Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2008/2094(BUD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A6-0203/2008

Előterjesztett szövegek :

A6-0203/2008

Viták :

Szavazatok :

PV 05/06/2008 - 6.3
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P6_TA(2008)0243

Elfogadott szövegek
PDF 202kWORD 35k
2008. június 5., Csütörtök - Brüsszel
4/2008. számú költségvetés-módosítási tervezet
P6_TA(2008)0243A6-0203/2008

Az Európai Parlament 2008. június 5-i állásfoglalása az Európai Unió 2008-as pénzügyi évre vonatkozó, 4/2008. számú költségvetés-módosítási tervezetéről, III: szakasz - Bizottság (9904/2008 – C6-0207/2008 – 2008/2094(BUD))

Az Európai Parlament,

–   tekintettel az EK-Szerződés 272. cikkére és az Euratom-Szerződés 177. cikkére,

–   tekintettel az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről szóló, 2002. június 25-i 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendeletre(1), és különösen annak 15. cikke (3) bekezdésére, valamint 37. és 38. cikkére,

–   tekintettel az Európai Unió 2008-as pénzügyi évre szóló általános költségvetésére, amelyet 2007. december 13-i fogadtak el véglegesen(2),

–   tekintettel a költségvetési fegyelemről és a pénzgazdálkodás hatékonyságáról és eredményességéről szóló, az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság között 2006. május 17-én létrejött intézményközi megállapodásra(3),

–   tekintettel az Európai Unió 2008-as pénzügyi évre szóló, a Bizottság által 2008. április 15-én előterjesztett 4/2008. számú előzetes költségvetés-módosítási tervezetére (COM(2008)0203),

–   tekintettel a Tanács által 2008. május 26-án megállapított 4/2008. sz. költségvetés-módosítási tervezetre (9904/2008 – C6-0207/2008),

–   tekintettel eljárási szabályzata 69. cikkére és IV. mellékletére,

–   tekintettel a Költségvetési Bizottság jelentésére (A6-0203/2008),

A.   mivel a 2008-as általános költségvetéshez fűzött 4. számú költségvetés-módosítási tervezet célja a 2007-es pénzügyi év 1 528 833 290 eurós többletének beállítása a 2008. évi költségvetésbe,

B.   mivel e többlet fő forrásai egy 72 957 868,80 eurós, a bevételi oldalon jelentkező túlkönyvelés, valamint a kiadási oldalon egy 1 579 386 212,59 eurós alulköltekezés és az árfolyamkülönbségek –123 510 791,35 eurós negatív egyenlege,

C.   mivel az előző évekhez képest a kifizetési előirányzatok végrehajtásának aránya tovább javult,

D.   mivel a kifizetési előirányzatok végrehajtása 2007-ben(4) az 1. fejezet esetében 648 millió euróval, a 2. fejezet esetében 361 millió euróval, a 3. fejezet esetében 241 millió euróval, a 4. fejezet esetében 362 millió euróval és az 5. fejezet esetében 903 millió euróval maradt el a tervezettől,

1.   tudomásul veszi a kizárólag a 2008-as pénzügyi évre vonatkozó beszámoló bemutatását érintő, 4/2008. számú előzetes költségvetés-módosítási tervezetet;

2.   módosítás nélkül elfogadja a 4/2008. sz. költségvetés-módosítási tervezetet;

3.   utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak és a Bizottságnak.

(1) HL L 248., 2002.9.16., 1.o. A legutóbb az 1525/2007/EK rendelettel (HL L 343., 2007.12.27., 9. o.) módosított rendelet.
(2) HL L 71., 2008.3.14.
(3) HL C 139., 2006.6.14., 1. o. A legutóbb a 2008/371/EK európai parlamenti és tanácsi határozattal (HL L 128., 2008.5.16., 8. o.) módosított megállapodás.
(4) a 2007-es költségvetési év kifizetési előirányzatai és kiadásai közötti különbség alapján, a végrehajtott bevételi és kiadási összegek, valamint az átvitt megfelelő előirányzatok nélkül

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat