Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2007/0809(CNS)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A6-0174/2008

Előterjesztett szövegek :

A6-0174/2008

Viták :

Szavazatok :

PV 05/06/2008 - 6.4
CRE 05/06/2008 - 6.4
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P6_TA(2008)0244

Elfogadott szövegek
PDF 288kWORD 48k
2008. június 5., Csütörtök - Brüsszel
Kapcsolattartó pontok hálózata a korrupció ellen *
P6_TA(2008)0244A6-0174/2008

Az Európai Parlament 2008. június 5-i jogalkotási állásfoglalása a Németországi Szövetségi Köztársaság egy korrupcióellenes kapcsolattartói hálózatról szóló tanácsi határozat elfogadására irányuló kezdeményezéséről (11231/2007 – C6-0240/2007 – 2007/0809(CNS))

(Konzultációs eljárás)

Az Európai Parlament,

–   tekintettel a Németországi Szövetségi Köztársaság kezdeményezésére (11231/2007),

–   tekintettel az EU-Szerződés 34. cikke (2) bekezdésének c) pontjára,

–   tekintettel az EU-Szerződés 39. cikkének (1) bekezdésére, amelynek megfelelően a Tanács konzultált a Parlamenttel (C6-0240/2007),

–   tekintettel eljárási szabályzata 93. és 51. cikkére,

–   tekintettel az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság jelentésére (A6-0174/2008),

1.   jóváhagyja a Németországi Szövetségi Köztársaság módosított kezdeményezését;

2.   felkéri a Tanácsot a szöveg megfelelő módosítására;

3.   felkéri a Tanácsot, hogy tájékoztassa a Parlamentet arról, ha a Parlament által jóváhagyott szövegtől el kíván térni;

4.   felkéri a Tanácsot a Parlamenttel való újbóli konzultációra abban az esetben, ha lényegesen módosítani kívánja a Németországi Szövetségi Köztársaság kezdeményezését;

5.   utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a Németországi Szövetségi Köztársaság kormányának.

A Németországi Szövetségi Köztársaság által javasolt szöveg   A Parlament módosításai
Módosítás 1
1 cikk
Európában a korrupció megelőzésére és az ellene való küzdelemre irányuló, hatóságok és szervezetek közötti együttműködés javítása érdekében létre kell hozni az Európai Unió tagállamaiban egy kapcsolattartói hálózatot (a továbbiakban: a hálózat). Az Európai Bizottság, az Europol és az Eurojust teljes mértékben részt vesz a hálózat tevékenységeiben.
Európában a korrupció megelőzésére és az ellene való küzdelemre irányuló, hatóságok és szervezetek közötti együttműködés javítása érdekében létre kell hozni a tagállamokban egy kapcsolattartói hálózatot (a továbbiakban: a hálózat). A Bizottság, és különösen az OLAF, az Europol és az Eurojust teljes mértékben részt vesz a hálózat tevékenységeiben.
Módosítás 2
2 cikk
A hálózat az Európai Unió tagállamainak azon hatóságaiból és szervezeteiből áll, amelyek feladata a korrupció megelőzése és az ellene való küzdelem. Tagjait a tagállamok jelölik ki. Az egyes tagállamok legalább egy tagot jelölnek ki, de legfeljebb három szervezetet. Az Európai Bizottság kijelöli a képviselőit. Az Europol és az Eurojust saját hatáskörükön belül részt vehet a hálózat tevékenységeiben.
A hálózat a tagállamok azon hatóságaiból és szervezeteiből áll, amelyek feladata a korrupció megelőzése és az ellene való küzdelem. Tagjait a tagállamok jelölik ki. Az egyes tagállamok legalább egy tagot jelölnek ki, de legfeljebb három szervezetet. A Bizottság az OLAF közreműködésével kijelöli a képviselőit. Az Europol, az OLAF és az Eurojust saját hatáskörükön belül részt vesznek a hálózat tevékenységeiben.
Módosítás 3
3 cikk – 1 bekezdés – (1a) pont (új)
(1a) a Bizottság és az Európai Parlament számára évente jelentést nyújt be a 3. cikk (1) bekezdésének 1. pontja szerinti ténymegállapításairól, beleértve - ahol indokolt - a korrupció megelőzésére és az ellene való küzdelemre vonatkozó konkrét javaslatokat;
Módosítás 4
3 cikk – (2) bekezdés
(2)  A hálózat tagjai a feladataik teljesítésének érdekében szükség szerint, de legalább egy évben egyszer összeülnek.
(2)  A hálózat tagjai a feladataik teljesítésének érdekében legalább egy évben egyszer összeülnek.
Módosítás 5
5 cikk – (1) bekezdés
(1)  A hálózat az EPAC között már meglévő informális együttműködésre építve saját maga alakítja ki szervezeti felépítését.
(1)  A hálózat saját maga úgy alakítja ki szervezeti felépítését, hogy az adott tanácsi elnökség vezetése alatt álljon, a közte és az EPAC között már meglévő informális együttműködésre építve .
Módosítás 6
5 cikk – (2) bekezdés
(2)  A tagállamok és az Európai Bizottság maguk viselik a tagok vagy az általuk jelölt képviselők összes költségét. Az Europolra és az Eurojustra ugyanez vonatkozik.
(2)  A Bizottság viseli tagjai vagy az általa jelölt képviselők, valamint a tagállamok által kijelölt tagok összes költségét. Az Europolra és a Eurojustra ugyanez a szabály vonatkozik.
Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat