Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2007/0102(COD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A6-0067/2008

Esitatud tekstid :

A6-0067/2008

Arutelud :

Hääletused :

PV 05/06/2008 - 6.11
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P6_TA(2008)0251

Vastuvõetud tekstid
PDF 187kWORD 89k
Neljapäev, 5. juuni 2008 - Brüssel
Teatavate hormonaalse või türeostaatilise toimega ainete ja beetaagonistide kasutamise keelamine loomakasvatuses ***I
P6_TA(2008)0251A6-0067/2008
Resolutsioon
 Tekst

Euroopa Parlamendi 5. juuni 2008. aasta õigusloomega seotud resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse nõukogu direktiivi 96/22/EÜ, mis käsitleb teatavate hormonaalse või türeostaatilise toimega ainete ja beetaagonistide kasutamise keelamist loomakasvatuses (KOM(2007)0292 – C6-0154/2007 – 2007/0102(COD))

(Kaasotsustamismenetlus: esimene lugemine)

Euroopa Parlament,

–   võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule (KOM(2007)0292);

–   võttes arvesse EÜ asutamislepingu artikli 251 lõiget 2 ja artikli 252 lõike 4 punkti b, mille alusel esitas komisjon ettepaneku Euroopa Parlamendile (C6-0154/2007);

–   võttes arvesse kodukorra artiklit 51;

–   võttes arvesse keskkonna-, rahvatervise- ja toiduohutuse komisjoni raportit ning põllumajanduse ja maaelu arengu komisjoni arvamust (A6-0067/2008),

1.   kiidab komisjoni ettepaneku muudetud kujul heaks;

2.   palub komisjonil ettepaneku uuesti Euroopa Parlamendile saata, kui komisjon kavatseb seda oluliselt muuta või selle teise tekstiga asendada;

3.   teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja komisjonile


Euroopa Parlamendi seisukoht, vastu võetud esimesel lugemisel 5. juunil 2008. aastal eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv (EÜ) nr .../2008, millega muudetakse nõukogu direktiivi 96/22/EÜ, mis käsitleb teatavate hormonaalse või türeostaatilise toimega ainete ja beetaagonistide kasutamise keelamist loomakasvatuses
P6_TC1-COD(2007)0102

(Kuna Euroopa Parlament ja nõukogu jõudsid kokkuleppele, vastab Euroopa Parlamendi esimese lugemise seisukoht õigusakti (direktiiv 2008/97/EÜ) lõplikule kujule.)

Õigusteave - Privaatsuspoliitika