Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2008/2585(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

RC-B6-0242/2008

Debatter :

PV 21/05/2008 - 11
CRE 21/05/2008 - 11

Omröstningar :

PV 22/05/2008 - 9.8

Antagna texter :

P6_TA(2008)0232

Antagna texter
PDF 107kWORD 31k
Torsdagen den 22 maj 2008 - Strasbourg
Naturkatastrof i Kina
P6_TA(2008)0232RC-B6-0242/2008

Europaparlamentets resolution av den 22 maj 2008 om naturkatastrofen i Kina

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av slutsatserna från rådets (allmänna frågor och yttre förbindelser) extraordinarie möte den 13 maj 2008 och kommissionens uttalande om situationen i Sichuanprovinsen i Kina,

–   med beaktande av artikel 103.4 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  En allvarlig jordbävning med magnituden 7,8 på Richterskalan drabbade sydvästra Kina den 12 maj 2008.

B.  Jordbävningen krävde tiotusentals liv, särskilt i Sichuanprovinsen, och många saknas fortfarande.

C.  De geografiska förhållandena i Sichuanprovinsen försvårar räddningsarbetet.

D.  Den kinesiska regeringen har använt särskild nödutrustning och beredskapspersonal, däribland soldater och sjukvårdspersonal som är verksamma i de drabbade områdena.

E.  Internationella rödakors- och röda halvmånefederationen vädjar om nödhjälp.

1.  Europaparlamentet uttrycker sitt djupaste deltagande och sin solidaritet med Kinas befolkning och med alla offer. Parlamentet beklagar också dem som har drabbats av jordbävningens följdverkningar.

2.  Europaparlamentet välkomnar de kinesiska myndigheternas snabba reaktion på katastrofen i form av akuta insatser.

3.  Europaparlamentet konstaterar med glädje att Kina är berett att ta emot utländsk hjälp. Parlamentet uppmanar den kinesiska regeringen att underlätta arbetet för humanitära hjälporganisationer och frivilliga organisationer när det gäller att distribuera hjälpen och se till att de behövande har tillgång till hjälp.

4.  Europaparlamentet uppmanar rådet och kommissionen att erbjuda det drabbade området akut hjälp, tekniskt stöd och stöd till återuppbyggnad.

5.  Europaparlamentet betonar det brådskande behovet att ge akut humanitär hjälp genom ECHO-programmet, med uppbackning av en väl tilltagen budget. Parlamentet noterar att kommissionens expert på humanitär hjälp har anlänt till Chengdu för att göra en behovsbedömning.

6.  Europaparlamentet stöder det bidrag som EU:s medlemsstater erbjuder genom den mekanism för civilskydd som samordnas av kommissionen, såväl som andra internationella bidrag till hjälpinsatserna.

7.  Europaparlamentet välkomnar det faktum att kinesiska och utländska medier tillåts ge detaljerade och korrekta rapporter om katastrofen.

8.  Europaparlamentet understryker vikten av goda styrelseformer för att förebygga och förbereda sig inför eventuella naturkatastrofer. Parlamentet efterlyser en utveckling av tekniken för övergripande och effektiva tidiga varningssystem som förbereder befolkningen för jordbävningar och andra naturkatastrofer.

9.  Europaparlamentet välkomnar det internationella samfundets insatser att göra sina bästa metoder för katastrofhjälp i civila nödsituationer tillgängliga för att hjälpa Kina och dess befolkning som drabbats av jordbävningen. Parlamentet uppmanar de inblandade organisationerna att tillhandahålla tillräckligt ekonomiskt stöd för att åtagandena ska kunna fullföljas.

10.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen och medlemsstaternas regeringar samt regeringen i Kina.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy