Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumentu lietošanas cikli :

Iesniegtie teksti :

RC-B6-0239/2008

Debates :

PV 22/05/2008 - 14.2
CRE 22/05/2008 - 14.2

Balsojumi :

PV 22/05/2008 - 16.2

Pieņemtie teksti :


Pieņemtie teksti
PDF 200kWORD 46k
Ceturtdiena, 2008. gada 22. maijs - Strasbūra
Baltkrievijas politiskās opozīcijas pārstāvju apcietināšana
P6_TA(2008)0239RC-B6-0239/2008

Eiropas Parlamenta 2008. gada 22. maija rezolūcija par politisko oponentu apcietināšanu Baltkrievijā

Eiropas Parlaments,

–    ņemot vērā tā iepriekšējās rezolūcijas par situāciju Baltkrievijā, īpaši 2008. gada 21. februāra rezolūciju(1),

–    ņemot vērā Komisijas 2006. gada 21. novembra deklarāciju par Eiropas Savienības gatavību saistībā ar Eiropas kaimiņattiecību politiku atjaunot attiecības ar Baltkrieviju un tās iedzīvotājiem;

–   ņemot vērā ES Prezidentūras 2008. gada 28. marta deklarāciju par Baltkrieviju,

–   ņemot vērā ES prezidentūras 2008. gada 29. aprīļa paziņojumu par atkal notiekošo politisko oponentu ieslodzīšanu un vajāšanu Baltkrievijā,

–   ņemot vērā ES prezidentūras 2008. gada 6. maija paziņojumu par izmaiņām Baltkrievijas un ASV attiecībās,

–   ņemot vērā Reglamenta 115. panta 5. punktu,

A.   tā kā diviem Baltkrievijas demokrātijas aizstāvjiem ‐ Andrei Kim un Siarhei Parsyukevich ir piespriesti bargi sodi par piedalīšanos miermīlīgās uzņēmēju demonstrācijās 2008. gada 10. un 21. janvārī;

B.   tā kā Aliaksandr Kazulin nebeidzamā turēšana apcietinājumā ir vēl viens piemērs tam, ka Baltkrievija ignorē savu pienākumu ievērot principus un saistības attiecībā uz Eiropas Drošības un sadarbības organizāciju (EDSO), Baltkrievijai esot šīs organizācijas dalībvalstij;

C.   tā kā Eiropas Parlaments ir aicinājis Padomi un Komisiju iesniegt priekšlikumus, lai starptautiskās organizācijas turpinātu izdarīt spiedienu uz A. Lukašenko režīmu un ir pieprasījis īstenot konkrētu, tiešu un efektīvu sankciju kopumu, kas stingri ietekmētu apspiešanā vainīgās personas, nepasliktinot Baltkrievijas iedzīvotāju situāciju;

D.   tā kā Parlaments nosoda vardarbību un apcietināšanu vērstu pret lielu skaitu dalībnieku, kas piedalījās 2008. gada 25. marta Brīvības dienas pasākumā Minskā un citās Baltkrievijas pilsētās;

E.   tā kā Baltkrievijas valdības lēmums pasludināt 10 ASV diplomātus par personae non gratae un ASV vēstnieka Baltkrievijā piespiedu izraidīšana ir neattaisnojami pasākumi, kas kaitē Baltkrievijas iedzīvotāju interesēm;

1.   pauž dziļu nožēlu par to, ka situācija demokrātijas, cilvēktiesību un tiesiskuma jomā Baltkrievijā neuzlabojas; norāda, ka aizvien notiekošie patvaļīgie pilsoniskās sabiedrības locekļu un opozīcijas aktīvistu aresti, īpaši Aleksandra Miļinkēviča nesenais pagaidu arests un prāva pret viņu, un neatkarīgo plašsaziņas līdzekļu darbības aizliegums ir pretrunā nesenajiem Baltkrievijas valdības apgalvojumiem par vēlmi uzlabot attiecības ar Eiropas Savienību;

2.   nosoda bargo sodu piešķiršanu Andrei Kim un Siarhei Parsyukevich 2008. gada 22. un 23. aprīlī Minskā par piedalīšanos uzņēmēju protestos 2008. gada 10. janvārī; tāpat nosoda Baltkrievijas drošības dienestu pārmērīgo spēka izmantošanu pret miermīlīgajiem iedzīvotājiem, kas bija sapulcējušies Minskā 2008. gada 25. martā, lai atzīmētu neatkarīgas Baltkrievijas Tautas Republikas dibināšanas deviņdesmito gadadienu, kā arī nosoda šo cilvēku apcietināšanu; aicina Baltkrievijas varas iestādes bez nosacījumiem atturēties no jebkāda spēka izmantošanas pret demokrātiskās opozīcijas pārstāvjiem;

3.   mudina Baltkrievijas valsts iestādes nekavējoties un bez nosacījumiem atbrīvot vēl neatbrīvoto politieslodzīto Alyaksandr Kazulin un pārtraukt izmantot iebiedēšanu, vajāšanu, mērķtiecīgus arestus un politiski motivētas kriminālvajāšanas pret demokrātiskās opozīcijas aktīvistiem un Baltkrievijas pilsonisko sabiedrību;

4.   atkārtoti atgādina, ka demokrātijas principu ievērošana ir galvenais jautājums, lai normalizētu attiecības ar Baltkrieviju;

5.   nosoda neatkarīgu plašsaziņas līdzekļu žurnālistu apcietināšanu, kratīšanu viņu mājās un viņu piederumu konfiskāciju un iznīcināšanu, ko veica Baltkrievijas slepenie dienesti (KGB) un nosoda Baltkrievijas varas iestāžu centienus ierobežot plašsaziņas līdzekļu brīvību;

6.   pieprasa Padomei un Komisijai nodrošināt būtisku atbalstu cilvēkiem, kas cietuši no cilvēktiesību pārkāpumiem Baltkrievijā; uzskata, ka jāpalielina finansiāls atbalsts pilsoniskās sabiedrības organizācijām, jo īpaši neatkarīgiem plašsaziņas līdzekļiem, lai veicinātu cilvēktiesības šajā valstī;

7.   atgādina, ka Eiropas Savienība 2006. gada 21. novembrī paziņoja par gatavību saistībā ar Eiropas kaimiņattiecību politiku atjaunot attiecības ar Baltkrieviju un tās iedzīvotājiem tiklīdz Baltkrievijas valdība var pierādīt, ka tā ievēro demokrātiskas vērtības un Baltkrievijas iedzīvotāju pamattiesības;

8.   uzsver, ka, lai varētu iesaistīties vērā ņemamā dialogā ar ES, Baltkrievijai ir jāīsteno atlikušie nosacījumi, kas ietverti Komisijas neoficiālajā dokumentā "Ko Eiropas Savienība var sniegt Baltkrievijai", tostarp jāatbrīvo visi politieslodzītie, jāatceļ nāvessods, jānodrošina neatkarīgu plašsaziņas līdzekļu darbība, vārda brīvība, tiesu iestāžu neatkarība un demokrātisko vērtību, un Baltkrievijas iedzīvotāju pamattiesību ievērošana;

9.   nosoda to, ka Baltkrievija ir pēdējā valsts Eiropā, kurā vēl aizvien tiek piespriests nāvessods, kas ir pretrunā Eiropas un vispārējām vērtībām;

10.   pauž dziļu nožēlu par 2002. gada Likumu par reliģijas brīvību un reliģiskajām organizācijām, kas ir pretrunā starptautiskajiem reliģiju brīvības un cilvēktiesību principiem, tostarp tiem, kas noteikti Starptautiskajā paktā par pilsoniskajām un politiskajām tiesībām (ICCPR), un atzīst to, ka šī likuma dēļ daudzu reliģisko kopienu darbība ir tikusi ierobežota un to vadītāji pakļauti nepārtrauktai aizskaršanai, vajāšanām, naudas sodiem un ieslodzīšanai;

11.   mudina Baltkrievijas varas iestādes pilnībā īstenot EDSO standartus, organizējot nākamās parlamenta vēlēšanas, kas paredzētas 2008. gada rudenī, un radīt apstākļus, kas nodrošinātu brīvu un taisnīgu balsošanu; aicina Baltkrievijas valdību nodrošināt demokrātiskās opozīcijas pārstāvjiem iespēju netraucēti piedalīties vēlēšanu apgabalu komisijās, ļaut reģistrēties visiem deputātu kandidātiem un novērotājiem un neradīt šķēršļus plašu un pilnīgu starptautisko vēlēšanu novērošanas misiju īstenošanai;

12.   aicina Baltkrievijas valdību ievērot visas cilvēka pamattiesības un nodrošināt to aizsardzību, kā arī nodrošināt to atbilstību starptautiskiem standartiem un jo īpaši Starptautiskā pakta par pilsoniskajām un politiskajām tiesībām (ICCPR) 18. panta prasībām;

13.   aicina Baltkrievijas valdību pārskatīt 2002. gada likumu par apziņas brīvību un reliģiskajām organizācijām un atjaunot procedūras, kas garantē reliģiskās pārliecības brīvību;

14.   pauž solidaritāti Baltkrievijas apvienotajai demokrātiskajai opozīcijai, kā arī visiem Baltkrievijas iedzīvotājiem, kuri tiecas pēc neatkarīgas, atvērtas un demokrātiskas Baltkrievijas, kurā valdītu tiesiskums; aicina opozīcijas vadītājus demonstrēt vienotību un apņēmību gaidāmajās parlamenta vēlēšanās;

15.   aicina Padomi un Komisiju veikt tālākus pasākumus, lai atvieglotu un liberalizētu vīzu režīmu Baltkrievijas pilsoņiem, jo tikai šāda rīcība var palīdzēt izpildīt galveno ES politikas mērķi saistībā ar Baltkrieviju, proti, atvieglot un veicināt cilvēku savstarpējos kontaktus un panākt valsts demokratizāciju; tādēļ aicina apsvērt iespēju pazemināt maksu par vīzu tiem Baltkrievijas pilsoņiem, kas ieceļo Šengenas zonā, jo tas ir vienīgais veids, kā nepieļaut Baltkrievijas un tās iedzīvotāju tālāku izolāciju;

16.   nosoda Baltkrievijas varas iestāžu atkārtoto atteikumu pēdējo gadu laikā piešķirt ieceļošanas vīzas Eiropas Parlamenta un dalībvalstu parlamentu deputātiem; aicina Baltkrievijas varas iestādes turpmāk vairs neradīt šķēršļus Eiropas Parlamenta delegācijai attiecībām ar Baltkrieviju apmeklēt valsti, lai novērotu nākamās vispārējās vēlēšanas, un gūt nepastarpinātu pieredzi Baltkrievijā;

17.   pauž solidaritāti ASV un tās diplomātiskajam dienestam un aicina Baltkrievijas valdību pārskatīt savu lēmumu un nekavējoties rīkoties, lai normalizētu Baltkrievijas un ASV attiecības, pamatojoties uz abpusēji izdevīgu sadarbību;

18.   uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Padomei, Komisijai, dalībvalstu parlamentiem un valdībām, Apvienoto Nāciju Organizācijas ģenerālsekretāram, EDSO Parlamentārajai asamblejai, Eiropas Padomei un Baltkrievijas valdībai.

(1) Pieņemtie teksti, P6_TA(2008)0071

Juridisks paziņojums - Privātuma politika