Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2007/0289(CNS)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A6-0200/2008

Előterjesztett szövegek :

A6-0200/2008

Viták :

PV 04/06/2008 - 22
CRE 04/06/2008 - 22

Szavazatok :

PV 05/06/2008 - 6.12
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P6_TA(2008)0252

Elfogadott szövegek
PDF 378kWORD 174k
2008. június 5., Csütörtök - Brüsszel
Általános tarifális preferenciák a 2009. január 1-jétől 2011. december 31-ig terjedő időszakra *
P6_TA(2008)0252A6-0200/2008

Az Európai Parlament 2008. június 5-i jogalkotási állásfoglalása az általános tarifális preferenciák rendszerének 2009. január 1-jétől 2011. december 31-ig történő alkalmazásáról, illetve az 552/97/EK és az 1933/2006/EK rendelet, valamint a 964/2007/EK és az 1100/2006/EK bizottsági rendelet módosításáról szóló tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2007)0857 – C6-0051/2008 – 2007/0289(CNS))

(Konzultációs eljárás)

Az Európai Parlament,

–   tekintettel a Bizottságnak a Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2007)0857)

–   tekintettel az EK-Szerződés 133. cikkére, amely alapján a Tanács konzultált a Parlamenttel (C6-0051/2008),

–   tekintettel eljárási szabályzata 51. cikkére,

–   tekintettel a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság jelentésére és a Fejlesztési Bizottság véleményére (A6-0200/2008),

1.   jóváhagyja a Bizottság módosított javaslatát;

2.   felhívja a Bizottságot, hogy ennek megfelelően változtassa meg javaslatát az EK-Szerződés 250. cikkének (2) bekezdése értelmében;

3.   felhívja a Tanácsot, hogy tájékoztassa a Parlamentet, ha az általa jóváhagyott szövegtől el kíván térni;

4.   felkéri a Tanácsot a Parlamenttel való újbóli konzultációra abban az esetben, ha lényegesen módosítani kívánja a Bizottság javaslatát;

5.   utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament állásfoglalását a Tanácsnak és a Bizottságnak.

A Bizottság által javasolt szöveg   Módosítás
Módosítás 1
Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 a preambulumbekezdés (új)
(1a)  Az Általános Preferenciarendszer, annak létrehozása óta az EU egyik kulcsfontosságú kereskedelmi és fejlesztéspolitikai eszköze volt a fejlődő országok támogatásában, a szegénység visszaszorításában a nemzetközi kereskedelem által létrehozott bevételeken keresztül, valamint a fenntartható fejlődésükhöz történő hozzájárulásban az ipari fejlődés előmozdítása és gazdaságuk diverzifikálása révén.
Módosítás 2
Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
2 a preambulumbekezdés (új)
(2a)  Az EU fejlesztési politikájának és ennek következtében az általános preferenciarendszernek (GSP) fő célkitűzése az, hogy – a fejlődő országok gazdaságainak nagyobb diverzifikálása és a globális kereskedelemben való fokozottabb részvétele által – hozzájáruljon a millenniumi fejlesztési célok megvalósításához, a szegénység megszüntetéséhez, a fenntartható fejlődés és a helyes kormányzás előmozdításához a fejlődő országokban.
Módosítás 3
Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
6 a preambulumbekezdés (új)
(6a)  A GSP hasznosításának és hatékonyságának fokozása, valamint annak érdekében, hogy a fejlődő országok élvezhessék a nemzetközi kereskedelem és a preferenciális szabályozások előnyeit, az Európai Uniónak törekednie kell arra, hogy megfelelő technikai segítségnyújtást biztosítson ezeknek az országoknak, különösen pedig a legkevésbé fejlett országoknak (LDC).
Módosítás 4
Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
8 a preambulumbekezdés (új)
(8a)  Technikai segítségnyújtást kell biztosítani a fenntartható fejlődésre és a felelősségteljes kormányzásra vonatkozó különleges ösztönző rendszerben hivatkozott egyezmények megvalósításához.
Módosítás 5
Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
10 a preambulumbekezdés (új)
(10a)  Azon fejlődő országok számára, amelyek megfelelnek a fenntartható fejlődésre és a jó kormányzásra vonatkozó különleges ösztönző rendszer kritériumainak, 2008. október 31-től további tarifális preferenciák nyújthatók, amint ezeknek a kritériumoknak megfelelnek. A Bizottság az új kérelmekről évente határoz.
Módosítás 38
Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
15 preambulumbekezdés
(15)  A nem érzékeny termékekre vonatkozó vámtételeket továbbra is fel kell függeszteni, míg az érzékeny termékekre vonatkozó vámtarifákat csökkenteni kell a megfelelő kihasználtsági fok biztosítása érdekében, figyelembe véve ugyanakkor az adott közösségi gazdasági ágazatok helyzetét.
(15)  A nem érzékeny termékekre vonatkozó vámtételeket továbbra is fel kell függeszteni, míg az érzékeny termékekre vonatkozó vámtarifákat csökkenteni kell a megfelelő kihasználtsági fok biztosítása érdekében, figyelembe véve ugyanakkor az adott közösségi gazdasági ágazatok helyzetét.
Módosítás 6
Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
15 a preambulumbekezdés (új)
(15a)  A preferenciák szétforgácsolódásának megelőzésére a Bizottságnak meg kell fontolnia, hogy a következő rendeletben a jelenleg érzékeny termékként besorolt termékeket a nem érzékeny kategóriába átsorolja.
Módosítás 7
Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
19 preambulumbekezdés
(19)  A közösségi kereskedelempolitika koherenciájának érdekében egy adott kedvezményezett ország nem részesülhet egyszerre a rendszer és egy szabadkereskedelmi megállapodás nyújtotta előnyökből, amennyiben e megállapodás legalább azon kedvezményeket magában foglalja, amelyeket a jelenlegi rendszer biztosít az adott ország számára.
(19)  A közösségi kereskedelempolitika koherenciájának érdekében egy adott kedvezményezett ország nem részesülhet egyszerre a rendszer és egy szabadkereskedelmi megállapodás nyújtotta előnyökből, amennyiben e megállapodás legalább azon kedvezményeket magában foglalja, hatékonyan végrehajtja, illetve adott esetben megszilárdítja, amelyeket a jelenlegi rendszer biztosít az adott ország számára.
Módosítás 8
Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
21 a preambulumbekezdés (új)
(21a)  Az eredeti szabályozást felül kell vizsgálni annak érdekében, hogy figyelembe lehessen venni a régiókon átívelő, illetve a globális kumulációt, és azt, hogy egy ország a GSP, a GSP+ és a "Mindent csak fegyvert nem" kezdeményezés (EBA) keretében akkor is preferenciális elbánásra jogosult legyen, ha nem a végső exportországról van szó, feltéve, hogy az adott országban jelentős értéket adnak hozzá a termékhez. E felülvizsgálat keretében kell megszüntetni az egyes termékek kétszeri feldolgozására vonatkozó előírást is.
Módosítás 9
Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
21 b preambulumbekezdés (új)
(21b)  A Bizottságnak a Kereskedelmi Világszervezet (WTO) keretében elsősorban olyan, az eredetre vonatkozó szabályok harmonizálásáról szóló egyezmény elérésére kellene törekednie, amely alapján a fejlődő és a legkevésbé fejlett országok kedvezményes elbánásban részesülnek.
Módosítás 37
Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
21 c preambulumbekezdés (új)
(21c)  Az AKCS-EU partnerségi megállapodás 37 cikkének (6) bekezdése szerint a Bizottság kötelezettséget vállalt az összes alternatív lehetőség megvizsgálására annak érdekében, hogy azok a legkevésbé fejlett országnak nem minősülő országok, amelyek nem kötöttek gazdasági társulási megállapodást, részesülhessenek a legalább a Cotonou-i Megállapodással egyenértékű kedvezményeket biztosító új kereskedelmi keretből.
Módosítás 10
Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
3 cikk – 1 a bekezdés (új)
(1a)  Az ezen rendelet elfogadásakor rendelkezésre álló legújabb összehasonlítható és kiigazított adatok alapján a Bizottság megállapítja mely kedvezményezett országok tesznek eleget az (1) bekezdésben megállapított feltételeknek.
Módosítás 11
Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
3 cikk – 1 b bekezdés (új)
(1b)  A Bizottság minden évben az Európai Unió Hivatalos Lapjában értesítést tesz közzé, amely felsorolja azokat a kedvezményezett országokat, amelyek kielégítik az (1) bekezdésben foglalt kritériumokat.
Módosítás 12
Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
3 cikk – 2 bekezdés
(2)  Amennyiben egy kedvezményezett ország a Közösséggel kötött olyan preferenciális kereskedelmi megállapodás előnyeiből részesül, amely legalább azon kedvezményeket magában foglalja, amelyeket a rendszer biztosít az adott ország számára, az illető ország lekerül a kedvezményezett országokat felsoroló listáról.
(2)  Amennyiben egy kedvezményezett ország a Közösséggel kötött preferenciális kereskedelmi megállapodás előnyeiből részesül, a kereskedelmi megállapodás alkalmazása elsőbbséget élvez a jelen rendszer alkalmazásához képest, amennyiben az hatékonyan végrehajtja, illetve adott esetben megszilárdítja legalább azon kedvezményeket, amelyeket a rendszer biztosít az adott ország számára. A Közösséggel kötött kereskedelmi megállapodás nem zárja ki az e rendelet 7-10. cikkében meghatározott különleges ösztönző rendszerhez való jogosultságot.
Módosítás 13
Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
3 cikk – 3 bekezdés
(3)  A Bizottság értesíti a kedvezményezett országot, ha törlik a kedvezményezett országokat felsoroló listáról.
(3)  A kedvezményezett országokat felsoroló listáról való törlés esetén a Bizottság erről értesíti az érintett országot és az Európai Parlamentet.
Módosítás 14
Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
3 cikk – 3 a bekezdés (új)
(3a)  A rendszer hatásának javítása érdekében a Bizottság megfelelő technikai segítségnyújtást biztosít a fejlődő országoknak – és különösen a legkevésbé fejlett országoknak– a nemzetközi kereskedelem és a GSP előnyeinek kihasználásához szükséges intézményi és szabályozói kapacitás kiépítéséhez.
Módosítás 15
Rendeletre irányuló javaslat– módosító jogszabály
5 cikk – 2 bekezdés
(2)  Az 1. cikk (2) bekezdésében említett előírások alkalmazásában a származó termékek fogalmának meghatározására vonatkozó származási szabályokat, valamint az igazgatási együttműködés eljárásait és módszereit a 2454/93/EGK rendelet határozza meg.
(2)  Az 1. cikk (2) bekezdésében említett előírások alkalmazásában a származó termékek fogalmának meghatározására vonatkozó származási szabályokat, valamint az igazgatási együttműködés eljárásait és módszereit a 2454/93/EGK rendelet határozza meg. Az eredetre vonatkozó szabályok rendszerének formáját, tartalmát és eljárásait rendszeresen felül kell vizsgálni annak érdekében, hogy értékeljék azoknak a GSP felhasználási arányaira kifejtett hatását, és hogy azok jobban szolgálják a gazdasági fejlődés előmozdításának célját.
Módosítás 16
Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
5 cikk – 3 a bekezdés (új)
(3a)  A Bizottság prioritást biztosít a WTO-n belül az eredetre vonatkozó szabályok harmonizálásának, amelyek preferenciális elbánást vezetnek be a fejlődő országok és a legkevésbé fejlett országok számára.
Módosítás 17
Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
7 cikk – 3 a bekezdés (új)
(3a)  A támogatható fejlődő országok a fenntartható fejlődésre és a felelős kormányzásra vonatkozó új, különleges ösztönző rendszer követelményeinek megerősítése és tényleges végrehajtása céljából is részesülnek technikai segítségnyújtásban.
Módosítás 18
Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
8 cikk – 3 bekezdés
(3)  A Bizottság folyamatosan figyelemmel kíséri a III. mellékletben szereplő egyezmények megerősítésének és tényleges végrehajtásának helyzetét. A Bizottság – e rendelet alkalmazási időszakának vége előtt, ugyanakkor a következő rendelet megtárgyalására elegendő időt hagyva – az említett egyezmények megerősítésének helyzetéről jelentést nyújt be a Tanácshoz, amely tartalmazza az ellenőrző testületek ajánlásait.
(3)  A Bizottság folyamatosan figyelemmel kíséri a III. mellékletben szereplő egyezmények megerősítésének és tényleges végrehajtásának helyzetét. A Bizottság – e rendelet alkalmazási időszakának vége előtt, ugyanakkor a következő rendelet megtárgyalására elegendő időt hagyva – az említett egyezmények megerősítésének és végrehajtásának helyzetéről jelentést nyújt be az Európai Parlamenthez és a Tanácshoz, a különleges ösztönző rendszerben részesülő valamennyi ország tekintetében. A Bizottság adott esetben ebbe belefoglalja az ellenőrző testületek arra vonatkozó ajánlásait, hogy valamely egyezmény hatékony végrehajtásához valamely országnak további lépéseket kell-e tennie.
A Bizottság jelentésében értékeli a különleges ösztönző rendszer hatékonyságát azok céljainak elérésében, és adott esetben ajánlást tesz a III. melléklet módosítására.
Módosítás 19
Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
9 cikk – 1 bekezdés – a pont
a) az I. mellékletben felsorolt ország vagy terület 2008. október 31-ig ezirányú kérelmet nyújtott be, és
a) az I. mellékletben felsorolt ország vagy terület 2008. október 31-ig, vagy a 8. cikk (1) és (2) bekezdésében meghatározott feltételeknek megfelelő országok esetén annál később, évente, ezirányú kérelmet nyújtott be, és
Módosítás 20
Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
10 cikk – 1 bekezdés
(1)  A Bizottság megvizsgálja a 9. cikk (2) bekezdésében említett információkkal együtt benyújtott kérelmet. A kérelem megvizsgálásakor a Bizottság figyelembe veszi a megfelelő nemzetközi szervezetek és intézmények megállapításait. A Bizottság a kérelmező ország felé mindennemű lényegesnek ítélt kérdést feltehet, és a kapott tájékoztatást a kérelmező országgal, illetve bármely más vonatkozó forrással ellenőriztetheti.
(1)  A Bizottság megvizsgálja a 9. cikk (2) bekezdésében említett információkkal együtt benyújtott kérelmet. A kérelem megvizsgálásakor a Bizottság figyelembe veszi a megfelelő nemzetközi szervezetek és intézmények megállapításait. A Bizottság a kérelmező ország felé mindennemű lényegesnek ítélt kérdést feltehet, és a kapott tájékoztatást a kérelmező országgal, illetve bármely más megfelelő forrással ellenőriztetnie kell, ideértve az Európai Parlamentet és a civil társadalom képviselőit, többek között a társadalmi partnereket.
Módosítás 21
Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
10 cikk – 3 bekezdés
(3)  A Bizottság értesíti a kérelmező országot a (2) bekezdésnek megfelelően meghozott határozatról. Amennyiben egy ország esetében biztosítják a különleges ösztönző előírás alkalmazását, az érintett országot értesíteni kell a határozat hatálybalépésének napjáról. A Bizottság az Európai Unió Hivatalos Lapjában 2008. december 15-ig értesítésben teszi közzé a fenntartható fejlődésre és a jó kormányzásra vonatkozó különleges ösztönző előírásra jogosult kedvezményezett országok listáját.
(3)  A Bizottság értesíti a kérelmező országot a (2) bekezdésnek megfelelően meghozott határozatról. Amennyiben egy ország esetében biztosítják a különleges ösztönző előírás alkalmazását, az érintett országot értesíteni kell a határozat hatálybalépésének napjáról. A Bizottság az Európai Unió Hivatalos Lapjában 2008. december 15-ig értesítésben teszi közzé a fenntartható fejlődésre és a jó kormányzásra vonatkozó különleges ösztönző előírásra jogosult kedvezményezett országok listáját, amelyet ezután évente frissít.
Módosítás 22
Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
10 cikk – 4 bekezdés
(4)  Amennyiben a kérelmező ország esetében nem biztosítják a különleges ösztönző előírás alkalmazását, a Bizottság a kérelmező ország kérésére kifejti az okokat.
(4)  Amennyiben a kérelmező ország számára nem biztosítják a különleges ösztönző rendszert, akkor a Bizottság indoklást készít, és erről tájékoztatja a kérelmező országot és az Európai Parlamentet.
Módosítás 23
Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
17 cikk – -1 bekezdés (új)
-1.  A Bizottság rendszeresen ellenőrzi, hogy a kedvezményezett államok kötelezettségvállalásaikat teljesítik-e, és a preferenciális bánásmód ideiglenes visszavonásának a 15. cikk (1) és (2) bekezdésében és a 16. cikk (1) és (2) bekezdésében meghatározott okai közül egyik sem áll fenn. A Bizottság éves jelentést készít az ideiglenes visszavonásokról, és megküldi azt az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak és a tagállamoknak.
Módosítás 24
Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
17 cikk – 1 bekezdés
(1)  Amennyiben a Bizottság vagy valamely tagállam olyan információt kap, amely indokolhatja az ideiglenes visszavonást, vagy amennyiben a Bizottság vagy valamely tagállam úgy ítéli meg, hogy elegendő indok áll rendelkezésre vizsgálat lefolytatásához, úgy tájékoztatja a bizottságot és konzultációkat kér. A konzultációkat egy hónapon belül le kell folytatni.
(1)  Amennyiben az Európai Parlament, a Bizottság vagy valamely tagállam olyan információt kap, amely indokolhatja az ideiglenes visszavonást, vagy amennyiben az Európai Parlament, a Bizottság vagy valamely tagállam úgy ítéli meg, hogy elegendő indok áll rendelkezésre vizsgálat lefolytatásához, úgy tájékoztatja a bizottságot és az Európai Parlamentet és konzultációkat kér. A konzultációkat egy hónapon belül le kell folytatni.
Módosítás 25
Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
17 cikk – 2 bekezdés
(2)  A konzultációk lefolytatását követően a Bizottság a 27. cikk (5) bekezdésében említett eljárásnak megfelelően egy hónapon belül határozhat arról, hogy kezdeményez-e vizsgálatot.
(2)  A konzultációk lefolytatását követően a Bizottság a 27. cikk (5) bekezdésében említett eljárásnak megfelelően egy hónapon belül határozhat arról, hogy kezdeményez-e vizsgálatot. A 15. cikk (1) bekezdésének a) pontjában meghatározott okok fennállása esetén a Bizottság automatikusan vizsgálatot indít minden olyan esetben, amikor az ILO normák alkalmazásával foglalkozó bizottsága "különleges bekezdést" hagy jóvá egy, az alapvető munkaügyi szabványokat megszegő kedvezményezett ország vonatkozásában.
Módosítás 26
Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
18 cikk – 3 bekezdés
(3) A Bizottság felkutat minden olyan információt, amelyet szükségesnek ítél, beleértve az ENSZ, az ILO és más illetékes nemzetközi szervezetek vonatkozó felügyelő testületei révén rendelkezésre álló értékeléseket, észrevételeket, határozatokat, ajánlásokat és következtetéseket. Ezek kiindulási alapul szolgálnak annak vizsgálatához, hogy indokolt-e az ideiglenes visszavonás a 15. cikk (1) bekezdésének a) pontjában említett ok miatt. A Bizottság a kapott információkat az érintett gazdasági szereplőkkel és a kedvezményezett országgal közösen ellenőrizheti.
3.  A Bizottság felkutat minden olyan információt, amelyet szükségesnek ítél, beleértve az egyéb európai intézmények, valamint az ENSZ, az ILO és más illetékes nemzetközi szervezetek vonatkozó felügyelő testületei révén rendelkezésre álló értékeléseket, észrevételeket, határozatokat, ajánlásokat és következtetéseket. Ezek kiindulási alapul szolgálnak annak vizsgálatához, hogy indokolt-e az ideiglenes visszavonás a 15. cikk (1) bekezdésének a) pontjában említett ok miatt. A Bizottság a kapott információkat az érintett gazdasági szereplőkkel, a civil társadalom képviselőivel, ideértve a társadalmi partnereket, és a kedvezményezett országgal közösen ellenőrizheti.
Módosítás 27
Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
19 cikk – 1 bekezdés
(1) A Bizottság a megállapításairól jelentést nyújt be a bizottságnak.
1.  A Bizottság megállapításairól jelentést nyújt be a bizottsághoz és az Európai Parlamenthez.
Módosítás 28
Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
19 cikk – 4 bekezdés
(4) Amennyiben a Bizottság úgy találja, hogy ideiglenes visszavonásra van szükség, megfelelő javaslatot nyújt be a Tanácshoz, amely két hónapon belül minősített többséggel határoz. A (3) bekezdésben említett esetben a Bizottság a bekezdésben említett időszak végén nyújtja be javaslatát.
4.  Amennyiben a Bizottság úgy találja, hogy ideiglenes visszavonásra van szükség, az Európai Parlament tájékoztatását követően, megfelelő javaslatot nyújt be a Tanácshoz, amely két hónapon belül minősített többséggel határoz. A (3) bekezdésben említett esetben a Bizottság a bekezdésben említett időszak végén nyújtja be javaslatát.
Módosítás 29
Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
20 cikk – 7 bekezdés
(7) Amikor az azonnali cselekvést igénylő kivételes körülmények lehetetlenné teszik a vizsgálatot, a Bizottság a bizottság tájékoztatását követően minden olyan megelőző intézkedést megtehet, amely feltétlenül szükséges.
7.  Amikor az azonnali cselekvést igénylő kivételes körülmények lehetetlenné teszik a vizsgálatot, a Bizottság a bizottság és az Európai Parlament tájékoztatását követően minden olyan megelőző intézkedést megtehet, amely feltétlenül szükséges.
Módosítás 30
Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
21 cikk
Amennyiben a Szerződés I. mellékletében szereplő termékek behozatala súlyos zavart okoz a közösségi piacokon – különösen egy vagy több legkülső régió tekintetében – vagy e piacok szabályozó mechanizmusaiban, vagy ilyen zavar bekövetkezésével fenyeget, úgy a Bizottság – valamely tagállam, illetőleg a saját kezdeményezésére – az érintett közös piacszervezésért felelős irányítóbizottsággal folytatott konzultációt követően felfüggesztheti a kedvezményes előírások alkalmazását az adott termékek tekintetében.
Amennyiben a Szerződés I. mellékletében szereplő termékek behozatala súlyos zavart okoz a közösségi piacokon – különösen egy vagy több legkülső régió tekintetében – vagy e piacok szabályozó mechanizmusaiban, vagy ilyen zavar bekövetkezésével fenyeget, úgy a Bizottság – valamely tagállam vagy az Európai Parlament, illetőleg a saját kezdeményezésére – az érintett közös piacszervezésért felelős irányítóbizottsággal folytatott konzultációt követően felfüggesztheti a kedvezményes előírások alkalmazását az adott termékek tekintetében.
Módosítás 31
Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
22 cikk – 1 bekezdés
(1)  A Bizottság a lehető leghamarabb tájékoztatja az érintett kedvezményezett országot minden olyan határozatáról, amelyet a 20. vagy a 21. cikknek megfelelően hozott, még annak hatálybalépését megelőzően. A Bizottság erről értesíti a Tanácsot és a tagállamokat is.
(1)  A Bizottság a lehető leghamarabb tájékoztatja az érintett kedvezményezett országot minden olyan határozatáról, amelyet a 20. vagy a 21. cikknek megfelelően hozott, még annak hatálybalépését megelőzően. A Bizottság erről értesíti az Európai Parlamentet, a Tanácsot és a tagállamokat is.
Módosítás 32
Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
22 cikk – 2 bekezdés
(2) A 20. vagy a 21. cikk értelmében hozott határozat tekintetében egy hónapon belül bármely tagállam a Tanácshoz fordulhat. A Tanács minősített többséggel egy hónapon belül eltérő határozatot hozhat.
2.  A 20. vagy a 21. cikk értelmében hozott határozat tekintetében egy hónapon belül bármely tagállam, illetve az Európai Parlament a Tanácshoz fordulhat. A Tanács minősített többséggel egy hónapon belül eltérő határozatot hozhat. Adott esetben a Tanács az általa meghozott határozatról értesíti a kérelmező országot és az Európai Parlamentet.
Módosítás 33
Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
25 cikk – e pont
e) a kedvezményezett országok listájának legkésőbb 2008. december 15-ig történő összeállítása a 10. cikkel összhangban.
e) a kedvezményezett országok évente frissítendő listájának legkésőbb 2008. december 15-ig történő összeállítása a 10. cikkel összhangban.
Módosítás 34
Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
26 a cikk (új)
26a. cikk
1.  A Bizottság rendszeresen tájékoztatja az Európai Parlamentet a következőkről:
(a) az Európai Unió és a GSP kedvezményezett országok közötti kereskedelmi statisztikákról;
(b) a III. mellékletben szereplő egyezményeknek a különleges ösztönző rendszer kedvezményezett országai által történő megerősítésének és végrehajtásának állapotáról. A Bizottság adott esetben ebbe belefoglalja az arra vonatkozó ajánlásokat, hogy valamely egyezmény hatékony végrehajtásához egy adott országnak további lépéseket kell-e tennie.
(c) a millenniumi fejlesztési célok elérésében való előrehaladásra vonatozó információkról, különösen a legkevésbé fejlett országokban
2.  A Bizottság hatásvizsgálati tanulmányt készít a GSP hatásairól a 2006. január 1-től 2009. december 31-ig terjedő időszakra vonatkozóan. A tanulmányt 2010. március 1-jéig továbbítja a bizottságnak, az Európai Parlamentnek és az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak.
3.  A Bizottság a bizottsággal történő konzultáció után meghatározza a (2) bekezdésben említett hatásvizsgálati tanulmány tartalmát, melynek tartalmaznia kell a kedvezményezett országok nézeteit, és minden esetben tartalmaznia kell legalább az alábbi elemeket:
- mélyreható statisztikai elemzés a GSP hasznosulásáról országonként és ágazatonként, ideértve a korábbi évekkel való összehasonlítást;
- az átsorolás szociális és kereskedelmi vonatkozású hatásai az átsorolt országokra;
- a következő rendeletben valószínűleg átsorolásra kerülő országok tekintetében a jövőbeli átsorolás hatásainak előzetes értékelése;
- a lehetséges hatások elemzése az érzékeny termékekhez rendelt preferenciális kulcsok növelésével a preferenciarendszer kiterjesztése és/vagy az érzékeny termékeknek a nem érzékeny kategóriába történő átsorolása tekintetében;
- e rendelet millenniumi fejlesztési célokhoz való hozzájárulásának értékelése, különösen a legkevésbé fejlett országok tekintetében.
4.  A Bizottság a dohai fejlesztési menetrend befejezésekor külön jelentést nyújt be az Európai Parlamenthez, amelyben megvizsgálja a tárgyalásoknak az e rendeletben létrehozott rendszerre gyakorolt hatását, és megfontolja az általános preferenciarendszer hatékonyságának biztosításához elfogadandó intézkedéseket.
Módosítás 39
Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
27 cikk – 3 bekezdés
3.  A bizottság megvizsgálja a rendszer hatásait a 2009. január 1-jén kezdődő időszakra kiterjedő európai bizottsági jelentés alapján. Ez a jelentés az 1. cikk (2) bekezdésében említett valamennyi kedvezményes előírásra kiterjed, és a jelentést a következő rendelet megtárgyalására elegendő időt hagyva teszik közzé.
3.  A bizottság megvizsgálja a rendszer hatásait a 2006. január 1-jén kezdődő időszakra kiterjedő európai bizottsági jelentés alapján. A jelentés részét képezi egy hatástanulmány, melynek minimális tartalmi elemei az alábbiak:
– a pozitív és negatív folyamatok azonosítása érdekében a jelen rendelet szerinti GSP felhasználási aránnyal kapcsolatos összehasonlító tanulmány,
– az érintett országok szegénységi szintre vonatkozó indikátorainak kiegyenlítéséből származó hatások értékelése,
– összehasonlító tanulmány a Gazdasági Partnerségi Megállapodások és a GSP által ajánlott kedvezményes elbánásról.
A jelentés az 1. cikk (2) bekezdésében említett valamennyi kedvezményes előírásra kiterjed, és a jelentést a következő rendelet megtárgyalására elegendő időt hagyva teszik közzé.
Módosítás 36
Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
29 cikk – 2 a bekezdés (új)
2a.  A 2012. január 1. és 2014. december 31. közötti időszakra vonatkozó felülvizsgált rendeletre irányuló javaslatot a Bizottság 2010. június 1-jéig megküldi az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak és az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak. Az új javaslat megfelelően figyelembe veszi a 26a. cikk (2) bekezdésében említett hatásvizsgálati tanulmány eredményeit.
Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat