Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2007/0102(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A6-0067/2008

Předložené texty :

A6-0067/2008

Rozpravy :

Hlasování :

PV 05/06/2008 - 6.11
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P6_TA(2008)0251

Přijaté texty
PDF 275kWORD 53k
Čtvrtek, 5. června 2008 - Brusel
Zákaz používání některých látek s hormonálním nebo tyreostatickým účinkem a beta-sympatomimetik v chovech zvířat ***I
P6_TA(2008)0251A6-0067/2008
Usnesení
 Text

Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 5. června 2008 o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice Rady 96/22/ES o zákazu používání některých látek s hormonálním nebo tyreostatickým účinkem a beta-sympatomimetik v chovech zvířat KOM(2007)0292 – C6-0154/2007 – 2007/0102(COD)

(Postup spolurozhodování: první čtení)

Evropský parlament,

-   s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (KOM(2007)0292),

-   s ohledem na čl. 251 odst. 2 a článek 152 odst. 4 písm. b) Smlouvy o ES, v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C6-0154/2007),

-   s ohledem na článek 51 jednacího řádu,

-   s ohledem na zprávu Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin a stanovisko Výboru pro zemědělství a rozvoj venkova (A6-0067/2008),

1.   schvaluje pozměněný návrh Komise;

2.   vyzývá Komisi, aby věc opětovně postoupila Parlamentu, bude-li mít v úmyslu svůj návrh podstatně změnit nebo jej nahradit jiným textem;

3.   pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi.


Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 5. června 2008 k přijetí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/.../ES, kterou se mění směrnice Rady 96/22/ES o zákazu používání některých látek s hormonálním nebo tyreostatickým účinkem a beta-sympatomimetik v chovech zvířat
P6_TC1-COD(2007)0102

(Vzhledem k tomu, že bylo dosaženo dohody mezi Evropským parlamentem a Radou, postoj Evropského parlamentu v prvním čtení odpovídá konečnému znění legislativního aktu, směrnici 2008/97/ES.)

Právní upozornění - Ochrana soukromí