Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2008/0065(CNS)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A6-0170/2008

Внесени текстове :

A6-0170/2008

Разисквания :

Гласувания :

PV 05/06/2008 - 6.1
Обяснение на вота

Приети текстове :

P6_TA(2008)0241

Приети текстове
PDF 262kWORD 32k
Четвъртък, 5 юни 2008 г. - Брюксел
Специфични мерки в областта на земеделието по отношение на малките острови в Егейско море *
P6_TA(2008)0241A6-0170/2008

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 5 юни 2008 г. относно предложението за регламент на Съвета за изменение на Регламент (EО) № 1405/2006 относно приемането на специфични мерки в областта на земеделието по отношение на малките острови в Егейско море и за изменение на Регламент (ЕО) № 1782/2003 (COM(2008)0168 – C6-0175/2008 – 2008/0065(CNS))

(Процедура на консултация)

Европейският парламент,

–   като взе предвид предложението на Комисията до Съвета (COM(2008)0168),

–   като взе предвид член 37 от Договора за ЕО, съгласно който Съветът се е консултирал с него (C6-0175/2008),

–   като взе предвид член 51 и член 43, параграф 1 от своя правилник,

–   като взе предвид доклада на комисията по земеделие и развитие на селските райони (A6-0170/2008),

1.  Одобрява предложението на Комисията;

2.  Приканва Съвета, в случай че възнамерява да се отклони от текста, одобрен от Парламента, да информира последния за това;

3.  Призовава Съвета да се консултира отново с него, в случай че възнамерява да внесе съществени промени в предложението на Комисията;

4.  Възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията.

Правна информация - Политика за поверителност