Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2007/0102(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A6-0067/2008

Texte depuse :

A6-0067/2008

Dezbateri :

Voturi :

PV 05/06/2008 - 6.11
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P6_TA(2008)0251

Texte adoptate
PDF 273kWORD 73k
Joi, 5 iunie 2008 - Bruxelles
Interzicerea utilizării anumitor substanţe cu efect hormonal sau tireostatic şi a substanţelor beta-agoniste în creşterea animalelor***I
P6_TA(2008)0251A6-0067/2008
Rezoluţie
 Text

Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 5 iunie 2008 referitoare la propunerea de directivă a Parlamentului European şi a Consiliului de modificare a Directivei 96/22/CE a Consiliului privind interzicerea utilizării anumitor substanţe cu efect hormonal sau tireostatic şi a substanţelor beta-agoniste în creşterea animalelor (COM(2007)0292 – C6-0154/2007 – 2007/0102(COD))

(Procedura de codecizie: prima lectură)

Parlamentul European,

–   având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European şi Consiliului (COM(2007)0292),

–   având în vedere articolul 251 alineatul (2) şi articolul 152 alineatul (4) litera (b) din Tratatul CE, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C6-0154/2007),

–   având în vedere articolul 51 din Regulamentul său de procedură,

–   având în vedere raportul Comisiei pentru mediu, sănătate publică şi siguranţă alimentară şi avizul Comisiei pentru agricultură şi dezvoltare rurală (A6-0067/2008),

1.   aprobă propunerea Comisiei astfel cum a fost modificată;

2.   solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care intenţionează să modifice în mod substanţial această propunere sau să o înlocuiască cu un alt text;

3.   încredinţează Preşedintelui sarcina de a transmite Consiliului şi Comisiei poziţia Parlamentului.


Poziţia Parlamentului European adoptată în primă lectură la 5 iunie 2008 în vederea adoptării Directivei 2008/.../CE al Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a Directivei 96/22/CE a Consiliului privind interzicerea utilizării anumitor substanţe cu efect hormonal sau tireostatic şi a substanţelor beta-agoniste în creşterea animalelor
P6_TC1-COD(2007)0102

(Întrucât s-a ajuns la un acord între Parlament şi Consiliu, poziţia Parlamentului în primă lectură corespunde cu actul legislativ final, Directiva 2008/97/CE)

Aviz juridic - Politica de confidențialitate