Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2008/2094(BUD)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A6-0203/2008

Iesniegtie teksti :

A6-0203/2008

Debates :

Balsojumi :

PV 05/06/2008 - 6.3
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P6_TA(2008)0243

Pieņemtie teksti
PDF 201kWORD 35k
Ceturtdiena, 2008. gada 5. jūnijs - Brisele
2008. finanšu gada budžeta grozījuma Nr. 4/2008 projekts
P6_TA(2008)0243A6-0203/2008

Eiropas Parlamenta 2008. gada 5. jūnija rezolūcija par Eiropas Savienības 2008. finanšu gada budžeta grozījuma Nr. 4/2008 projektu, - izdevumi pa iedaļām, III iedaļa - Komisija (9904/2008 – C6-0207/2008 – 2008/2094(BUD))

Eiropas Parlaments,

–   ņemot vērā EK līguma 272. pantu un Euratom līguma 177. pantu,

–   ņemot vērā Padomes 2002. gada 25. jūnija Regulu (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 par Finanšu regulu, ko piemēro Eiropas Kopienu vispārējam budžetam(1), un it īpaši tās 37. un 38. pantu,

–   ņemot vērā Eiropas Savienības 2008. gada vispārējo budžetu, ko galīgi apstiprināja 2007. gada 13. decembrī(2),

–   ņemot vērā Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 2006. gada 17. maija Iestāžu nolīgumu par budžeta disciplīnu un pareizu finanšu pārvaldību(3),

–   ņemot vērā Eiropas Savienības 2008. gada budžeta grozījuma Nr. 4/2008 provizorisko projektu, ar ko Komisija iepazīstināja 2008. gada 15. aprīlī (COM(2008)0203),

–   ņemot vērā budžeta grozījuma Nr. 4/2008 projektu, ko Padome sagatavoja 2008. gada 26. maijā (9904/2008 – C6-0207/2008),

–   ņemot vērā Reglamenta 69. pantu un tā IV pielikumu,

–   ņemot vērā Budžeta komitejas ziņojumu (A6-0203/2008),

A.   tā kā Eiropas Savienības 2008. finanšu gada vispārējā budžeta grozījuma Nr. 3 projekta mērķis ir 2008. gada budžetā iegrāmatot 2007. finanšu gada budžeta pārpalikumu EUR 1 528 833 290 apmērā;

B.   tā kā šo pārpalikumu galvenokārt rada ieņēmumi, kas par EUR 72 957 868,80 pārsniedza plānotos, un neizlietoti izdevumi EUR 1 579 386 212,59 apmērā, kā arī valūtas maiņas negatīva bilance -EUR 123 510 791,35 apmērā;

C.   tā kā neizlietoto maksājumu apropriāciju apjoms salīdzinājumā ar iepriekšējiem gadiem ir samazinājies vēl vairāk;

D.   tā kā 2007. gadā neizlietoto maksājumu apropriāciju apjoms(4) 1. izdevumu kategorijā bija EUR 648 miljoni, 2. izdevumu kategorijā ‐ EUR 361 miljons, 3. izdevumu kategorijā ‐ EUR 241 miljons, 4. izdevumu kategorijā ‐ EUR 362 miljoni un 5. izdevumu kategorijā ‐ EUR 903 miljoni,

1.   pieņem zināšanai budžeta grozījuma Nr. 4/2008 provizorisko projektu, kura vienīgais mērķis ir iepazīstināt ar 2007. finanšu gada pārskatiem;

2.   apstiprina budžeta grozījuma Nr. 4/2008 projektu bez grozījumiem;

3.   uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Padomei un Komisijai.

(1) OV L 248, 16.9.2002., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 1525/2007 (OV L 343, 27.12.2007., 9. lpp.).
(2) OV L 71, 14.3.2008.
(3) OV C 139, 14.6.2006., 1. lpp. Nolīgumā jaunākie grozījumi izdarīti ar Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmumu 2008/371/EK (OV L 128, 16.5.2008., 8. lpp.).
(4) Pamatojoties uz starpību starp maksājumu apropriācijām un izdevumiem 2007. finanšu gadā, neskaitot ieņēmumu un izlietoto izdevumu summas un piešķirto ieņēmumu pārnesumu.

Juridisks paziņojums - Privātuma politika