Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumentu lietošanas cikli :

Iesniegtie teksti :

RC-B6-0219/2008

Debates :

PV 21/05/2008 - 12
CRE 21/05/2008 - 12

Balsojumi :

PV 22/05/2008 - 9.9
CRE 22/05/2008 - 9.9

Pieņemtie teksti :


Pieņemtie teksti
PDF 196kWORD 38k
Ceturtdiena, 2008. gada 22. maijs - Strasbūra
Vispārējs nolīgums par urāna ieroču aizliegumu
P6_TA(2008)0233RC-B6-0219/2008

Eiropas Parlamenta 2008. gada 22. maija rezolūcija par (vājināta) urāna ieročiem un to ietekmi uz cilvēku veselību un vidi – ceļā uz šādu ieroči izmantošanas aizliegumu visā pasaulē

Eiropas Parlaments,

–   ņemot vērā iepriekšējās rezolūcijas par urāna (tostarp vājinātā urāna) izmantošanas konvencionālajos ieročos kaitīgo ietekmi,

–   ņemot vērā ANO ģenerālsekretāra runu, kas tika teikta Starptautiskajai dienai cīņā pret vides izmantošanu karā un bruņotos konfliktos veltītā pasākumā (2002. gada 6. novembrī),

–   ņemot vērā ANO Ģenerālās asamblejas 2007. gada 5. decembra rezolūciju A/RES/62/30, kurā uzsvērts, ka vājināta urāna ieroču izmantošana rada nopietnu veselības apdraudējumu,

–   ņemot vērā Reglamenta 108. panta 5. punktu,

A.   tā kā mūsdienās (vājinātu) urānu plaši izmanto karadarbībā gan munīcijā, kas paredzēta nocietinātiem mērķiem lauku apvidos un pilsētās, gan bruņotai, nocietinātai aizsardzībai pret raķešu un artilērijas uzbrukumiem;

B.   tā kā visu laiku, kopš sabiedroto spēki sāka to izmantot pirmajā karā pret Irāku, ir nopietnas bažas par šādu ieroču izmantošanas pret nocietinātiem mērķiem rezultātā radīto smalko urāna daļiņu radioloģisko un ķīmisko toksiskumu; tā kā ir paustas bažas arī par to, ka mērķī netrāpījusī munīcija piesārņo augsni un gruntsūdeņus un ietekmē civiliedzīvotājus;

C.   tā kā, neraugoties uz to, ka zinātniskos pētījumos līdz šim nav pilnībā pierādīta kaitīgā ietekme, ir neskaitāmas liecības par kaitīgu un bieži vien nāvējošu šīs vielas iedarbību gan uz militārpersonām, gan uz civiliedzīvotājiem,

D.   tā kā pēdējo gadu laikā ievērojami palielinājusies informētība par vājināta urāna radītajiem draudiem videi un veselībai un tā kā ir pēdējais laiks atspoguļot to jaunajos starptautiskajos militārajos standartos;

E.   tā kā vājināta urāna izmantošana karadarbībā ir pretrunā pamatnoteikumiem un pamatprincipiem, kas nostiprināti rakstītās un paražu starptautiskajās, humanitārajās un vides tiesībās,

1.   mudina dalībvalstis ievērot iepriekš minētās ANO rezolūcijas 1. punktu un iesniegt ziņojumu, kurā pausts viņu viedoklis par vājinātu urānu saturoša bruņojuma un munīcijas izmantošanas ietekmi;

2.   iesaka ES augstajam pārstāvim iekļaut paredzētajā Eiropas Drošības stratēģijas pārskatīšanā nepieciešamību nopietni apsvērt to, vai turpināt izmantot bezvadības munīciju, kā arī kasešu bumbas, mīnas un citus ieročus, kuri ietekmē plašāku apkārtni, piemēram, vājināta urāna ieročus;

3.   prasa Padomei un Komisijai pasūtīt zinātniskus pētījumus par vājināta urāna izmantošanu visos reģionos, kuros dislocētas Eiropas un starptautisko spēku militārpersonas un civilie darbinieki;

4.   mudina dalībvalstis turpmāk neizmantot vājināta urāna ieročus Eiropas drošības un aizsardzības politikas operācijās un nesūtīt militārpersonas un civilos darbiniekus uz reģioniem, par kuriem nav garantijas, ka tajos nav ticis izmantots vai netiks izmantots vājināts urāns;

5.   mudina dalībvalstis, Padomi un Komisiju sniegt savām misijās nosūtītajām militārpersonām un civilajiem darbiniekiem pilnu informāciju par iespējamo vājināta urāna izmantošanu pagātnē vai nākotnē reģionā, kurā notiek operācijas ar viņu dalību, un veikt pienācīgus aizsargpasākumus;

6.   aicina dalībvalstis, Padomi un Komisiju izveidot vides reģistru, kurā norādītas vietas, kas piesārņotas ar vājinātu urānu (tostarp izmēģinājuma poligoni) un sniegt pilnu atbalstu, tostarp finansiālu atbalstu, projektiem, kas varētu palīdzēt upuriem un viņu radiniekiem, kā arī skarto teritoriju attīrīšanas operācijām, ja tiek apstiprināta negatīvā ietekme uz cilvēku veselību un vidi;

7.   uzstājīgi atgādina par savu prasību ES un NATO dalībvalstīm noteikt vājināta urāna ieroču izmantošanas moratoriju un pastiprināt centienus, lai panāktu šādu ieroču izmantošanas aizliegumu, kā arī sistemātiski pārtraukt šāda veida ieroču ražošanu un iegādi;

8.   ja tiek iegūti neapstrīdami pierādījumi šādu ieroču radīto kaitīgo ietekmi, aicina dalībvalstis un Padomi uzņemties vadošo lomu darbā pie starptautiska ANO vai vēlmi izrādījušo valstu koalīcijas līguma, lai aizliegtu urāna ieroču izstrādi, ražošanu, uzkrāšanu, pārdošanu, izmēģināšanu un izmantošanu, kā arī iznīcinātu vai pārstrādātu esošos šādu ieroču krājumus;

9.   uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Padomei, Komisijai, dalībvalstu valdībām un parlamentiem, NATO un NATO parlamentārajai asamblejai, ANO un ANO Vides programmai, Eiropas militāro asociāciju organizācijai, Starptautiskajam Sarkanajam Krustam un Pasaules Veselības organizācijai.

Juridisks paziņojums - Privātuma politika