Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2008/0065(CNS)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A6-0170/2008

Ingivna texter :

A6-0170/2008

Debatter :

Omröstningar :

PV 05/06/2008 - 6.1
Röstförklaringar

Antagna texter :

P6_TA(2008)0241

Antagna texter
PDF 192kWORD 29k
Torsdagen den 5 juni 2008 - Bryssel
Särskilda åtgärder inom jordbruket till förmån för de mindre Egeiska öarna *
P6_TA(2008)0241A6-0170/2008

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 5 juni 2008 om förslaget till rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 1405/2006 om särskilda åtgärder inom jordbruket till förmån för de mindre Egeiska öarna och om rättelse av förordning (EG) nr 1782/2003 (KOM(2008)0168 – C6-0175/2008 – 2008/0065(CNS))

(Samrådsförfarandet)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av kommissionens förslag till rådet (KOM(2008)0168),

–   med beaktande av artikel 37 i EG-fördraget, i enlighet med vilken rådet har hört parlamentet (C6-0175/2008),

–   med beaktande av artiklarna 51 och 43.1 i arbetsordningen,

–   med beaktande av betänkandet från utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling (A6-0170/2008).

1.  Europaparlamentet godkänner kommissionens förslag.

2.  Rådet uppmanas att underrätta Europaparlamentet om rådet har för avsikt att avvika från den text som parlamentet har godkänt.

3.  Rådet uppmanas att på nytt höra Europaparlamentet om rådet har för avsikt att väsentligt ändra kommissionens förslag.

4.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att delge rådet och kommissionen parlamentets ståndpunkt.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy