Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2007/0224(CNS)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A6-0183/2008

Előterjesztett szövegek :

A6-0183/2008

Viták :

PV 04/06/2008 - 26
CRE 04/06/2008 - 26

Szavazatok :

PV 05/06/2008 - 6.6
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P6_TA(2008)0246

Elfogadott szövegek
PDF 335kWORD 114k
2008. június 5., Csütörtök - Brüsszel
A veszélyeztetett tengeri ökoszisztémák védelme *
P6_TA(2008)0246A6-0183/2008

Az Európai Parlament 2008. június 5-i jogalkotási állásfoglalása a veszélyeztetett nyílt tengeri ökoszisztémáknak a fenékhalászati eszközök káros hatásával szembeni védelméről szóló tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2007)0605 – C6-0453/2007 – 2007/0224(CNS))

(Konzultációs eljárás)

Az Európai Parlament,

–   tekintettel a Bizottság Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2007)0605),

–   tekintettel az EK-Szerződés 37. cikkére, amely alapján a Tanács konzultációt folytatott a Parlamenttel (C6-0453/2007),

–   tekintettel eljárási szabályzata 51. cikkére,

–   tekintettel a Halászati Bizottság jelentésére és a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság véleményére (A6-0183/2008),

1.   jóváhagyja a Bizottság javaslatát, annak módosított formájában;

2.   felkéri a Bizottságot, hogy ennek megfelelően változtassa meg javaslatát, az EK-Szerződés 250. cikkének (2) bekezdése alapján;

3.   felkéri a Tanácsot, hogy tájékoztassa a Parlamentet arról, ha a Parlament által jóváhagyott szövegtől el kíván térni;

4.   felkéri a Tanácsot a Parlamenttel való újbóli konzultációra abban az esetben, ha lényegesen módosítani kívánja a Bizottság javaslatát;

5.   utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak.

A Bizottság által javasolt szöveg   Módosítás
Módosítás 1
Rendeletre irányuló javaslat
10 preambulumbekezdés
(10)  A regionális halászati irányítószervezetek által nem szabályozott területeken található veszélyeztetett tengeri ökoszisztémák feltérképezése folyamatban van, így e tekintetben viszonylag kevés tudományos ismeret áll rendelkezésre. A fenékhalászati eszközök lebocsátási mélységének meghatározása elővigyázatossági védelmi vonalat biztosít a vízoszlopon belüli mélytengeri koralloknak és szivacsoknak. Az 1 000 m-es mélység megfelelő védettségi fokot biztosító, ésszerű választás, ugyanakkor lehetővé teszi a tengerfenéken élő fajok, például a sekélyebb vizekben élő szürke tőkehal és kalmár halászatának folytatását. Ez a mélységi korlátozás megfelel a rendelet értelmében meghatározott területalapú intézkedések folyamatos fejlesztésének, ami arra irányul, hogy teljes védelmet biztosítson azon helyszíneknek, ahol ismert vagy valószínű a veszélyeztetett ökoszisztémák jelenléte.
(10)  A regionális halászati irányítószervezetek által nem szabályozott területeken található veszélyeztetett tengeri ökoszisztémák feltérképezése folyamatban van, így e tekintetben viszonylag kevés tudományos ismeret áll rendelkezésre.
Módosítás 2
Rendeletre irányuló javaslat
12 a preambulumbekezdés (új)
(12a)  E rendelet figyelembe veszi a nyílt tengeri tengeren végzett mélytengeri halászat irányításával kapcsolatosan az ENSZ élelmezési és mezőgazdasági szervezete (FAO) által elfogadott nemzetközi irányelveket. A rendelet értelmezése kapcsán felmerülő kételyek esetén a rendeletet a FAO irányelveinek fényében kell értelmezni.
Módosítás 3
Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés
(1)  Ez a rendelet azokra a közösségi halászhajókra alkalmazandó, amelyek fenékhalászati eszközökkel végeznek halászati tevékenységet a nyílt tengeren.
(1)  Ez a rendelet azokra a közösségi halászhajókra alkalmazandó, amelyek fenékhalászati eszközökkel végeznek halászati tevékenységet a nyílt tengeren, amennyiben ezek az eszközök a halászati műveletek szokásos lefolyása során érintkeznek a tengerfenékkel.
Módosítás 4
Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 2 bekezdés – a pont
A Bizottság által javasolt szöveg
Módosítás
a) az ilyen halászati tevékenységek szabályozására illetékes regionális halászati irányítószervezet illetékessége vagy megállapodás hatálya alá tartozó területek;
a) az ilyen halászati tevékenységek szabályozására jogilag illetékes regionális halászati irányítószervezet illetékessége alá tartozó területek;
Módosítás 6
Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – b pont
b) "veszélyeztetett tengeri ökoszisztéma": bármely tengeri ökoszisztéma, amelynek sajátos szerkezetét és funkcióját – a rendelkezésre álló legjobb tudományos ismeretek és az elővigyázatosság elve alapján – nagy valószínűséggel veszélyezteti a halászati műveletek során a fenékhalászati eszközökkel való fizikai érintkezés által okozott károsodás; többek között ide tartoznak a zátonyok, fenékhegyek, hidrotermikus források, hidegvízi korallzátonyok és hidegvízi szivacsok;
b) "veszélyeztetett tengeri ökoszisztéma": bármely tengeri ökoszisztéma, amelynek sajátos szerkezetét és/vagy funkcióit nagy valószínűséggel veszélyezteti valamely külső tényező hatása;
Módosítás 7
Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – c pont
c) "fenékhalászati eszközök": fenékvonóhálók, kotróhálók, fenékhez rögzített kopoltyúhálók, fenékhez rögzített horogsorok, rákcsapdák és csapdák.
c) "fenékhalászati eszközök": tengerfenékkel érintkező halászati eszközök, azaz fenékvonóhálók, kotróhálók, fenékhez rögzített kopoltyúhálók, fenékhez rögzített horogsorok, rákcsapdák és csapdák.
Módosítás 8
Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – b pont
b) a célfajokat,
b) a célfajokat, illetve azokat a fajokat, amelyek a járulékos fogás részeit képezhetik,
Módosítás 9
Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – c pont
c) a halászeszközök lebocsátásának mélységét és
c) a használt eszközöket, alkalmazási mélységüket és
Módosítás 10
Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk - 1 bekezdés - d pont
d) a tengerfenék topográfiai profiljának összetételét a tervezett halászati területen.
d) a tengerfenék topográfiai profiljának összetételét a tervezett halászati területen abban az esetben, ha annak az államnak az illetékes hatóságai, amelynek zászlaja alatt a hajók közlekednek, még nem rendelkeznek ezekkel az információkkal.
Módosítás 11
Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – d a pont (új)
da) a tevékenységek időtartamát.
Módosítás 12
Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 2 bekezdés
(2)  Az illetékes hatóságok azt követően állítják ki a különleges halászati engedélyt, hogy értékelték a hajó tervezett halászati tevékenységeinek lehetséges hatásait, és megállapították, hogy ezek a tevékenységek valószínűleg nem járnak jelentős káros hatásokkal a veszélyeztetett tengeri ökoszisztémákra.
(2)  Az illetékes hatóságok azt követően állítják ki a különleges halászati engedélyt, hogy értékelték a hajó tervezett halászati tevékenységeinek lehetséges hatásait, és megállapították, hogy ezek a tevékenységek valószínűleg nem járnak jelentős káros hatásokkal a veszélyeztetett tengeri ökoszisztémákra. A különleges halászati engedély érvényessége nem lehet hosszabb, mint a halászati tervé.
Módosítás 13
Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 4 bekezdés
(4)  Az illetékes hatóságok a (2) bekezdésben említett értékelés elvégzése során elővigyázatossági kritériumokat alkalmaznak. Amennyiben kétség merül fel azzal kapcsolatban, hogy a káros hatások jelentősek-e vagy sem, a valószínűsített káros hatásokat a tudományos szakvélemény alapján jelentősnek kell tekinteni. 5.
(4)  Az illetékes hatóságok a (2) bekezdésben említett értékelés elvégzése során elővigyázatossági kritériumokat alkalmaznak.
Módosítás 14
Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk
6 cikk
Törölve.
Mélységi korlátok
A fenékhalászati eszközök használata 1 000 m-nél nagyobb mélységben tilos.
Módosítás 15
Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés
(1)  Amennyiben a halászati műveletek során valamely halászhajó veszélyeztetett tengeri ökoszisztémára bukkan, a halászatot azonnal abbahagyja vagy az érintett területen kívül folytatja. A műveleteket csak akkor folytatja, ha a 4. cikk (1) bekezdésében előírt halászati tervben megjelölt területen belül már legalább 5 tengeri mérföldnyire került a szóban forgó helyszíntől.
(1)  Amennyiben a 4. cikk rendelkezéseinek megfelelően hozott intézkedések ellenére a 12. cikk értelmében a fedélzeten tartózkodó tudományos megfigyelő elégséges bizonyítékot talál arra vonatkozóan, hogy a halászati műveletek során valamely halászhajó vélhetően veszélyeztetett tengeri ökoszisztémára bukkanhatott, a hajó a halászatot azonnal abbahagyja vagy az érintett területen kívül folytatja. A műveleteket csak akkor folytatja, ha a 4. cikk (1) bekezdésében előírt halászati tervben megjelölt területen belül már legalább 5 tengeri mérföldnyire került a szóban forgó helyszíntől.
Módosítás 16
Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 2 a bekezdés (új)
A Bizottság által javasolt szöveg
Módosítás
(2a)  Ha erősen bizonytalan, hogy veszélyeztetett tengeri ökoszisztémát találtak-e, ezzel ellentétes megfelelő bizonyítékok hiányában a területet veszélyeztetett tengeri ökoszisztémának kell nyilvánítani.
Módosítás 17
Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 3 bekezdés
A Bizottság által javasolt szöveg
Módosítás
(3)  A halászhajó minden ilyen felfedezésről késedelem nélkül jelentést tesz az illetékes hatóságnak, pontos információkat szolgáltatva a felfedezés jellegéről, helyéről, idejéről és bármely egyéb fontos körülményéről.
(3)  A halászhajó bármilyen ilyen felfedezésről késedelem nélkül jelentést tesz az illetékes hatóságnak, pontos információkat szolgáltatva a felfedezés jellegéről, helyéről, idejéről és bármely egyéb fontos körülményéről, az illetékes hatóság pedig haladéktalanul jelentést tesz a Bizottságnak és a tagállamoknak.
Módosítás 18
Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 3 a bekezdés (új)
A Bizottság által javasolt szöveg
Módosítás
(3a)  A váratlan felfedezéseket elektronikus térképrendszeren online kell regisztrálni annak érdekében, hogy létrejöjjön a veszélyeztetett tengeri ökoszisztémák állandó adatbázisa.
Módosítás 19
Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 1 bekezdés
(1)  A veszélyeztetett tengeri ökoszisztémák biztos vagy valószínűsíthető előfordulására vonatkozóan rendelkezésre álló legjobb tudományos ismeretek alapján a tagállamok meghatározzák azokat a területeket, amelyeket lezárnak a fenékhalászat elől azokban a régiókban, ahol halászhajóik tevékenykednek. A tagállamok késedelem nélkül megtiltják hajóik számára az e területekre való belépést, és a 13. cikkel összhangban jelentést nyújtanak be a Bizottságnak.
(1)  A veszélyeztetett tengeri ökoszisztémák biztos vagy valószínűsíthető előfordulására vonatkozóan rendelkezésre álló legjobb tudományos ismeretek alapján a tagállamok meghatározzák azokat a területeket, amelyeket lezárnak a fenékhalászat elől azokban a régiókban, ahol halászhajóik tevékenykednek. A tagállamok késedelem nélkül megtiltják hajóik számára az e területekre való belépést, és az alkalmazott tilalomról haladéktalanul tájékoztatják a Bizottságot. A Bizottság ezeket az információkat késedelem nélkül eljuttatja a többi tagállamhoz.
Módosítás 21
Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk
A 2002. december 16-i 2347/2002/EK rendeletben meghatározott követelmények az 1. cikk (1) bekezdésében említett, a mélytengeri állományokra halászó közösségi halászhajókra is vonatkoznak.
A 2002. december 16-i 2347/2002/EK rendelet 3., 5., 7. és 9. cikkében meghatározott követelmények az 1. cikk (1) bekezdésében említett, a mélytengeri állományokra halászó közösségi halászhajókra is vonatkoznak.
Módosítás 22
Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – cím
Megfigyelők
Tudományos megfigyelők
Módosítás 23
Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 1 bekezdés
(1)  Minden tagállam tudományos megfigyelőket rendel ki azokra a hajókra, amelyek számára a 3. cikk (1) bekezdésében meghatározott különleges halászati engedélyt állítottak ki. A megfigyelők a 4. cikk (1) bekezdésében meghatározott halászati terv végrehajtása során figyelemmel kísérik a hajó halászati tevékenységeit.
1.  A tagállamok által kiadott, a 3. cikk (1) bekezdésében meghatározott különleges halászati engedéllyel rendelkező hajók közül egy reprezentatív mintát alkotó hajócsoport tudományos megfigyelőt vesz fel a fedélzetére. A tudományos megfigyelők számát a Bizottság határozza meg a halászati tudományos, műszaki és gazdasági bizottság javaslata alapján, a halászati terület és a halászati módszer függvényében. A fedélzetre felvett tudományos megfigyelők száma arányos a tagállamoktól különleges halászati engedélyt kapott hajók számával. A Bizottság az egyes halászati időszakokat követően ügyel a tudományos megfigyelők hajók közötti cserélődésére. A tudományos megfigyelők a 4. cikk (1) bekezdésében meghatározott halászati terv végrehajtása során nyomon követik a hajó halászati tevékenységeit, és végrehajtják az e cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatokat.
Módosítás 24
Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 3 a bekezdés (új)
(3a)  A tudományos megfigyelőnek a megfigyelendő hajótól vagy társaságtól függetlennek kell lennie. Nem rendelkezhet pénzügyi vagy más érdekeltséggel e hajóban vagy társaságban. A megfigyelőknek súlyos bűncselekményektől mentes büntetlen előélettel kell rendelkezniük, és megfelelő szintű ismerettel kell rendelkezniük a mélytengeri halászati módszerek, valamint a célfajok és az ökoszisztémák terén.
Módosítás 25
Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 1 bekezdés – a a pont (új)
aa) a 4. cikk (2) bekezdésével összhangban a halászati tevékenységek hatásairól;
Módosítás 26
Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 2 bekezdés
(2)  A Bizottság késedelem nélkül továbbítja az (1) bekezdésben említett jelentésben szereplő információkat az illetékes tudományos testületeknek.
(2)  A Bizottság késedelem nélkül továbbítja az (1) bekezdésben említett jelentésben szereplő információkat az illetékes tudományos testületeknek, valamint az ezekre az információkra igényt tartó tagállamoknak.
Módosítás 27
Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – cím
Nyomon követés
Felülvizsgálat
Módosítás 28
Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk
A Bizottság 2010. június 30-ig jelentést nyújt be az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak e rendelet végrehajtásáról. A jelentéshez szükség esetén csatolni kell a rendelet módosítására vonatkozó javaslatokat.
A Bizottság 2009. június 30-ig jelentést nyújt be az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak e rendelet végrehajtásáról. A jelentéshez szükség esetén csatolni kell a rendelet módosítására vonatkozó javaslatokat.
Módosítás 29
Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 1 bekezdés
Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő hetedik napon lép hatályba.
Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő harmincadik napon lép hatályba.
Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat