Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2007/0809(CNS)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A6-0174/2008

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A6-0174/2008

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 05/06/2008 - 6.4
CRE 05/06/2008 - 6.4
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P6_TA(2008)0244

Hyväksytyt tekstit
PDF 194kWORD 46k
Torstai 5. kesäkuuta 2008 - Bryssel
Korruption vastainen yhteyspisteiden verkosto *
P6_TA(2008)0244A6-0174/2008

Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 5. kesäkuuta 2008 Saksan liittotasavallan aloite neuvoston päätöksen tekemiseksi korruption vastaisesta yhteyspisteiden verkostosta (11231/2007 – C6-0240/2007 – 2007/0809(CNS))

(Kuulemismenettely)

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon Saksan liittotasavallan aloitteen (11231/2007),

–   ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 34 artiklan 2 kohdan c alakohdan,

–   ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 39 artiklan 1 kohdan, jonka mukaisesti neuvosto on kuullut parlamenttia (C6-0240/2007),

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 93 ja 51 artiklan,

–   ottaa huomioon kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan mietinnön (A6-0174/2008),

1.   hyväksyy Saksan liittotasavallan aloitteen sellaisena kuin se on tarkistettuna;

2.   pyytää neuvostoa muuttamaan aloitteen tekstiä vastaavasti;

3.   pyytää neuvostoa ilmoittamaan parlamentille, jos se aikoo poiketa parlamentin hyväksymästä sanamuodosta;

4.   pyytää tulla kuulluksi uudelleen, jos neuvosto aikoo tehdä huomattavia muutoksia Saksan liittotasavallan aloitteeseen;

5.   kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä Saksan liittotasavallan hallitukselle.

Saksan liittotasavallan teksti   Parlamentin tarkistukset
Tarkistus 1
1 artikla
Perustetaan Euroopan unionin jäsenvaltioiden yhteyspisteiden verkosto, jäljempänä 'verkosto', jotta voidaan parantaa korruption ehkäisemiseksi ja torjumiseksi toteutettavaa viranomaisten ja virastojen välistä yhteistyötä Euroopassa. Euroopan komissio, Europol ja Eurojust osallistuvat verkoston toimintaan täysimääräisesti.
Perustetaan jäsenvaltioiden yhteyspisteiden verkosto, jäljempänä 'verkosto', jotta voidaan parantaa korruption ehkäisemiseksi ja torjumiseksi toteutettavaa viranomaisten ja virastojen välistä yhteistyötä Euroopassa. Euroopan komissio, erityisesti OLAF, sekä Europol ja Eurojust osallistuvat verkoston toimintaan täysimääräisesti.
Tarkistus 2
2 artikla
Verkosto muodostuu Euroopan unionin jäsenvaltioiden viranomaisista ja virastoista, joiden tehtävänä on korruption ehkäiseminen ja torjunta. Jäsenvaltiot nimeävät jäsenet. Kukin jäsenvaltio nimeää vähintään yhden ja enintään kolme tällaista organisaatiota. Euroopan komissio nimeää omat edustajansa. Europol ja Eurojust voivat kumpikin toimivaltansa puitteissa osallistua verkoston toimintaan.
Verkosto muodostuu Euroopan unionin jäsenvaltioiden viranomaisista ja virastoista, joiden tehtävänä on korruption ehkäiseminen ja torjunta. Jäsenvaltiot nimeävät jäsenet. Kukin jäsenvaltio nimeää vähintään yhden ja enintään kolme tällaista organisaatiota. Euroopan komissio nimeää yhdessä OLAFin kanssa omat edustajansa. OLAF, Europol ja Eurojust osallistuvat toimivaltansa puitteissa verkoston toimintaan.
Tarkistus 3
3 artiklan 1 kohdan 1 a alakohta (uusi)
(1 a) se antaa komissiolle ja Euroopan parlamentille vuosittain kertomuksen tekemistään havainnoista 1 alakohdan mukaisesti sekä tarvittaessa konkreettisista ehdotuksista korruption ehkäisemiseksi ja torjumiseksi;
Tarkistus 4
3 artiklan 2 kohta
2.  Tehtäviensä suorittamiseksi verkoston jäsenet kokoontuvat niin usein kuin on tarpeen, mutta vähintään kerran vuodessa..
2.  Tehtäviensä suorittamiseksi verkoston jäsenet kokoontuvat vähintään kerran vuodessa.
Tarkistus 5
5 artiklan 1 kohta
1.  Verkosto vastaa itse organisoinnistaan hyödyntäen olemassa olevaa epävirallista yhteistyötä EPAC:iin kuuluvin välillä..
1.  Verkosto vastaa itse organisoinnistaan neuvoston kulloisenkin puheenjohtajavaltion johdolla hyödyntämällä olemassa olevaa epävirallista yhteistyötä EPAC:iin kuuluvien välillä.
Tarkistus 6
5 artiklan 2 kohta
2.  Jäsenvaltiot ja Euroopan komissio vastaavat nimeämiensä jäsenten tai edustajien kaikista kuluista. Samaa sääntöä sovelletaan Europoliin ja Eurojustiin.
2.  Komissio vastaa nimeämiensä edustajien sekä jäsenvaltioiden nimeämien jäsenten kaikista kuluista. Samaa sääntöä sovelletaan, Europoliin ja Eurojustiin.
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö