Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документите :

Внесени текстове :

RC-B6-0219/2008

Разисквания :

PV 21/05/2008 - 12
CRE 21/05/2008 - 12

Гласувания :

PV 22/05/2008 - 9.9
CRE 22/05/2008 - 9.9

Приети текстове :


Приети текстове
PDF 270kWORD 41k
Четвъртък, 22 май 2008 г. - Страсбург
Забрана за използването на оръжия със съдържание на уран в световен мащаб
P6_TA(2008)0233RC-B6-0219/2008

Резолюция на Европейския парламент от 22 май 2008 г. за оръжията със съдържание на (обеднен) уран и тяхното въздействие върху човешкото здраве и околната среда - към забрана за използването на подобни оръжия в световен мащаб

Европейският парламент,

–   като взе предвид предишните си резолюции относно вредното въздействие от използването на уран (включително обеднен уран) в конвенционалните оръжия,

–   като взе предвид речта на Генералния секретар на ООН по повод Международния ден за предотвратяване на експлоатацията на околната среда по време на война и въоръжени конфликти (6 ноември 2002 г.),

–   като взе предвид резолюцията A/RES/62/30 на Общото събрание на ООН от 5 декември 2007 г., в която се подчертава сериозното безпокойство за здравето във връзка с използването на оръжия със съдържание на обеднен уран,

–   като взе предвид член 108, параграф 5 от своя правилник,

A.   като има предвид, че в днешно време (обедненият) уран(ът) се използва широко в съвременните военни действия като боеприпаси за поразяване на бронирани цели в градска и селска среда и като бронева защита срещу ракетни и артилерийски нападения;

Б.   като има предвид, че откакто уранът беше използван от съюзническите сили в първата война срещу Ирак, съществува сериозно безпокойство по отношение на радиационната и химичната токсичност на фините уранови частици, освободени при поразяването на бронирани цели с подобни оръжия; като има предвид, че е изразено безпокойство и по отношение на замърсяването на почвите и подпочвените води от изстреляни снаряди, които не са достигнали целта си, и последиците от тях за цивилното население;

В.   като има предвид, че, въпреки че до момента липсват категорични научни доказателства за вредите от тези оръжия, съществуват множество свидетелства за вредните и често смъртоносни последици за военния персонал и цивилните лица;

Г.   като има предвид, че през последните няколко години е постигнат значителен напредък по отношение на разбирането за заплахите за околната среда и здравето, които поражда обедненият уран, и като има предвид, че е крайно време този напредък да бъде отразен в международните военни стандарти, в хода на тяхното развитие;

Д.   като има предвид, че използването на обеднен уран при военни действия противоречи на основните правила и принципи, постановени в писаното и в обичайното международно хуманитарно и екологично право;

1.  Настоятелно призовава държавите-членки да се придържат към параграф 1 от горепосочената резолюция на ООН и да представят доклад, който отразява вижданията им по отношение на последиците от използването на въоръжения и боеприпаси със съдържание на обединен уран;

2.  Препоръчва Върховният представител на ЕС да включи в предстоящия преработен вариант на Европейската стратегия за сигурност необходимостта да се обмисли сериозно полезността на неуправляемите боеприпаси в бъдеще, както и на касетъчните бомби, мините и други оръжия с неизбирателно действие, като напр. оръжията със съдържание на обеднен уран;

3.  Отправя искане до Съвета и Комисията да възложат изготвянето на научни проучвания върху използването на обеднен уран във всички региони, където са разположени европейски и международен военен и цивилен персонал;

4.  Настоятелно призовава държавите-членки, в рамките на бъдещите операции, да не използват оръжия със съдържание на обеднен уран в операции в рамкитена Европейската политика за сигурност и отбрана и да не разполагат военен и цивилен персонал в региони, за които не може да се гарантира, че не е бил използван или няма да се използва обеднен уран;

5.  Настоятелно призовава държавите-членки, Съвета и Комисията да предоставят пълна информация на своите военни и цивилни служители, които участват в мисии, както и на техните професионални организации, за вероятността обеднен уран да е бил използван или да се използва в региона на техните операции, и да предприемат достатъчни мерки за защита;

6.  Призовава държавите-членки, Съвета и Комисията да установят екологичен списък на замърсените с обеднен уран райони (включително площадките за изпитвания) и да окажат пълна подкрепа, включително и финансова, за проекти в помощ на жертвите и техните близки, както и за операции по почистване на засегнатите райони, в случай че се потвърди наличието на отрицателно въздействие върху човешкото здраве и околната среда;

7.  Отново отправя силен призив към всички държави-членки и НАТО да наложат мораториум върху използването на оръжия със съдържание на обеднен уран и да удвоят усилията си за постигане на забрана в световен мащаб, както и системно да прекратят производството и доставката на този вид оръжия;

8.  Призовава държавите-членки и Съвета да заемат водеща роля в работата за постигане на международен договор, чрез ООН или чрез "коалиция на желаещите", за установяване на забрана за разработването, производството, складирането, прехвърлянето, изпитването и използването на оръжия със съдържание на уран, както и за унищожаването и преработката на съществуващи запаси, в случай че са налице категорични научни доказателства за причинените от подобни оръжия вреди;

9.  Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция съответно на Съвета, Комисията, правителствата и парламентите на държавите-членки, НАТО и Парламентарната асамблея на НАТО, ООН и Програмата на ООН за околната среда, Европейската организация на сдруженията на военнослужещи, Международния комитет на Червения кръст и на Световната здравна организация.

Правна информация - Политика за поверителност