Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumentų priėmimo eiga :

Pateikti tekstai :

RC-B6-0219/2008

Debatai :

PV 21/05/2008 - 12
CRE 21/05/2008 - 12

Balsavimas :

PV 22/05/2008 - 9.9
CRE 22/05/2008 - 9.9

Priimti tekstai :


Priimti tekstai
PDF 196kWORD 39k
Ketvirtadienis, 2008 m. gegužės 22 d. - Strasbūras
Pasaulinė urano ginklų uždraudimo sutartis
P6_TA(2008)0233RC-B6-0219/2008

2008 m. gegužės 22 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl urano (nusodrintojo) pagrindu pagamintų ginklų ir jų poveikio žmonių sveikatai ir aplinkai. Siekiant visuotinio tokių ginklų naudojimo uždraudimo

Europos Parlamentas,

–   atsižvelgdamas į savo ankstesnes rezoliucijas dėl urano (įskaitant nusodrintąjį uraną) naudojimo įprastinėje ginkluotėje kenksmingo poveikio,

–   atsižvelgdamas į JT Generalinio Sekretoriaus kalbą 2002 m. lapkričio 6 d. minint Tarptautinę dieną, skirtą siekiui užkirsti kelią aplinkos išnaudojimui kare ir ginkluotųjų konfliktų metu,

–   atsižvelgdamas į 2007 m. gruodžio 5 d. priimtą JT Generalinės Asamblėjos rezoliuciją A/RES/62/30, kurioje pabrėžiamas nusodrintojo urano turinčių ginklų naudojimo keliamas didelis pavojus sveikatai,

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 108 straipsnio 5 dalį straipsnį,

A.   kadangi uranas (nusodrintasis) plačiai naudojamas šiuolaikiniame kare kaip ginklas prieš sunkiai pažeidžiamus taikinius kaimo ir miesto vietovėse ir kaip sustiprinta apsauga nuo apšaudymo raketomis ir artilerija,

B.   kadangi jau po to, kai jį panaudojo sąjungininkių pajėgos pirmajame kare prieš Iraką, buvo rimtai susirūpinta dėl smulkių urano dalelių, atsirandančių tada, kai šie ginklai naudojami prieš sunkiai pažeidžiamus taikinius, radiologinio ir cheminio nuodingumo; kadangi buvo išreikštas susirūpinimas ir dėl to, kad panaudotais šaudmenimis, nepasiekusiais tikslo, teršiamas dirvožemis ir gruntinis vanduo ir dėl jų poveikio civiliams gyventojams,

C.   kadangi, nepaisant to, kad atliekant mokslinius tyrimus iki šiol nenustatyta įtikinamų žalos įrodymų, esama daug šio žalingo ir dažnai mirtino poveikio kariškiams ir civiliams gyventojams pavyzdžių,

D.   kadangi per pastaruosius kelerius metus padaryta didelės pažangos suvokiant pavojų aplinkai ir sveikatai, kurį kelia nusodrintasis uranas, ir kadangi pats laikas, kad tarptautiniai kariniai standartai pradėtų atitikti šią pažangą,

E.   kadangi nusodrintojo urano naudojimas kare prieštarauja pagrindinėms taisyklėms ir principams, kurie puoselėjami rašytinėje ir paprotinėje tarptautinėje, humanitarinėje ir aplinkos apsaugos teisėje,

1.   primygtinai ragina valstybes nares laikytis pirmiau minėtos JT rezoliucijos 1 dalies nuostatų ir pateikti pranešimą dėl savo požiūrio į nusodrintojo urano turinčių ginklų ir ginkluotės naudojimo poveikį;

2.   rekomenduoja, kad ateityje svarstant naują Europos saugumo strategijos redakciją ES vyriausiasis įgaliotinis įtrauktų nuostatą dėl to, kad būtina nuodugniai apsvarstyti būsimą naudą, kurios būtų gaunama naudojant nevaldomą ginkluotę, taip pat kasetines bombas, minas ir kitus bendrojo veikimo ginklus, pavyzdžiui, nusodrintojo urano turinčius ginklus;

3.   prašo, kad Taryba ir Komisija užsakytų mokslinius nusodrintojo urano naudojimo visuose regionuose, kuriuose Europos ir tarptautinių pajėgų kariškiai ir civiliai darbuotojai buvo dislokuoti;

4.   ragina valstybes nares nenaudoti nusodrintojo urano turinčių ginklų būsimose Europos saugumo ir gynybos politikos operacijose, taip pat nedislokuoti kariškių ir civilių darbuotojų regionuose, kuriuose negalima užtikrinti, kad nebuvo ar nebus naudojamas nusodrintasis uranas;

5.   ragina ES valstybes nares, Tarybą ir Komisiją teikti misijoje esantiems kariškiams ir civiliams darbuotojams bei jų profesinėms organizacijoms visą informaciją, ar egzistuoja tikimybė, kad nusodrintasis uranas buvo arba gali būti naudojamas regione, kuriame jie dalyvauja operacijoje, ir imtis atitinkamų apsaugos priemonių;

6.   ragina valstybes nares, Tarybą ir Komisiją parengti zonų, kurios užkrėstos nusodrintuoju uranu (įskaitant bandymų zonas), aplinkos aprašą ir teikti visišką paramą, įskaitant finansinę paramą, projektams, kuriuos įgyvendinant būtų galima padėti aukoms ir jų giminaičiams, ir išvalymo operacijoms užterštose zonose, jei patvirtinta, kad esama neigiamo poveikio žmonių sveikatai ir aplinkai;

7.   dar kartą ryžtingai ragina visas valstybes nares ir NATO priklausančias šalis paskelbti moratoriumą ir nenaudoti nusodrintojo urano turinčių ginklų bei dėti dvigubai daugiau siekiant pasaulinio lygmens draudimo, taip pat sistemingai mažinti šio tipo ginklų gamybos ir pirkimo apimtis;

8.   ragina valstybes nares ir Tarybą imtis iniciatyvos ir veikiant per JT arba sudarius savanorišką koaliciją siekti parengti tarptautinę sutartį, kad būtų nustatytas draudimas vystyti, gaminti, kaupti, perduoti, bandyti ir naudoti urano turinčius ginklus bei sunaikinti arba perdirbti esamas jų atsargas, jei atsirastų įtikinamų mokslinių tyrimų duomenų apie šių ginklų keliamą žalą;

9.   paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai, valstybių narių vyriausybėms ir parlamentams, NATO ir NATO parlamentinei asamblėjai, Jungtinėms Tautoms, Jungtinių Tautų aplinkos apsaugos programai, Europos karinių asociacijų sąjungai, Tarptautiniam Raudonojo Kryžiaus komitetui ir Pasaulio sveikatos organizacijai.

Teisinė informacija - Privatumo politika