Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot :

Előterjesztett szövegek :

RC-B6-0239/2008

Viták :

PV 22/05/2008 - 14.2
CRE 22/05/2008 - 14.2

Szavazatok :

PV 22/05/2008 - 16.2

Elfogadott szövegek :


Elfogadott szövegek
PDF 120kWORD 46k
2008. május 22., Csütörtök - Strasbourg
A politikai indíttatású letartóztatások Belaruszban
P6_TA(2008)0239RC-B6-0239/2008

Az Európai Parlament 2008. május 22-i állásfoglalása a politikai indíttatású letartóztatásokról Belaruszban

Az Európai Parlament,

–   tekintettel a belarusz helyzetről szóló korábbi állásfoglalásaira, különösen a 2008. február 21-i állásfoglalására(1),

–   tekintettel az Európai Uniónak az európai szomszédságpolitika (ENP) keretében Belarusszal és népével ápolt kapcsolatai megújítására irányuló készségéről szóló 2006. november 21-i bizottsági nyilatkozatra,

–   tekintettel az EU elnökségének Belaruszról szóló, 2008. március 28-i nyilatkozatára,

–   tekintettel az EU elnökségének a belarusz politikai ellenzék tagjainak ismételt bebörtönzéséről és zaklatásáról szóló 2008. április 29-i nyilatkozatára,

–   tekintettel az EU elnökségének a Belarusz és az Egyesült Államok közötti kapcsolatok közelmúltbéli alakulásáról szóló 2008. május 6-i nyilatkozatára,

–   tekintettel eljárási szabályzata 115. cikkének (5) bekezdésére,

A.   mivel két belarusz demokrata aktivista, Andrej Kim és Szerhej Parszjukevics súlyos büntetést kaptak a vállalkozók 2008. január 10-i és 21-i békés tüntetésén való részvételükért,

B.   mivel Aljakszandr Kazulin folyamatos fogva tartása további példája annak, hogy Belarusz nem tartja tiszteletben az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet (EBESZ) alapelveit és kötelezettségvállalásait, amely szervezetben tagsággal rendelkezik,

C.   mivel az Európai Parlament felhívta a Bizottságot és a Tanácsot, hogy tegyenek javaslatot annak érdekében, hogy növeljék a Lukasenko-féle rezsimre a nemzetközi szervezetekben gyakorolt nyomást, valamint követelte, hogy terjesszenek elő olyan specifikus és célzott szankciókból álló csomagot, amelyek drasztikus hatással vannak az elnyomókra anélkül, hogy tetéznék a belarusz polgárok szenvedéseit,

D.   mivel az Európai Parlament elítélte a Minszkben és más belarusz városokban 2008. március 25-én tartott Szabadság-nap nevű rendezvény számos résztvevőjével szembeni erőszakot és letartóztatásukat,

E.   mivel a belarusz kormány 10 USA-diplomata nemkívánatos személlyé nyilvánítására és az Egyesült Államok belaruszi nagykövetének Minszkből történő kiutasítására vonatkozó döntése indokolatlan lépés és ellentétes a belarusz nép érdekeivel,

1.   mélységesen sajnálja, hogy a demokrácia, a jogállamiság és az emberi jogok helyzete nem javul Belaruszban; rámutat arra, hogy a civil társadalom tagjai és az ellenzéki aktivisták ellen irányuló folyamatos önkényes letartóztatások, nevezetesen Aljakszandr Milinkevics nemrégiben történt ideiglenes őrizetbe vétele és perbe fogása, valamint a független média ellenőrzésének szigorítása ellentmond a belarusz kormány azon nemrég tett kijelentésének, miszerint javítani kívánja a kapcsolatokat az Európai Unióval;

2.   elítéli a Szerhej Parszjukevicsre és Andrej Kimre a vállalkozók 2008. január 10-i tüntetésén való részvételükért 2008. április 22-én illetve 23-án kirótt súlyos ítéleteket, ugyanakkor sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy jelentések szerint a belarusz biztonsági erők túlzott erőszakot alkalmaztak a Minszkben 2008. március 25-én, a független Belarusz Népköztársaság alapításának 90. évfordulója alkalmával összegyűlt békés állampolgárok ellen, és többüket letartóztatták, és felhívja a belarusz hatóságokat, hogy feltételek nélkül tartózkodjon az erőszak alkalmazásától a demokratikus ellenzék képviselőivel szemben;

3.   sürgeti a belarusz hatóságokat, hogy azonnal és feltétel nélkül engedjék szabadon a még fogságban tartott politikai foglyot, Aljakszandr Kazulint, és hagyjanak fel a belarusz demokratikus ellenzék és civil társadalom aktivistái ellen irányuló megfélemlítéssel, zaklatással, célzott letartóztatásokkal és politikai hátterű büntetőeljárásokkal;

4.   megismétli, hogy a demokrácia alapelveinek tiszteletben tartása kulcsfontosságú a Belarusszal fenntartott kapcsolatok normalizálása szempontjából;

5.   elítéli, hogy a belarusz titkosszolgálat (KGB) független újságírókat börtönöz be, házkutatásokat tart otthonukban, eszközeiket megsemmisti, valamint elítéli a belarusz hatóságok erőfeszítéseit a sajtószabadság korlátozására;

6.   kéri a Tanácsot és a Bizottságot, hogy nyújtson jelentős támogatást az emberi jogok Belaruszban történő megsértésének áldozatai számára; úgy véli, hogy az emberi jogok helyzetének előmozdítása érdekében a civil társadalmi szervezetek, különösen a szabad sajtó pénzügyi támogatásának növelésére van szükség az országban;

7.   emlékeztet arra, hogy 2006. november 21-én az Európai Unió kifejezésre juttatta, hogy kész az ENP keretében Belarusszal és népével ápolt kapcsolatai megújítására, amint a belarusz kormány bizonyítja, hogy tiszteletben tartja a demokratikus értékeket és a belarusz nép alapvető jogait;

8.   hangsúlyozza, hogy ahhoz, hogy Belarusz érdemi párbeszédbe kezdhessen az EU-val, végre kell hajtania a "Mit tudna tenni az EU Belaruszért" című informális bizottsági dokumentumban megállapított további feltételeket, beleértve az összes politikai fogoly szabadon bocsátását, a halálbüntetés eltörlését, a média és a véleménynyilvánítás szabadságának biztosítását, az igazságszolgáltatás függetlenségét és a demokratikus értékek és a belarusz nép alapvető jogainak tiszteletben tartását;

9.   elítéli, hogy Belarusz az utolsó állam Európában, amely az európai és univerzális értékekkel ellentétesen még mindig alkalmazza a halálbüntetést;

10.   mélységes sajnálatát fejezi ki a vallásszabadságról és a vallási szervezetekről szóló 2002. évi törvény miatt, amely ellentétes a vallásszabadság és az emberi jogok alapelveivel, a Polgári és Politikai Jogok Nemzetközi Egyezségokmányában (ICCPR) lefektetett elveket is beleértve, és elismeri, hogy e jogszabály eredményeképp több vallási közösség tevékenységét korlátozták, vezetőiket pedig folyamatos zaklatással, hatósági eljárásokkal, bírságokkal és bebörtönzéssel sújtották;

11.   sürgeti a belarusz hatóságokat, hogy teljes mértékben hajtsák végre az EBESZ szabványait a soron következő, 2008. tavaszi parlamenti választások szervezésekor, és teremtsék meg a szabad és tisztességes szavazás körülményeit; felszólítja a belarusz kormányt, hogy tegye lehetővé a demokratikus ellenzék képviselői számára a körzeti választási bizottságokban való részvételt, vegye nyilvántartásba az összes parlamentiképviselő-jelöltet és megfigyelőiket, és ne gördítsen akadályokat egy átfogó és teljes körű nemzetközi választási megfigyelő misszió elé;

12.   felszólítja a belarusz kormányt, hogy teremtse meg és biztosítsa az alapvető emberi jogok védelmét, valamint tartsa be a nemzetközi normákat, különös tekintettel az ICCPR 18. cikkére;

13.   felszólítja a belarusz kormányt, hogy vizsgálja felül a vallásszabadságról és a vallási szervezetekről szóló 2002. évi törvényt és állítsa helyre a vallásszabadság tiszteletben tartását biztosító eljárásokat;

14.   együttérzéséről biztosítja az egyesült belarusz ellenzéket, illetve minden olyan belarusz állampolgárt, akik a független, nyílt, demokratikus és a jogállamiságon alapuló Belaruszért küzdenek; arra ösztönzi az ellenzéki vezetőket, hogy mutassák meg egységüket és eltökéltségüket a közelgő parlamenti választásokon;

15.   felhívja a Bizottságot és a Tanácsot, hogy tegyenek további lépéseket a belarusz állampolgárokat érintő vízumeljárások megkönnyítése és liberalizációja irányába, mivel csak egy ilyen intézkedés segítségével érhető el az EU Belarusszal kapcsolatos politikájának fő célkitűzése, nevezetesen a személyes emberi kapcsolatok megkönnyítése és elmélyítése, valamint az ország demokratizálása; ebben az összefüggésben sürgeti, hogy a schengeni övezetbe belépő belarusz állampolgárok esetében fontolják meg a vízumköltségek csökkentésének lehetőségét, ami az egyetlen módszer lenne Belarusz és állampolgárai növekvő elszigetelődésének megakadályozására;

16.   sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy a belarusz hatóságok az elmúlt években több alkalommal is megtagadták a beutazási vízum kiadását az Európai Parlament képviselői és nemzeti parlamenti képviselők számára; felszólítja a belarusz hatóságokat, hogy ne akadályozzák tovább az Európai Parlament Belarusszal fenntartott kapcsolatokért felelős küldöttségét abban, hogy belépjen az országba, megfigyelje a közelgő általános választásokat és első kézből szerezzen tapasztalatokat Belaruszban;

17.   együttérzéséről biztosítja az Egyesült Államokat és diplomáciai szolgálatát, és felszólítja a belarusz kormányt, hogy fontolja meg újra döntését és tegyen azonnali lépéseket a Belarusz és az Egyesült Államok közötti, a kölcsönösen előnyös együttműködésen alapuló kapcsolatok normalizálására;

18.   utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Bizottságnak, a Tanácsnak, a tagállamok kormányainak és parlamentjeinek, az ENSZ főtitkárának, az EBESZ és az Európa Tanács parlamenti közgyűlésének és a belarusz kormánynak.

(1) Elfogadott szövegek, P6_TA(2008)0071

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat