Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документите :

Внесени текстове :

RC-B6-0277/2008

Разисквания :

PV 04/06/2008 - 20
CRE 04/06/2008 - 20

Гласувания :

PV 05/06/2008 - 6.16
CRE 05/06/2008 - 6.16
Обяснение на вота
Обяснение на вота
Обяснение на вота

Приети текстове :


Приети текстове
PDF 402kWORD 113k
Четвъртък, 5 юни 2008 г. - Брюксел
Предстояща среща на високо равнище ЕС-САЩ на 10 юни 2008 г.
P6_TA(2008)0256RC-B6-0277/2008

Резолюция на Европейския парламент от 5 юни 2008 г. за предстоящата среща на високо равнище ЕС-САЩ

Европейският парламент,

–   като взе предвид предишните си резолюции относно трансатлантическите отношения, по-специално двете си резолюции от 1 юни 2006 г. относно подобряването на отношенията между ЕС и САЩ в рамките на Споразумението за трансатлантическо партньорство(1) и относно трансатлантическите икономически отношения между ЕС и САЩ(2), както и резолюцията си от 25 април 2007 г. относно трансатлантическите отношения(3),

–   като взе предвид трансатлантическата декларация относно отношенията между ЕС и САЩ от 1990 г. и новия Трансатлантически дневен ред от 1995 г.,

–   като взе предвид декларации на ЕС-САЩ относно борбата срещу тероризма от 26 юни 2004 г. и относно укрепването на взаимното сътрудничество по отношение на неразпространението на ядрено оръжие и борбата с тероризма от 20 юни 2005 г.,

–   като взе предвид предстоящата среща на високо равнище между ЕС и САЩ на 10 юни 2008 г. в гр. Бърдо и резултатите от срещата на високо равнище между ЕС и САЩ, проведена на 30 април 2007 г. във Вашингтон,

–   като взе предвид съвместните декларации на 63-тия Трансатлантически законодателен диалог от октомври 2007 г. и 64-тия Трансатлантически законодателен диалог от май 2008 г.,

–   като взе предвид декларацията от срещата на високо равнище на Северноатлантическия съвет в Букурещ на 3 април 2008 г.,

–   като взе предвид своята резолюция от 8 май 2008 г. относно Трансатлантическия икономически съвет (4),

–   като взе предвид документа на върховния представител и Европейската комисия до Европейския съвет, озаглавен "Изменение на климата и международна сигурност" (14 март 2008 г.),

–   като взе предвид резолюциите 1803 (2008 г.), 1696 (2006 г.), 1737 (2006 г.) и 1747 (2007 г.) на Съвета за сигурност (СС) на ООН относно ядрената програма на Иран,

–   като взе предвид заключенията на председателството на Европейския съвет от 16 и 17 декември 2004 г. и по-специално частите, озаглавени "Международен ред, основан на ефективна многостранност" и "Работа с партньорите",

–   като взе предвид своите резолюции относно изменението в климата и по-специално тези от 16 ноември 2005 г.(5), 26 октомври 2006 г.(6) и 14 февруари 2007 г.(7),

–   като взе предвид член 103, параграф 4 от своя правилник,

А.   като има предвид, че партньорството между ЕС и САЩ е крайъгълен камък за външните действия на Съюза и се основава на споделени ценности като свободата, демокрацията, човешките права и принципите на правовата държава, а също и подкрепя устойчивите икономики и устойчивото развитие;

Б.   като има предвид, че Европейският съюз и Съединените американски щати играят ключова роля в световната икономика и политика, и споделят отговорността за насърчаването на мира, демокрацията и стабилността в света, както и за справянето с глобалните икономически предизвикателства, по-специално с кризите на финансовите пазари, търговията и валутен дисбаланс, а също и кризите с дълговете в някои от най-бедните държави;

В.   като има предвид, че въздействието на изменението на климата, като териториални конфликти за ресурси, нарастващите цени на храните и миграцията, са въпроси, будещи голяма загриженост сред народите и лидерите на ЕС; като има предвид, че според Международната агенция за енергия глобалното търсене ще нарасне с 50 до 60% до 2030 г.;

Г.   като има предвид, че ЕС и Съединените щати могат и следва да играят водеща международна роля в справянето с изменението на климата;

Д.   като има предвид, че търсенето на храни нараства по-бързо от предлагането, не на последно място заради увеличеното търсене в страни с възникваща пазарна икономика като Индия и Китай, особено на месни и млечни продукти, а оттам и на фуражи, като има предвид, че според Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) сегашните субсидии в САЩ за превръщането на жито в етанол са допринесли за глобалното увеличение на цените на храните, което се отрази най-тежко на най-бедните държави в света;

Е.   като има предвид, че в повечето развиващи се страни повечето от Целите на хилядолетието за развитие (ЦХР) няма да бъдат изпълнени до поставения срок 2015 г.;

Ж.   като има предвид, че има консенсус в рамките на ЕС по въпроса за съживяването и укрепването на Договор за неразпространение в периода, който тече до предстоящата конференция през 2010 г. за преглед на Договора за неразпространение;

З.   като има предвид, че лидерите на Израел и Палестина се споразумяха в Анаполис да се ангажират в нови преговори с цел сключването на споразумение преди края на 2008 г, като има предвид, че усилията за стабилност в Близкия изток чрез насърчаване на мира, демокрацията и зачитането на човешките права изисква силно сътрудничество между ЕС и Съединените щати, включително в рамките на Четворката от Близкия изток и Лигата на арабските държави;

И.   като има предвид, че тясното сътрудничество между ЕС и Съединените щати в Косово е от решаващо значение за стабилността и развитието в западните Балкани; като има предвид, че Съединените щати са поели принципен ангажимент за участие в тази ключова мисия за ЕПСО/правова държава в Косово (EULEX) с приблизително 80 полицейски служители, двама съдии и 4 до 6 прокурора;

Й.   като има предвид, че в рамките на борбата срещу международния тероризъм е необходимо да се подчертае значението на пълното зачитане на международните договори и право по отношение на правата на човека и основните свободи;

К.   като има предвид, че в едно историческо гласуване на пленарно заседание Общото събрание на ООН на 18 декември 2007 г. прие резолюция, подкрепена от междурегионален алианс, включващ и ЕС, относно мораториум върху смъртното наказание; дълбоко загрижен за съществуващото все още смъртно наказание в много от щатите на САЩ;

Л.   като има предвид, че сътрудничеството в рамките на трансатлантическите икономически отношения е в интерес както на ЕС, така и на Съединените щати, и че са необходими последователни политически ръководни действия за укрепване на трансатлантическия пазар; като има предвид, че подкрепя продължаващата работа на Трансатлантическия икономически съвет и се надява, че това ще се превърне в един от крайъгълните камъни на отношенията между ЕС и САЩ;

M.   като има предвид, че е необходимо да се постигне напредък в свободата и демокрацията по света и да се посрещнат предизвикателствата, които те поставят като международната сигурност, премахването на бедността, насърчаване на развитието, необходимостта от усилия за разоръжаване в световен мащаб, закрилата на правата на човека, справяне с глобалните рискове за здравето, въпросите на околната среда и енергийната сигурност, борбата с международния тероризъм и организираната престъпност, както и неразпространението на оръжия за масово унищожение; като има предвид, както показва и Европейската стратегия за сигурност, че трансатлантическото партньорство и НАТО са много важни за колективната сигурност;

Н.   като има предвид, че е в интерес и на двете партниращи си страни да се справи съгласувано с общите заплахи и предизвикателства на базата на съществуващи международни споразумения и ефективната работа на международните институции, и по-специално на базата на системата на ООН в съответствие с Хартата на ООН;

О.   като има предвид, че през последните няколко години няколко споразумения, предизвикани от изисквания на САЩ и приети без никакво участие на Европейския парламент, особено споразуменията относно системата за регистрация на пътници (PNR), меморандума за SWIFT и съществуването на автоматична целева система на САЩ (ATS), доведоха до ситуация на законова несигурност по отношение на необходимите гаранции за защита на данните при трансатлантическа обмяна на данни и трансфер между ЕС и САЩ с цел да се осигури обществена сигурност и, по-специално, за предотвратяване и борба срещу тероризма;

Трансатлантически отношения - общи положения

1.  Очаква с оглед на предстоящите президентски избори в САЩ да работи с новия президент на САЩ и се надява за засилен американски ангажимент към многостранността и мира и демокрацията в световен мащаб; вярва, че партньорството между ЕС и Съединените щати по чувствителни въпроси като глобалните предизвикателства на бедността и изменението на климата трябва да бъде засилено; съзнава, че по някои въпроси като Международния наказателен съд (МНС), методите, прилагани в борбата с тероризма и протокола от Киото към Рамковата конвенция на ООН за изменението на климата, все още има трансатлантически различия в подхода; изразява надежда, че следващият президент на Съединените щати ще ангажира администрацията си с разрешаването на тези проблеми;

2.  Настоява, ЕС и Съединените щати да си сътрудничат по-тясно по широк спектър от общи политически предизвикателства, и особено в Близкия изток, Иран, Ирак, Косово и западните Балкани, Афганистан и Африка и да си сътрудничат за установяване на международна атмосфера за подобряване на сигурността и положението с човешките права в държави като Бирма и Зимбабве, като насочват вниманието към тези въпроси по всички важни форуми, включително Съвета за сигурност на ООН; призовава за общ подход към отношенията с останалите главни геополитически участници;

Изменение на климата

3.  Силно насърчава двамата партньори да се договорят за общ подход за ограничаване на промяната на климата до максимално нарастване на температурата с 2°C в сравнение с нивата от периода преди развитието на промишлеността чрез справедлив принос към усилията за намаляване на емисиите от парникови газове, полагани от развитите и развиващите се страни, според техните различни отговорности и съответните им възможности, като признава отговорността на развитите страни да играят водеща роля; приветства ангажимента на основните кандидати за президент на САЩ да се заемат с емисиите на парникови газове и да постигнат сключване на международно споразумение до 2009 г. за да предотвратят измененията в климата;

4.  Настоява Съединените щати да направят всичко по силите си за да завършат работата по вътрешното си законодателство относно климата до конференцията на ООН в Копенхаген през декември 2009 г. приканва Съединените щати също така да продължат усилията си за установяване на система за търговия с въглеродни емисии, която в бъдеще да може да се свърже със схемата на ЕС за търговия с емисии, тъй като околната и промишлеността най-общо ще имат най-голяма полза от това, ако развиващите се механизми за търговия с въглеродни емисии са съвместими и имат общи черти в световен мащаб; приветства поради това разпоредбата в проектопредложенията на ЕС за схема за търговия с емисии, която позволява обвързването й с други задължителни насоки и системи за търговия, включително субнационални системи; в този контекст е окуражен от развитието на регионални системи за търговия с въглеродни емисии в Съединените щати;

5.  Приветства горепосочения доклад на върховния представител и на Комисия относно отражението на изменението на климата върху сигурността; настоява, на срещата на най-високо равнище между ЕС и САЩ да се заеме с този въпрос като му отдаде приоритет, и като гради върху успешната конференция от Бали през декември 2007 г.; призовава ЕС и Съединените щати да си сътрудничат за да постигнат през 2009 г. амбициозно споразумение за периода след 2012 г., като включат в него действия за намаляване и адаптиране на международно равнище; отбелязва с интерес предложенията, които се обсъждат в Конгреса на САЩ относно създаването на Международен фонд за чисти технологии и насърчава Комисията да открие диалог по този въпрос с администрацията на САЩ;

Тероризъм и права на човека

6.  Изразява загриженост във връзка с това, че самото съществуване на центъра за задържане в Гуантанамо и практиката на произволни арести и извънредно осъждане продължава да отправя негативно послание относно начините, по които се води борбата срещу тероризма; призовава Съвета да насърчи правителството на САЩ да сложи край на практиката на произволни арести и извънредни предавания и да изиска от правителството на САЩ да предяви обвинения или да освободи оставащите задържани, както и да ги засели наново и да им изплати компенсации в пълно съответствие с международното право и стандарти, и да даде разяснения относно съществуването на тайни затвори извън територията на САЩ;

7.  Изказва съжаление от решението на администрацията на САЩ да изгради нов комплекс за задържане в Афганистан, което показва явното намерение на Съединените щати да продължат да задържат лица извън своята територия още години наред;

8.  Потвърждава отново призива си към Съвета и Комисията да приложат най-сетне препоръките, отправени към тях от Временна комисия по предполагаемото използване на европейски държави от ЦРУ за транспортиране и незаконно задържане на затворници;

9.  Призовава Съединените щати незабавно да премахнат визовия режим и да третират всички граждани на държавите-членки на ЕС еднакво, на основата на пълната реципрочност; в този контекст приветства разговорите между ЕС и САЩ относно нови изисквания на САЩ за сигурността, за да установят безвизов режим; счита, че преговорите трябва да бъдат прозрачни, да бъдат основани на реципрочност и да зачитат разпоредбите на ЕС за защита на данните;

10.  Приветства признаването от страна на Съединените щати на компетенцията на Европейската общност да преговаря по такова споразумение и отбелязва че въпроси, влизащи в компетенцията на ЕС като тези свързани със сигурността (включително обмен на данни от системата за регистрация на пътници, екстрадицията и оказването на взаимна правна помощ), следва да бъдат договаряни със Съвета, а с държавите-членки само дотолкова, доколкото се отнасят до техните собствени граждани;

11.  Подчертава, че обменът на данни и информация е ценен инструмент в международната борба срещу тероризма и свързаната с него престъпност, но подчертава, че той трябва да става с подходяща нормативна уредба, съдържаща ясни правила и условия, гарантираща адекватна защита неприкосновеността на личния живот и гражданските свободи на отделните граждани, и предлагаща механизми за обезщетение, когато е необходимо, и че такъв обмен на данни следва да се основава на обвързващо международно споразумение в пълното участие на Парламента и на Конгреса на САЩ; подчертава, че при необходимост следва да се осъществява обмен на данни в съответствие със съществуващото споразумение между ЕС и САЩ относно екстрадицията и взаимната правна помощ сладва да съответства на законодателството на ЕО и ЕС в областта на защитата на данните, както и че то следва да бъде придружено от координиране между агенциите за разузнаване и правоприлагане, включително където е подходящо на оперативно равнище, и от сътрудничество в правосъдието съгласно споразумението между ЕС и САЩ за екстрадицията и взаимната правна помощ;

12.  Подчертава важността на зачитането на основните права и принципите на правовата държава в борбата с тероризма и организираната престъпност и призовава Комисията да информира Парламента относно напредъка в преговорите за рамка за евроатлантическо сътрудничество, по-специално относно защитата на личните данни и неприкосновеността на личния живот; призовава за спешно изготвяне на глобални стандарти за защита на данните в контекста на Трансатлантическия икономически съвет, така че да се гарантира високо равнище на защита на личните данни и правната сигурност за предприятията;

13.  Призовава ЕС и правителството на САЩ да започнат инициатива в рамките на ООН, за да се реформира съществуващата практика на списъци със санкции, включително установяването на задължителни процедури за справедливо изслушване, излагане на мотиви и ефективна съдебна защита и средства за правна защита; подчертава същевременно необходимостта от подобряване на процедурите по "черния списък" на ЕС;

Разпространение на ядрени технологии, противоракетна отбрана, контрол на въоръженията и НАТО

14.  Отново изразява пълната си подкрепа за резолюциите на Съвета за сигурност на ООН относно Иран, приети съгласно член 41, глава VІІ от Хартата на ООН, и приканва ЕС и Съединените щати да се споразумеят за обща стратегия, която да убеди Техеран да спази резолюциите на Съвета за сигурност на ООН;

15.  Приветства тясното сътрудничество между ЕС и Съединените щати относно иранския ядрен въпрос, довело до приемането на 3 март 2008 г. на горепосочената резолюция 1803 (2008 г.) на Съвета за сигурност на ООН, която налага нови санкции на Иран; приканва Съединените щати, след дипломатическия им успех в преговорите със Северна Корея, да участват непосредствено в преговори с Иран наред с ЕС, тъй като Съединените щати имат възможност да предложат допълнителни гаранции за сигурност, които да отчитат опасенията на Иран по отношение на безопасността; подчертава необходимостта от сътрудничество със Съединените щати, Русия, Китай и необвързани страни с оглед обмисляне на допълнителни идеи, насочени към постигане на всестранно споразумение с Иран относно ядрените му съоръжения и тяхната употреба;

16.  Приветства неотдавнашната инициатива на държавите-членки на Съвета за сигурност на ООН и Германия (Р5+1) да представят нов пакет стимули за Иран, в стремеж да го убедят преустанови програмата си за обогатяване на уран; приканва Съединените щати, в интерес на намирането на решение, да подкрепят изцяло преговорите с Иран в рамките на правилата и задълженията по Договора за неразпространение на ядрено оръжие;

17.  Призовава за засилване на международната система договори и режими срещу разпространението на оръжия за масово унищожаване; изтъква необходимостта от по-тясно сътрудничество между ЕС и Съединените щати в борбата с тероризма и с разпространението на оръжия за масово унищожаване, в съответствие с международното право, и необходимостта и двете страни да подкрепят ролята, която ООН трябва да играе в тези области; настоятелно приканва Съвета да обсъди с партньорите в САЩ как да се подходи положително към бъдещи подготвителни комитети по Договора за неразпространение на ядрено оръжие, като първа възможност за засилване на световния режим за неразпространение на ядреното оръжие в рамките на подготовката на конференцията за преглед на същия договор през 2010 г.; подчертава необходимостта на срещата на високо равнище да се обсъдят редица инициативи за ядрено разоръжаване въз основа на 13-те практически стъпки, единодушно приети на конференцията за преглед на Договора за неразпространение на ядреното оръжие през 2000 г.; изразява надежда, че на тази среща на високо равнище администрацията на САЩ ще бъде склонна да приеме обща стратегия с ЕС, насочена към напредък в разоръжаването, както за оръжията за масово унищожаване, така и за конвенционалните оръжия; призовава ЕС и Съединените щати да избегнат възможния вакуум в периода 2009-2010 г., когато ще трябва да бъдат подновени основните споразумения относно разоръжаването; изразява надеждата, че много важните споразумения, постигнати през 1999, 2000 и 2001 г. с Русия, ще бъдат запазени; приканва Съединените щати да ратифицират Договора за всеобща забрана на ядрените опити (CTBT) като значителна стъпка в насока намаляване на оперативната приложимост на ядреното оръжие;

18.  Призовава държавите-членки на ЕС и САЩ да работят заедно върху свежи идеи за лансиране на преориентирано и по-силно партньорство между ЕС и НАТО, което да надвишава заложеното в споразумението "Берлин плюс", отчитайки необходимостта от засилено сътрудничество в Афганистан; застъпва становището, че усилията за коригиране и прецизиране на европейската стратегия за сигурност следва да бъдат свързани с ранния етап на дискусиите относно нова стратегическа концепция на НАТО; подчертава важността на НАТО, все така съществен форум за консултации между Европа и Съединените щати по въпросите на сигурността, както и на общата външна политика и политика на сигурност на ЕС за подобряване на способността на ЕС да отговори на съществуващите и възникващи заплахи за сигурността през ХХІ век; приветства признанието на САЩ на срещата на високо равнище в Букурещ, че изграждането на НАТО като силен алианс изисква много ефективна европейска отбрана; препоръчва развитието на съществуващите отношения между НАТО и ЕС по въпросите на сигурността при същевременно зачитане на независимото естество на двете организации;

19.  Изразява становището, че планът на САЩ за разполагане на противоракетна система в Европа в настоящия момент може да възпрепятства международните усилия за разоръжаване; изразява загриженост относно решението на Русия да преустанови изпълнението на задълженията й по Договора за конвенционалните въоръжени сили в Европа; подчертава, че двата въпроса оказват влияние върху сигурността на народите в Европа и следователно не трябва да са обект на чисто двустранни дискусии между САЩ и отделни европейски страни; отбелязва в тази връзка, че декларацията от срещата в Букурещ, издадена на последната среща на Северноатлантическия съвет на 3 април 2008 г., в която се призовава за последователна архитектура на противоракетната отбрана, която би разширила обхвата си върху всички съюзнически територии; призовава Съвета и държавите-членки да разработят рамка за включване на всички държави-членки на ЕС и НАТО в разговорите по този въпрос;

20.  Очаква преоценка на свързаното със сигурността измерение на отношенията между ЕС и САЩ с оглед на резултата от стратегическия преглед на НАТО, осъвременяването на европейската стратегия за сигурност и встъпването в длъжност на нова администрация в САЩ;

Сътрудничество за развитие и цени на храните

21.  Приканва към отпускане на повече помощи за неотложни ситуации, за да се отговори на непосредствената заплаха, която представлява повишаването на цените на храните; признава обаче, че парите не са достатъчни, и затова призовава Съвета, Комисията и Конгреса и администрацията на САЩ да се занимаят със структурните проблеми, като например ниското равнище на инвестиции в селското стопанство, и приканва към координиран световен подход на ЕС, Съединените щати и многостранни организации, който следва да включва по-справедливи търговски правила и повече инвестиции в селското стопанство на развиващите се страни, насочени към маломащабни производители и жени; приканва донорите да предоставят подкрепа и да подпомагат финансирането на предпазни мрежи за най-уязвимите; приканва ръководителите на ЕС и Съединените щати да подкрепят активно и да участват в работната група на ООН на високо равнище за световната продоволствена криза, сформирана под ръководството на генералния секретар на ООН Бан Ки Мун;

22.  Приветства инициативата на администрацията на САЩ да отпусне необвързани хранителни помощи и счита тази инициатива за първа важна стъпка към реформиране на цялата програма за хранителни помощи, така че да отчете напълно необходимостта от активна подкрепа за повишена регионална и местна безопасност на храните, която в миналото беше често подценявана от обвързаните хранителни помощи на САЩ;

23.  Приканва Комисията да повдигне въпроса за необходимостта от повече предназначени за помощ за развитие бюджетни средства, насочени към селскостопански проучвания и обучение, и обмен на добри практики за селските стопани, така че да се развият по-ефикасни, устойчиви обработвателни системи и свободни от генномодифицирани организми (ГМО) растениевъдство и животновъдство, основани на участието и приспособени към местните условия, и да се постигнат стабилност на местните хранителни доставки и разумни селскостопански системи с ниско в дългосрочен план енергийно потребление;

24.  Изказва съжаление от решението на правителството на САЩ да намали своята финансова подкрепа за Фонда на ООН за населението (UNFPA); посочва съществената инструментална роля на UNFPA за постигането на доброволното намаляване на раждаемостта в по-слабо развитите страни; вярва, че достъпа до противозачатъчни средства и услуги, свързани с възпроизводството, овластяването на момичетата и жените, както и насърчаването на здравеопазването за майките и децата са ключови стратегии за намаляване на прираста на населението и поддържане на устойчивостта на ресурсите; поради това призовава правителството на САЩ да увеличи финансирането си за UNFPA;

25.  Приканва ЕС и Съединените щати да поставят Целите на хилядолетието за развитие в сърцевината на външната политика за развитие; приканва настоятелно Съвета, Комисията, държавите-членки и Съединените щати да увеличат помощта си за развиващите се страни, за да се запази доверието в техните ангажименти за повече помощи; признава повишената ангажираност на Съединените щати за помощ за развитие изобщо, и в частност в Африка; призовава президента на САЩ да използва последната година от своя мандат за постигане на амбициозни целеви резултати на срещата на Г8 в Япония през юли 2008 г. и срещата на високо равнище на ООН за ЦХР в Ню Йорк през септември 2008 г.; призовава ЕС да спази ЦХР и годишните графици за постигане на 0.7% за ОПР като ключов елемент в дневния ред на Европейския съвет на 19-20 юни 2008 г.;

Международни отношения

26.  Подчертава, че разрешаването на израело-палестинския конфликт е от жизнена важност за гарантиране на мир и стабилност в Близкия изток; напомня на страните за ангажиментите, поети от тях в Анаполис, за провеждане на преговори в дух на добра воля с цел да се сключи мирен договор до края на 2008 г., с който да се разрешат всички неуредени въпроси; още веднъж изтъква значението на арабската инициатива за мир и настоятелно призовава ЕС и Съединените щати да гарантират конструктивно участие на арабските партньори; подновява призива си към Израел да замрази всички заселнически дейности, включително и естественото разрастване, и да премахне граничните постове, поставени от март 2001 г. насам;отново изразява дълбоката си загриженост във връзка с хуманитарната и политическа криза в ивицата Газа и нейните възможни тежки последици; призовава за незабавно преустановяване на стрелбата с ракети на палестинските милиции в ивицата Газа към израелска територия; напълно подкрепя усилията на Египет за прекратяване на насилието и решение, което ще позволи повторното отваряне на всички пропускателни пунктове;

27.  Приветства съобщението, че Сирия и Израел са встъпили в непреки мирни преговори под егидата на Турция;

28.  Приветства избирането на Мишел Сюлейман за президент на Ливан; подчертава значението на стабилността, суверенитета, независимостта, единството и териториалната цялост на Ливан; приканва страните да прилагат напълно споразумението, постигнато в Доха, и призовава ЕС и САЩ да подкрепят всички усилия в тази насока;

29.  Подчертава, че евроатлантическата и по-широката международна сигурност е тясно свързана с бъдещето на Афганистан като мирна, демократична държава, зачитаща правата на човека и свободна от терористични заплахи; затова приветства твърдия и дългосрочен ангажимент на НАТО към Афганистан, както е изтъкнат в "Новата стратегическа визия" на Международните сили за поддържане на сигурността (ISAF), както и всеобхватния подход на международната общественост, обединяващ граждански и военни усилия, включително полицейската мисия на ЕС (EUPOL) в Афганистан, която е част от общия ангажимент на ЕС към Афганистан и от координирания подход на ЕС с местно политическо ориентиране, предоставяно от специалния представител на ЕС, и усилия за възстановяване, управлявани от Комисията, наред с другото; призовава ЕС и Съединените щати да вземат неотложни мерки да увеличат и подобрят координацията на помощта си за развитие на Афганистан, наред с другото като канализират колкото се може повече средства за афганистанските институции и опитни неправителствени организации;

30.  Призовава Съвета да се включи в диалог със Съединените щати относно Ирак, като споделя възгледите на ЕС за собствената му стратегическа роля в тази страна, и да продължава да подкрепя все по-многостранното естество на ролята на международната общественост в Ирак, със същевременно пълно оползотворяване на разширените правомощия на ООН в съответствие с Резолюция 1770 (2007 г.) на СС на ООН;

31.  Подчертава продължаващия общ ангажимент към регионалната сигурност и стабилност навсякъде на Балканите; изразява задоволство от бързото, безпристрастно и ефективно функциониране на международните сили за сигурност на НАТО в Косово (КФОР) при скорошните прояви на насилие в Косово и изтъква необходимостта КФОР да останат в Косово съгласно Резолюция 1244 (1999 г.) на СС на ООН, така че да се гарантира безопасна и сигурна среда със свобода на движение за всички хора и международното присъствие в Косово; в тази връзка подчертава, че ЕС играе важна роля в Косово; приветства започването на правоналагаща мисия на ЕС в Косово и настоява EULEX да има присъствие на цялата територия на Косово;

32.  Изразява увереност, че ЕС и Съединените щати трябва спешно да се справят с краткосрочните предизвикателства за развитието на Косово, с оглед постигане на обща цел: функционираща държава, мултиетническо общество със силни, функциониращи институции и зачитане на върховенството на закона; приветства факта, че за първи път мисията EULEX в Косово ще включва полицейски служители от САЩ; отбелязва, че администрацията на САЩ ще командирова персонал на Държавния департамент и подизпълнители за операцията в Косово, и ще покрие 25% от оперативните разходи на Международната гражданска служба (МГС), а останалите средства са принос на Европейската комисия и на други държави;

33.  Призовава за съгласувани действия спрямо Китай, особено по отношение на неотложната необходимост от намиране на средства за насърчаване на демокрацията в тази страна, намаляване на напрежението в отношенията в протока и способстване за диалога между пекинските власти и Далай Лама с цел конкретен напредък по тибетския въпрос;

34.  Призовава Съвета да повдигне още веднъж пред Съединените щати въпроса за Международния наказателен съд (МНС) като стожер на международното право; очаква от бъдещото правителство на САЩ по-конструктивно отношение по ратифицирането на статута на Международния наказателен съд и активно включване в постигането на споразумение по неразрешения въпрос за определението на агресията като престъпление, както се предвижда в член 5.2 от Римския статут, в подготовката за конференцията за преглед на МНС през 2009 г.;

35.  Още веднъж заклеймява смъртната присъда; призовава правителството на САЩ и всички щати да го отменят; изразява съжаление относно неотдавнашното решение на Върховния съд на САЩ да подкрепи умъртвяването с инжекция, което отваря пътя към възобновява екзекуциите;

36.  Препоръчва да се предприемат стъпки за укрепване на трансатлантическите отношения със Съединените щати чрез ново споразумение за трансатлантическо партньорство, което да замести действащия Нов трансатлантически дневен ред; в тази връзка предлага създаване на механизъм за редовен преглед на такова споразумение за трансатлантическо партньорство, в рамките на който експерти от ЕС и Съединените щати ще работят постоянно за подобряване на трансатлантическото партньорство, така че да се използва пълният му потенциал; подчертава, че единствено по-широката ангажираност на Конгреса на САЩ, на Европейския парламент и на националните парламенти на всички нива ще създаде условията за истинско ускоряване на целия процес, и че съществуващият междупарламентарен обмен следва поетапно да се превърне във фактическа "Трансатлантическа асамблея";

o
o   o

37.  Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция съответно на Съвета, Комисията, правителствата и парламентите на държавите-членки и на президента и Конгреса на Съединените американски щати.

(1) OВ C 298 E, 8.12.2006 г., стр. 226.
(2) OВ C 298 E, 8.12.2006 г., стр. 235.
(3) OВ C 74 E, 20.3.2008 г., стр. 670
(4) Приети текстове, P6_TA(2008)0192.
(5) OВ C 280 E, 18.11.2006 г., стр. 120.
(6) OВ C 313 E, 20.12.2006 г., стр. 439.
(7) OВ C 287 E, 29.11.2007 г., стр. 344.

Правна информация - Политика за поверителност