kärsiville;

2.   panee tyytyväisenä merkille Kiinan viranomaisten ripeät toimet katastrofin yhteydessä pelastusoperaation osalta;

3.   panee tyytyväisenä merkille Kiinan valmiuden hyväksyä ulkomaista apua; kehottaa Kiinan hallitusta helpottamaan humanitaaristen avustus- ja vapaaehtoisjärjestöjen avun toimittamista ja varmistamaan, että apu on kaikkien sitä tarvitsevien saatavilla;

4.   kehottaa neuvostoa ja komissiota antamaan hätäapua, teknistä tukea ja jälleenrakennusapua maanjäristysalueelle;

5.   korostaa, että on kiireellisesti toimitettava humanitaarista perushätäapua ECHO-ohjelman kautta ja annettava siihen tarpeeksi paljon määrärahoja; panee merkille komission hätäapuasiantuntijan saapumisen Chengduun arvioimaan tarpeita;

6.   tukee jäsenvaltioiden osallistumista komission koordinoiman ns. yhteisön pelastuspalvelumekanismin kautta pelastustoimintaan sekä muita kansainvälisen yhteisön vastaavia kontribuutioita;

7.   panee tyytyväisenä merkille, että Kiinan tiedotusvälineiden ja ulkomaisten tiedotusvälineiden annetaan tarjota yksityiskohtaisia ja täsmällisiä tietoja katastrofista;

8.   korostaa hyvän hallinnon merkitystä mahdollisten luonnonkatastrofien ehkäisemisessä ja niihin valmistautumisessa; kehottaa kehittämään tekniikkaa kattavaa ja tehokasta ennakkovaroitusjärjestelmää varten, jotta väestöjä voitaisiin valmistaa selviämään maanjäristyksistä ja muista luonnonkatastrofeista;

9.   panee tyytyväisenä merkille kansainvälisen yhteisön ponnistelut tarjota siviilivalmiuden ja katastrofiavun alan parhaita käytäntöjänsä, jotta autettaisiin Kiinaa ja sen maanjäristyksen runtelemaa väestöä; kehottaa mukana olevia organisaatioita varmistamaan riittävän taloudellisen tuen sitoumusten täyttämiseksi;

10.   kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle, jäsenvaltioiden hallituksille ja Kiinan hallitukselle.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö