Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2008/2094(BUD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A6-0203/2008

Předložené texty :

A6-0203/2008

Rozpravy :

Hlasování :

PV 05/06/2008 - 6.3
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P6_TA(2008)0243

Přijaté texty
PDF 198kWORD 37k
Čtvrtek, 5. června 2008 - Brusel
Návrh opravného rozpočtu č. 4/2008
P6_TA(2008)0243A6-0203/2008

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 5. června 2008 o návrhu opravného rozpočtu Evropské unie č. 4/2008 na rozpočtový rok 2008 (9904/2008 – C6-0207/2008 – 2008/2094(BUD))

Evropský parlament,

-   s ohledem na článek 272 Smlouvy o ES a na článek 177 Smlouvy o Euratomu,

-   s ohledem na nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 ze dne 25. června 2002, kterým se stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství(1), a zejména na čl. 15 odst. 3 a články 37 a 38 tohoto nařízení,

-   s ohledem na souhrnný rozpočet Evropské unie na rozpočtový rok 2008, schválený s konečnou platností dne 13. prosince 2007(2),

-   s ohledem na interinstitucionální dohodu ze dne 17. května 2006 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni a řádném finančním řízení(3),

-   s ohledem na předběžný návrh opravného rozpočtu Evropské unie č. 4/2008 na rozpočtový rok 2008, který předložila Komise dne 15. dubna 2008 (KOM(2008)0203),

-   s ohledem na návrh opravného rozpočtu č. 4/2008 sestavený Radou dne 26. května 2008 (9904/2008 – C6-0207/2008),

-   s ohledem na článek 69 a přílohu IV jednacího řádu,

-   s ohledem na zprávu Rozpočtového výboru (A6-0203/2008),

A.   vzhledem k tomu, že návrh opravného rozpočtu č. 4 k souhrnnému rozpočtu na rok 2008 má za cíl zanést přebytek z rozpočtového roku 2007 ve výši 1 528 833 290 EUR do rozpočtu na rok 2008,

B.   vzhledem k tomu, že hlavními složkami tohoto přebytku jsou vyšší zaznamenané příjmy ve výši 72 957 868,80 EUR a nevyčerpané výdaje ve výši 1 579 386 212,59 EUR a záporné saldo měnového kursu - 123 510 791,35 EUR,

C.   vzhledem k tomu, že objem nevyčerpaných prostředků na platby se oproti předchozím rokům snížil,

D.   vzhledem k tomu, že nevyčerpané prostředky na platby představovaly v roce 2007(4) 648 milionů EUR v okruhu 1, 361 milionů EUR v okruhu 2, 241 milionů v okruhu 3, 362 milionů v okruhu 4 a 903 milionů v okruhu 5,

1.   bere na vědomí předběžný návrh opravného rozpočtu Evropské unie č. 4/2008, který se věnuje výlučně předložení účtů na rozpočtový rok 2007;

2.   schvaluje návrh opravného rozpočtu č. 4/2008 beze změn;

3.   pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě a Komisi.

(1) Úř. věst. L 248, 16.9.2002, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1525/2007 (Úř. věst. L 343, 27.12.2007, s. 9).
(2) Úř. věst. L 71, 14.3.2008.
(3) Úř. věst. C 139, 14.6.2006, s. 1. Dohoda naposledy pozměněná rozhodnutím Evropského parlamentu a Rady 2008/371/ES (Úř. věst. L 128, 16.5.2008, s. 8).
(4) Na základě rozdílu mezi prostředky na platby a výdaji v rozpočtovém roce 2007, bez částek plnění příjmů a výdajů a částek přenesených z účelově vázaných příjmů.

Právní upozornění - Ochrana soukromí