Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2007/0809(CNS)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A6-0174/2008

Texte depuse :

A6-0174/2008

Dezbateri :

Voturi :

PV 05/06/2008 - 6.4
CRE 05/06/2008 - 6.4
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P6_TA(2008)0244

Texte adoptate
PDF 350kWORD 52k
Joi, 5 iunie 2008 - Bruxelles
Reţea de puncte de contact de combatere a corupţiei*
P6_TA(2008)0244A6-0174/2008

Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 5 iunie 2008 referitoare la inițiativa Republicii Federale Germania în vederea adoptării unei decizii a Consiliului privind o rețea de puncte de contact de combatere a corupţiei (11231/2007 – C6-0240/2007 – 2007/0809(CNS))

(Procedura de consultare)

Parlamentul European,

–   având în vedere inițiativa Republicii Federale Germania (11231/2007),

–   având în vedere articolul 34 alineatul (2) litera (c), din Tratatul UE,

–   având în vedere articolul 39 alineatul (1) din Tratatul UE, în temeiul căruia a fost consultat de către Consiliu (C6-0240/2007),

–   având în vedere articolele 93 și 51 din Regulamentul său de procedură,

–   având în vedere raportul Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne (A6-0174/2008),

1.   aprobă inițiativa Republicii Federale Germania astfel cum a fost modificată;

2.   invită Consiliul să modifice textul în consecință;

3.   invită Consiliul să informeze Parlamentul în cazul în care intenționează să se îndepărteze de la textul aprobat de acesta;

4.   solicită Consiliului să îl consulte din nou, în cazul în care acesta intenționează să modifice în mod substanțial inițiativa Republicii Federale Germania;

5.   încredințează Președintelui sarcina de a transmite poziția Parlamentului Consiliului și Comisiei precum și guvernului Republicii Federale Germania.

Text propus de Republica Federală Germania   Amendamentele Parlamentului
Amendamentul 1
Articolul 1
În vederea îmbunătățirii cooperării dintre autorități și agenții pentru a preveni și combate corupția în Europa, se înființează o rețea de puncte de contact a statelor membre din Uniunea Europeană (denumită în continuare "rețeaua"). Comisia Europeană, Europol și Eurojust sunt asociate cu drepturi depline la activitățile acestei rețele.
În vederea îmbunătățirii cooperării dintre autorități și agenții pentru a preveni și combate corupția în Europa, se înființează o rețea de puncte de contact a statelor membre (denumită în continuare "rețeaua"). Comisia, şi în special OLAF, Europol și Eurojust sunt asociate cu drepturi depline la activitățile acestei rețele.
Amendamentul 2
Articolul 2
Rețeaua constă din autoritățile și agențiile statelor membre ale Uniunii Europene însărcinate cu prevenirea sau combaterea corupției. Membrii rețelei sunt desemnați de către statele membre. Fiecare stat membru desemnează cel puțin o organizație, dar nu mai mult de trei. Comisia Europeană își desemnează reprezentanții. În limita competențelor care le revin, Europol și Eurojust pot participa la activitățile rețelei.
Rețeaua constă din autoritățile și agențiile statelor membre însărcinate cu prevenirea sau combaterea corupției. Membrii rețelei sunt desemnați de către statele membre. Fiecare stat membru desemnează cel puțin o organizație, dar nu mai mult de trei. Comisia, cu participarea OLAF, își desemnează reprezentanții. În limita competențelor care le revin, OLAF, Europol și Eurojust participă la activitățile rețelei.
Amendamentul 3
Articolul 3 alineatul (1) punctul (1a) (nou)
(1a) în temeiul articolului 3 alineatul (1) punctul 1, înaintează anual Comisiei și Parlamentului European un raport privind constatările sale astfel cum se prevede la punctul (1), incluzând, după caz, propuneri concrete referitoare la prevenirea și combaterea corupției;
Amendamentul 4
Articolul 3 alineatul (2)
(2)  Pentru ducerea la îndeplinire a acestor sarcini, membrii rețelei se întâlnesc ori de câte ori este necesar, dar cel puțin o dată pe an.
(2)  Pentru îndeplinirea acestor atribuții, membrii rețelei se întâlnesc cel puțin o dată pe an.
Amendamentul 5
Articolul 5 alineatul (1)
(1)  Rețeaua se organizează singură, în baza colaborării informale existente între membrii EPAC.
(1)  Rețeaua se organizează singură sub conducerea Președinției Consiliului de la acea dată și se întemeiază pe colaborarea informală existentă între membrii EPAC.
Amendamentul 6
Articolul 5 alineatul (2)
(2)  Statele membre împreună cu Comisia vor suporta toate cheltuielile membrilor săi sau cele ale reprezentanților desemnați de către aceștia. Aceleași norme se aplică Europolului și Eurojustului.
(2)  Comisia suportă toate cheltuielile reprezentanțilorsăi, precum și toate cheltuielile membrilor desemnați de către statele membre. Aceleași norme se aplică Europolului și Eurojustului.
Aviz juridic - Politica de confidențialitate