Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Průběh na zasedání
Stadia dokumentu na zasedání :

Předložené texty :

RC-B6-0219/2008

Rozpravy :

PV 21/05/2008 - 12
CRE 21/05/2008 - 12

Hlasování :

PV 22/05/2008 - 9.9
CRE 22/05/2008 - 9.9

Přijaté texty :


Přijaté texty
PDF 203kWORD 37k
Čtvrtek, 22. května 2008 - Štrasburk
Globální smlouva o zákazu zbraní s uranem
P6_TA(2008)0233RC-B6-0219/2008

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 22. května 2008 o zbraních s (ochuzeným) uranem a jejich dopadech na lidské zdraví a životní prostředí – cesta ke globálnímu zákazu používání těchto zbraní

Evropský parlament,

-   s ohledem na svá předchozí usnesení o škodlivosti používání uranu (včetně ochuzeného uranu) v konvenčních zbraních,

-   s ohledem na projev, který pronesl generální tajemník OSN při příležitosti mezinárodního dne prevence ničení životního prostředí v průběhu válek a ozbrojených konfliktů (6. listopadu 2002),

-   s ohledem na rezoluci Valného shromáždění OSN A/RES/62/30 přijatou dne 5. prosince 2007, která upozorňuje na vážné obavy ohledně zdravotních důsledků používání zbraní s ochuzeným uranem,

-   s ohledem na čl. 108 odst. 5 jednacího řádu,

A.   vzhledem k tomu, že (ochuzený) uran se v současných konfliktech používá běžně jako munice proti opevněným cílům ve venkovských a městských oblastech i jako zesílená pancéřová ochrana proti raketovým a dělostřeleckým útokům,

B.   vzhledem k tomu, že od použití těchto zbraní spojeneckými jednotkami v první válce proti Iráku panují vážné obavy ohledně radiologické a chemické toxicity jemných uranových částic, které vznikají při dopadu těchto zbraní na opevněné cíle; vzhledem k tomu, že znepokojení vyvolává i kontaminace půdy a podzemní vody střelami, které minuly svůj cíl, a její dopad na civilní obyvatelstvo,

C.   vzhledem k tomu, že ačkoli vědecký výzkum nebyl doposud schopen nalézt přesvědčivé důkazy jejich škodlivosti, existuje řada svědectví o jejich škodlivých a často i smrtelných účincích jak pro vojenský personál, tak pro civilní obyvatelstvo,

D.   vzhledem k tomu, že v několika posledních letech jsou mnohem lépe chápána environmentální a zdravotní rizika, která představuje ochuzený uran, a vzhledem k tomu, že je nejvyšší čas, aby se k tomuto pokroku přihlédlo při stanovování mezinárodních vojenských norem,

E.   vzhledem k tomu, že užívání ochuzeného uranu ve válečných konfliktech je v rozporu se základními pravidly a zásadami zakotvenými v písemném a zvykovém mezinárodním, humanitárním a environmentálním právu,

1.   naléhavě vyzývá členské státy, aby dodržovaly odstavec 1 výše uvedené rezoluce OSN a aby předložily zprávu, v níž uvedou své názory na důsledky používání výzbroje a munice obsahující ochuzený uran;

2.   doporučuje, aby vysoký představitel EU v připravovaném revidovaném znění evropské bezpečnostní strategie uvedl, že je nutné, abychom se v budoucnu vážně zamysleli nad funkčností munice bez naváděcího zařízení, kazetových pum, min a dalších zbraní s nerozlišujícími účinky, jak jsou zbraně s ochuzeným uranem;

3.   žádá Radu a Komisi, aby nechaly vypracovat vědecké studie o používání ochuzeného uranu ve všech oblastech, v nichž byl rozmístěn evropský vojenský a civilní personál;

4.   v souvislosti s budoucími operacemi naléhavě vyzývá členské státy, aby při operacích Evropské bezpečnostní a obranné politiky nepoužívaly zbraně obsahující ochuzený uran a aby nevysílaly vojenský ani civilní personál do oblastí, v nichž nelze zaručit, že zde nebyl nebo nebude použit ochuzený uran;

5.   naléhavě vyzývá členské státy, Radu a Komisi, aby svému vojenskému a civilnímu personálu vyslanému na misi a jejich profesním organizacím poskytly úplné informace o tom, zda je pravděpodobné, že v místě jejich působení je nebo by mohl být užíván ochuzený uran, a aby přijaly odpovídající ochranná opatření;

6.   vyzývá členské státy, Radu a Komisi, aby v případě, že se potvrdí negativní účinky ochuzeného uranu na lidské zdraví a životní prostředí, sestavily ekologický seznam oblastí, které jím byly kontaminovány (včetně oblastí, kde jsou testovány střely), a aby plně podpořily – i finančně – projekty, které by mohly pomoci obětem a jejich příbuzným, a sanační operace v postižených oblastech;

7.   důrazně opakuje svou výzvu, aby všechny členské státy a země NATO zavedly moratorium na používání zbraní s ochuzeným uranem, aby zdvojnásobily úsilí k dosažení jejich úplného zákazu a aby tento typ zbraní systematicky přestaly vyrábět a nakupovat;

8.   vyzývá členské státy a Radu, aby šly příkladem v úsilí o vypracování mezinárodní úmluvy - ať na půdě OSN nebo prostřednictvím koalice států ochotných ke spolupráci - o zákazu vývoje, výroby, shromažďování, přepravy, testování a používání zbraní obsahujících uran, jakož i o zničení či recyklaci stávajících zásob, pokud vědecký výzkum přesvědčivě prokáže škodlivost těchto zbraní;

9.   pověřuje svého předsedu, aby toto usnesení předal Radě, Komisi, vládám a parlamentům členských států, NATO a Parlamentnímu shromáždění NATO, OSN a Programu OSN na ochranu životního prostředí, Evropské sdružení vojenských profesních organizací, Mezinárodnímu výboru Červeného kříže a Světové zdravotnické organizaci.

Právní upozornění - Ochrana soukromí