Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Elinkaari istunnossa
Asiakirjojen elinkaaret :

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

RC-B6-0241/2008

Keskustelut :

PV 22/05/2008 - 14.3
CRE 22/05/2008 - 14.3

Äänestykset :

PV 22/05/2008 - 16.3

Hyväksytyt tekstit :


Hyväksytyt tekstit
PDF 122kWORD 46k
Torstai 22. toukokuuta 2008 - Strasbourg
Tilanteen kärjistyminen Burundissa
P6_TA(2008)0240RC-B6-0241/2008

Euroopan parlamentin päätöslauselma 22. toukokuuta 2008 tilanteen kärjistymisestä Burundissa

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon aikaisemmat päätöslauselmansa Burundista,

–   ottaa huomioon 7. syyskuuta 2006 allekirjoitetun Burundin hallituksen ja FNL-liikkeen (National Liberation Forces) välisen Dar es Salaamin tulitaukosopimuksen,

–   ottaa huomioon Kapkaupungissa 22. ja 23. helmikuuta 2008 hyväksytyn toimintasuunnitelman,

–   ottaa huomioon puheenjohtajavaltion Euroopan unionin puolesta 23. huhtikuuta 2008 antaman julkilausuman Bujumburan iskuista,

–   ottaa huomioon YK:n turvallisuusneuvoston puheenjohtajan 24. huhtikuuta 2008 antaman lausuman Burundin tilanteesta,

–   ottaa huomioon YK:n pääsihteerin Burundin toimiston (BINUB) raportit,

–   ottaa huomioon Human Rights Watch -järjestön huhtikuussa 2008 laatiman raportin nimeltä "Every Morning They Beat Me: Police Abuses in Burundi",

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 115 artiklan 5 kohdan,

A.   ottaa huomioon, että 17. huhtikuuta 2008 taistelut puhkesivat jälleen hallitusten joukkojen ja FNL:n välillä Burundissa ja ovat sen jälkeen jatkuneet, minkä vuoksi tuhannet siviilit ovat joutuneet pakenemaan kodeistaan ja 50 kapinallista on kuollut,

B.   ottaa huomioon, että 14 vuotta kestäneen sisällissodan jälkeen Burundiin olisi luotava pysyvä rauha ja että selkkaus on saanut aikaan kriittisen humanitaarisen ja sosioekonomisen tilanteen, joka vaarantaa alueen vakauden,

C.   ottaa huomioon, että viimeksi kuluneiden kahden vuoden aikana kansainväliset ponnistelut rauhansopimuksen aikaansaamiseksi Burundin hallituksen ja FNL:n välillä – Burundin alueellinen rauhanaloite mukaan lukien – ovat epäonnistuneet,

D.   ottaa huomioon, että neuvottelut Burundin hallituksen ja FNL:n välillä katkesivat heinäkuussa 2007, kun FNL irtautui yhteisestä valvonta- ja tarkastusmekanismista (JVMM), minkä johdosta tulitaukoa ei pantu täytäntöön,

E.   ottaa huomioon, että FNL:n jatkuva kapinointi on monien mielestä viimeinen este pysyvälle vakaudelle Burundissa ja tarvitaan poliittista ratkaisua, jotta voidaan varmistaa FNL:n aseistariisuminen,

F.   ottaa huomioon, että toukokuun 2008 alkupuolella Tansanian ja Ugandan ulkoministerit, jotka tapasivat Burundin alueellisen rauhanaloitteen puitteissa, kehottivat FNL:ää ja muita tärkeimpiä kapinallisjohtajia lähtemään Tansaniasta, missä heidän tukikohtansa sijaitsevat, ja matkustamaan Burundiin ja osallistumaan rauhanneuvotteluihin,

G.   ottaa huomioon, että elokuussa 2007 alkoivat hyökkäykset sellaisten poliitikkojen koteihin, jotka eivät olleet Burundin presidentin Pierre Nkurunzizan kannattajia tai jotka olivat entisiä kannattajia,

H.   ottaa huomioon, että 46 Burundin parlamentin jäsentä, jotka pelkäävät turvallisuutensa puolesta, on kirjoittanut YK:n pääsihteerille ja pyytänyt YK:n suojelua,

I.   ottaa huomioon, että Euroopan unioni on valinnut Burundin kokeilumaaksi painopistetoimintasuunnitelman suhteen, jolla pyritään nopeuttamaan ja tehostamaan apua kriisitilassa oleville kehitysmaille,

J.   ottaa huomioon, että yli 700 kotitalouden (noin 3500 henkeä) sanotaan olevan viranomaisten hoivissa ja odottavan ruokaa ja hätäaputarvikkeita,

K.   ottaa huomioon, että viimeisin taistelu on osa yhteenottojen sarjaa, joka on saanut vieläkin enemmän kotitalouksia (35 000 henkeä) jättämään kotinsa, niin että sisäisesti siirtymään joutuneiden määrä on nyt yli 100 000; ottaa huomioon, että Tansania haluaa palauttaa burundilaispakolaisensa Burundiin, samalla kun Burundi vastaanottaa tuhansia pakolaisia Ruandasta ja Kongosta,

L.   ottaa huomioon väitteet, joiden mukaan Burundin turvallisuusjoukot ovat pidättäneet laittomasti yli 200 henkeä, syytettynä FNL-kapinallisten tukemisesta,

M.   ottaa huomioon, että 2. toukokuuta 2008 Burundin hallitus ilmoitti, että neljä kapinallistaistelijaa ja yksi Burundin armeijan sotilas olivat kuolleet FNL:n väijytyksessä,

N.   ottaa huomioon, että rankaisemattomuuden ilmapiiri Burundissa on luonut tilanteen, jossa poliisin ja turvallisuusjoukkojen harjoittama kidutus sekä laittomat vangitsemiset ovat yleisiä,

O.   ottaa huomioon, että Burundin kansalliset poliisivoimat, jotka väliaikaishallitus perusti vuonna 2004, ovat huonosti koulutetut ja koostuvat entisistä kapinallisista ja sotilaista sekä poliiseista,

P.   ottaa huomioon, että UNICEF kotiutti Burundissa yli 3000 lapsisotilasta vuosien 2004 ja 2006 välillä; ottaa huomioon, että jokin aika sitten lapsia pakeni kotiuttamiskeskuksesta riehuen ja että yli 500 lasta on edelleen FNL:n käsissä,

Q.   ottaa huomioon, että Burundi osallistui Ugandan ja Etiopian lisäksi kolmanneksi suurimmalla panoksella Afrikan unionin rauhanturvaoperaatioon Mogadishussa, Somaliassa (AMISOM), ja lähetti sinne 800 sotilasta Burundin heikosta turvallisuustilanteesta huolimatta,

1.   on erittäin huolissaan sivullisten kuolemaan johtaneista viimeaikaisista sotilaallisista yhteenotoista Burundissa kansallisten puolustusvoimien ja FNL:n välillä;

2.   kehottaa kaikkia osapuolia kunnioittamaan tulitaukosopimusta, aloittamaan uudelleen neuvottelut ja aloittamaan ripeästi tulitauon jälkeen perustetun yhteisen valvonta- ja tarkastusmekanismin toteuttamisen;

3.   kehottaa erityisesti FNL:ää ja sen johtajaa Agathon Rwasaa sitoutumaan rakentavasti rauhanprosessiin;

4.   kehottaa Burundin naapurimaita varmistamaan, että kapinallisliike ei käytä niitä tukikohtinaan, ja pitää myönteisenä Tansanian päätöstä lakata toimimasta turvasatamana FNL:n johtajille;

5.   kehottaa komissiota laatimaan toimia helpottamaan entisten FNL-taistelijoiden uudelleensopeutumista yhteiskuntaan sitten, kun sopimus on allekirjoitettu;

6.   kehottaa komissiota lisäämään humanitaarista apuaan, myös pakolaisille ja sisäisesti siirtymään joutuneille henkilöille, ja lakkauttamaan sen vasta sitten, kun se korvataan konkreettisilla kehitysyhteistyötoimilla, jotta varmistetaan sulava siirtyminen humanitaarisista operaatioista kehitysyhteistyöoperaatioihin;

7.   kehottaa avunantajia noudattamaan sitoumuksiaan ja varmistamaan tiiviimmän etukäteissuunnittelun, jotta lisätään avun tehokkuutta;

8.   kehottaa komissiota esittämään Euroopan unionin Burundille myöntämien varojen nopeaa ja huomattavaa lisäystä, eritoten kymmenennen Euroopan kehitysrahaston väliarvioinnin yhteydessä;

9.   kehottaa komissiota – Burundin herkkä tilanne huomioon ottaen ja kipeästi kaivatun toimintasuunnitelman puitteissa – antamaan etusijan:

   parempaa hallintoa ja demokraattista maan hallintaa koskeville ohjelmille;
   terveydenhuoltotoimille perustamalla terveyskeskuksia ja sairaalaverkoston tarpeellisella uudistamisella;
   Burundin hallituksen päätökselle antaa ilmaista perusopetusta;
   jatkuville ponnisteluille Burundin infrastruktuurin parantamiseksi;

10.   vaatii tilanteen kiireellisyys huomioon ottaen, että painopiste asetetaan Burundin kansan nähtävissä oleviin konkreettisiin toimiin;

11.   kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita vahvistamaan läsnäoloaan Burundin maaperällä;

12.   kehottaa komissiota tukemaan EU:n valtiosta riippumattomien järjestöjen ja paikallisviranomaisten toimia, joilla pyritään auttamaan Burundin paikallisviranomaisia ja kansalaisyhteiskuntaa;

13.   toistaa tukevansa Etelä-Afrikan sovitteluhanketta ja alueellisia aloitteita ja pysyy päätöksessään toimia aktiivisesti osana poliittista koneistoa esteiden poistamiseksi toimintasuunnitelman täytäntöönpanolta ja osallistua kaikkiin ponnisteluihin neuvottelujen aloittamiseksi uudelleen ja rauhan ankkuroimiseksi Burundiin; tukee myös YK:n rauhanrakennuskomission välitysponnisteluja;

14.   panee merkille lisääntyneen vakauden Burundissa sen jälkeen, kun uusi perustuslaki astui voimaan ja järjestettiin yleiset vaalit, mutta kehottaa perustamaan rauhan- ja sovittelukomitean luottamusta rakentavana toimena, joka auttaa luomaan luottamuksen ilmapiiriä ja vakautta eri osapuolten välillä, ja kehottaa jäsenvaltioiden hallituksia tukemaan tätä koskevaa aloitetta taloudellisesti ja logistisesti;

15.   kehottaa Burundin hallitusta ryhtymään välittömiin toimiin oikeusvaltion periaatteen kunnioittamisen varmistamiseksi, rankaisemattomuuden ilmapiirin lopettamiseksi, sen varmistamiseksi, että väärinkäytösten tekijät viedään oikeuden eteen, ja poliisien koulutuksen parantamiseksi;

16.   pitää myönteisenä, että äskettäin vapautettiin 232 lasta sen jälkeen, kun muun muassa Burundin hallitus, kansalaisyhteiskunnan edustajat ja YK:n virastot olivat neuvotelleet kahdeksan kuukauden ajan FNL:n vähemmistösiiven kanssa;

17.   kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle, AKT-maiden ja EU:n yhteisen parlamentaarisen edustajakokouksen yhteispuheenjohtajille, jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille, YK:n turvallisuusneuvostolle, Afrikan unionille, Suurten järvien alueen maiden ja Etelä-Afrikan hallituksille ja parlamenteille.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö