Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документите :

Внесени текстове :

RC-B6-0241/2008

Разисквания :

PV 22/05/2008 - 14.3
CRE 22/05/2008 - 14.3

Гласувания :

PV 22/05/2008 - 16.3

Приети текстове :


Приети текстове
PDF 290kWORD 60k
Четвъртък, 22 май 2008 г. - Страсбург
Бурунди
P6_TA(2008)0240RC-B6-0241/2008

Резолюция на Европейския парламент от 22 май 2008 г. относно нарастващото напрежение в Бурунди

Европейският парламент,

–   като взе предвид предишните си резолюции относно Бурунди,

–   като взе предвид подробното споразумение за примирие от Дар-ес-Салаам между бурундийското правителство и Силите за национално освобождение (FNL), подписано на 7 септември 2006 г.,

–   като взе предвид плана за действие, приет в Кейптаун на 22 и 23 февруари 2008 г. ("планът за действие"),

–   като взе предвид декларацията на председателството от името на Европейския съюз от 23 април 2008 г относно нападенията над Буджумбура,

–   като взе предвид изявлението на председателя на Съвета за сигурност на ООН от 24 април 2008 г. относно положението в Бурунди,

–   като взе предвид докладите на генералния секретар на ООН относно Интегрираната служба на ООН в Бурунди,

–   като взе предвид доклада на организацията "Human Rights Watch" от април 2008 г., озаглавен "Всяка сутрин ме бият: полицейски произвол в Бурунди",

–   като взе предвид член 115, параграф 5 от своя правилник,

A.   като има предвид, че от 17 април 2008 г. в Бурунди избухнаха и се водят бойни действия между правителствени войски и бунтовническите FNL, които принуждават хиляди цивилни лица да напускат домовете си и доведоха до смъртта на 50 бунтовници;

Б.   като има предвид, че след 14 години гражданска война в Бурунди все още не е установен траен мир, като същевременно конфликтът създаде критично положение от хуманитарна и социално-икономическа гледна точка, което застрашава стабилността в региона;

В.   като има предвид, че в последните две години международните усилия за установяване на мирно споразумение между бурундийското правителството и FNL, включително регионалната инициатива за мир в Бурунди, се оказаха неуспешни;

Г.   като има предвид, че преговорите между бурундийското правителство и FNL се провалиха през юли 2007 г., когато FNL напуснаха Съвместния механизъм за контрол и мониторинг, който беше създаден, за да наблюдава изпълнението на подробното споразумение за примирие;

Д.   като има предвид, че продължаващите набези на FNL се смятат от мнозина за последната пречка за трайната стабилност в Бурунди и че е необходимо политическо решение, за да се гарантира разоръжаването на FNL;

Е.   като има предвид, че в началото на май 2008 г. министрите на външните работи на Танзания и Уганда, които се срещнаха под егидата на Регионалната инициатива за мир в Бурунди, настоятелно приканиха водачите на FNL и други старши бунтовнически лидери да напуснат Танзания, където са разположени, и да отидат в Бурунди, за да участват в мирните преговори;

Ж.   като има предвид нападенията от август 2007 г. срещу жилищата на политически фигури, които не поддържаха или бяха престанали да поддържат президента на Бурунди Pierre Nkurunziza;

З.   като има предвид, че 46 членове на парламента на Бурунди, опасяващи се за физическата си неприкосновеност, изпратиха писмо до генералния секретар на ООН с искане за защита от страна на ООН;

И.   като има предвид, че Европейският съюз избра Бурунди за пилотна страна за осъществяване на плана за действие с приоритетна цел да ускори и подобри ефикасността на помощите, предоставени на развиващи се страни в критично положение;

Й.   като има предвид, че повече от 700 домакинства (около 3 500 души) в момента се намират под грижите на властите, като очакват храна и вещи от първа необходимост;

К.   като има предвид, че последните бойни действия са част от серия сблъсъци, които прокудиха още повече домакинства (35 000 души) от домовете им, с което броят на вътрешно разселените лица нарасна на повече от 100 000; като има предвид, че Танзания желае връщането на бурундийските бежанци в Бурунди и че Бурунди все още приема хиляди бежанци от Руанда и Конго;

Л.   като има предвид твърденията, че силите за сигурност на Бурунди са задържали незаконно около 200 лица, обвинени в подкрепа на бунтовниците от FNL;

М.   като има предвид, че на 2 май 2008 г. бурундийското правителството съобщи, че четирима бунтовнически бойци и един бурундийски войник са загинали в, както се твърди, засада, устроена от FNL;

Н.   като има предвид, че чувството за безнаказаност в Бурунди създаде обстановка, в която изтезанията от страна на полицията и силите за сигурност, както и незаконното задържане, са широко разпространени;

О.   като има предвид, че националната полиция в Бурунди, създадена от временното правителство през 2004 г., не е добре обучена и се състои от бивши бунтовници, войници и полицейски офицери;

П.   като има предвид, че УНИЦЕФ спомогна за демобилизацията на над 3 000 деца-бойци в Бурунди между 2004 и 2006 г.; като има предвид, че наскоро деца са избягали от център за демобилизация и са буйствали, а над 500 деца все още са в ръцете на FNL;

Р.   като има предвид, че Бурунди е третата страна, след Уганда и Етиопия, която участва в мироопазващата мисия на Африканския съюз в Сомалия с база в Могадишу (AMISOM), като изпраща 800 войници, независимо от собственото си критично положение;

1.  Изразява сериозна загриженост от неотдавнашните военни сблъсъци в Бурунди между националните отбранителни сили и FNL, които доведоха до невинни човешки жертви;

2.  Призовава всички страни да спазват подробното споразумение за примирие, да възобновят преговорите и да пристъпят незабавно към прилагането на Съвместния механизъм за контрол и мониторинг, установен след примирието;

3.  Настоятелно призовава по-специално FNL и техния водач Agathon Rwasa да се ангажират конструктивно с мирния процес;

4.  Призовава съседните на Бурунди държави да гарантират, че не служат за бази на бунтовническото движение, и приветства решението на Танзания да преустанови подслоняването на ръководителите на FNL;

5.  Призовава Комисията да подготви мерки за улесняване на социалната реинтеграция на бунтовниците от FNL след подписване на споразумение;

6.  Призовава Комисията да засили хуманитарната си помощ, включително в полза на бежанците и вътрешно разселените лица, и да не я намалява преди ефективното й заместване от осезаеми действия за развитие, за да се гарантира плавен преход между хуманитарните операции и политиките за развитие;

7.  Призовава дарителите да спазват своите ангажименти и да гарантират по-тясна координация нагоре по веригата, за да увеличат ефективността на помощта;

8.  Призовава Комисията да предложи бързо и значително увеличение на финансовите средства, които Европейският съюз отпуска на Бурунди, преди всичко във връзка с междинния преглед на десетия Европейски фонд за развитие;

9.  Призовава Комисията, с оглед нестабилността на страната и в рамките на изключително необходимия план за действие, да даде приоритетна подкрепа на:

   програмите за по-добро управление и демократично държавно управление;
   политиката в областта на здравеопазването – посредством създаване на здравни центрове и основно подновяване на болничната мрежа;
   решението на правителството на Бурунди да предоставя безплатно основно образование;
   продължаващите усилия за подновяване на инфраструктурата в Бурунди;

10.  Настоява, с оглед неотложността на положението, да се наблегне на осезаеми действия, които са видни за хората на Бурунди;

11.  Призовава Комисията и държавите-членки да засилят присъствието си на територията на Бурунди;

12.  Призовава Комисията да насърчава действията на неправителствени организации и на местни органи в Европейския съюз, които имат за цел да подпомогнат местните органи и гражданското общество в Бурунди;

13.  Потвърждава отново подкрепата си за посредничеството на Южна Африка и за регионалните инициативи и заявява отново твърдото си решение да играе активна роля, като част от политическото управление, в процеса на отстраняване на пречките за изпълнение на плана за действие, и да подпомага всички усилия за подновяване на преговорите и консолидиране на мира в Бурунди; подкрепя също така усилията за посредничество от страна на Комисията на ООН за консолидиране на мира;

14.  Отбелязва по-голямата стабилност, която настъпи в Бурунди след влизане в сила на новата конституция, последвана от общи избори, но призовава за създаване на комисия за мир и помирение като мярка за изграждане на доверие, която ще спомогне за възстановяване на климата на доверие и стабилност сред различните заинтересовани страни; призовава правителствата на държавите-членки на ЕС да подкрепят тази инициатива във финансово и логистично отношение;

15.  Призовава бурундийското правителството да предприеме незабавни действия, за да гарантира зачитане на правовата държава, да пресече чувството за безнаказаност, да гарантира, че извършителите на престъпления се подвеждат под отговорност, и да подобри обучението на полицията;

16.  Приветства скорошното освобождаване на 232 деца, което е резултат от осеммесечните преговори с дисидентската фракция на FNL от, наред с другите, бурундийското правителство, гражданското общество и агенции на ООН;

17.  Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, Комисията, съпредседателите на Съвместната парламентарна асамблея на страните от АКТБ и ЕС, правителствата и парламентите на държавите-членки, Съвета за сигурност на ООН, Африканския съюз, и правителствата и парламентите на държавите от региона на Големите езера и Южна Африка.

Правна информация - Политика за поверителност