Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2007/0809(CNS)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A6-0174/2008

Pateikti tekstai :

A6-0174/2008

Debatai :

Balsavimas :

PV 05/06/2008 - 6.4
CRE 05/06/2008 - 6.4
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P6_TA(2008)0244

Priimti tekstai
PDF 350kWORD 47k
Ketvirtadienis, 2008 m. birželio 5 d. - Briuselis
Kovos su korupcija kontaktinių punktų tinklas *
P6_TA(2008)0244A6-0174/2008

2008 m. birželio 5 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl Vokietijos Federacinės Respublikos iniciatyvos, siekiant priimti Tarybos sprendimą dėl kovos su korupcija kontaktinių punktų tinklo (11231/2007 – C6-0240/2007 – 2007/0809(CNS))

(Konsultavimosi procedūra)

Europos Parlamentas,

–   atsižvelgdamas į Vokietijos Federacinės Respublikos iniciatyvą (11231/2007),

–   atsižvelgdamas į ES sutarties 34 straipsnio 2 dalies c punktą,

–   atsižvelgdamas į ES sutarties 39 straipsnio 1 dalį, pagal kurią Taryba kreipėsi į Parlamentą dėl konsultacijos (C6-0240/2007),

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 93 ir 51 straipsnius,

–   atsižvelgdamas į Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto pranešimą (A6-0174/2008),

1.   pritaria Vokietijos Federacinės Respublikos iniciatyvai su pakeitimais;

2.   ragina Tarybą atitinkamai pakeisti dokumento tekstą;

3.   ragina Tarybą pranešti Parlamentui, jei ji ketina nukrypti nuo teksto, kuriam pritarė Parlamentas;

4.   ragina Tarybą dar kartą konsultuotis su Parlamentu, jei ji ketina iš esmės keisti Vokietijos Federacinės Respublikos iniciatyvą;

5.   paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai ir Komisijai bei Vokietijos Federacinės Respublikos vyriausybei.

Vokietijos Federacinės Respublikos siūlomas tekstas   Parlamento pakeitimai
Pakeitimas 1
1 straipsnis
Siekiant pagerinti valdžios institucijų ir agentūrų bendradarbiavimą tam, kad būtų užkirstas kelias korupcijai Europoje ir su ja kovojama, įkuriamas Europos Sąjungos valstybių narių kontaktinių punktų tinklas (toliau – tinklas). Europos Komisija, Europolas ir Eurojustas visapusiškai dalyvauja Tinklo veikloje.
Siekiant pagerinti valdžios institucijų ir agentūrų bendradarbiavimą tam, kad būtų užkirstas kelias korupcijai Europoje ir su ja kovojama, įkuriamas valstybių narių kontaktinių punktų tinklas (toliau – tinklas). Komisija ir ypač OLAF, Europolas ir Eurojustas visapusiškai dalyvauja tinklo veikloje.
Pakeitimas 2
2 straipsnis
Tinklą sudaro Europos Sąjungos valstybių narių valdžios institucijos ir agentūros, kurioms pavesta užduotis užkirsti kelią korupcijai ar kovoti su ja. Narius skiria valstybės narės. Kiekviena valstybė narė skiria bent vieną, tačiau ne daugiau kaip tris organizacijas. Europos Komisija paskiria savo atstovus. Europolas ir Eurojustas pagal atitinkamą savo kompetenciją gali dalyvauti Tinklo veikloje.
Tinklą sudaro valstybių narių valdžios institucijos ir agentūros, kurioms pavesta užduotis užkirsti kelią korupcijai ar kovoti su ja. Narius skiria valstybės narės. Kiekviena valstybė narė skiria bent vieną, tačiau ne daugiau kaip tris organizacijas. Komisija dalyvaujant OLAF paskiria savo atstovus. OLAF, Europolas ir Eurojustas pagal atitinkamą savo kompetenciją dalyvauja tinklo veikloje.
Pakeitimas 3
3 straipsnio 1 dalies 1 a punktas (naujas)
1a) tinklas kiekvienais metais teikia Komisijai ir Europos Parlamentui pranešimą apie rezultatus pagal 1 punktą, įskaitant (jei tikslinga) konkrečius pasiūlymus dėl kelio užkirtimo korupcijai ir kovos su ja;
Pakeitimas 4
3 straipsnio 2 dalis
2.  Tinklo nariai, siekdami įvykdyti savo užduotis, susirenka taip dažnai kiek reikia, tačiau ne rečiau kaip kartą per metus.
2.  Tinklo nariai, siekdami įvykdyti savo užduotis, susirenka ne rečiau kaip kartą per metus.
Pakeitimas 5
5 straipsnio 1 dalis
1.  Tinklas savarankiškai organizuoja savo veiklą, remdamasis esamu neoficialiu EPAC bendradarbiavimu.
1.  Tinklas savarankiškai organizuoja savo veiklą pirmininkaujant atitinkamai Tarybai pirmininkaujančiai valstybei ir remiasi esamu neoficialiu EPAC bendradarbiavimu.
Pakeitimas 6
5 straipsnio 2 dalis
2.  Valstybės narės ir Europos Komisija padengia visas jų paskirtų narių ar atstovų išlaidas. Ta pati taisyklė taikoma Europolui ir Eurojustui.
2.  Komisija padengia visas savo atstovų ir valstybių narių paskirtų narių išlaidas. Ta pati taisyklė taikoma Europolui ir Eurojustui.
Teisinė informacija - Privatumo politika