Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2007/0291(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A6-0245/2008

Texte depuse :

A6-0245/2008

Dezbateri :

Voturi :

PV 17/06/2008 - 7.1
CRE 17/06/2008 - 7.1

Texte adoptate :

P6_TA(2008)0263

Texte adoptate
PDF 271kWORD 36k
Marţi, 17 iunie 2008 - Strasbourg
Agenția europeană pentru securitatea rețelelor informatice și a datelor ***I
P6_TA(2008)0263A6-0245/2008
Rezoluţie
 Text

Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 17 iunie 2008 referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 460/2004 privind instituirea Agenției europene pentru securitatea rețelelor informatice și a datelor, în ceea ce privește durata (COM(2007)0861 – C6-0003/2008 – 2007/0291(COD))

(Procedura de codecizie: prima lectură)

Parlamentul European,

–   având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM (2007)0861),

–   având în vedere articolul 251 alineatul (2) și articolul 95 din Tratatul CE, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C6-0003/2008),

–   având în vedere articolul 51 și articolul 43 alineatul (2) din Regulamentul său de procedură,

–   având în vedere raportul Comisiei pentru industrie, cercetare și energie (A6-0245/2008),

1.   aprobă propunerea Comisiei astfel cum a fost modificată;

2.   încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei poziția Parlamentului.


Poziţia Parlamentului European adoptată în primă lectură la 17 iunie2008 2008 în vederea adoptării Regulamentului (CE) nr. .../2008 al Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 460/2004 privind instituirea Agenției europene pentru securitatea rețelelor informatice și a datelor, în ceea ce privește durata
P6_TC1-COD(2007)0291

(Întrucât s-a ajuns la un acord între Parlament şi Consiliu, poziţia Parlamentului în primă lectură corespunde cu actul legislativ final, Regulamentul (CE) nr. 1007/2008.)

Aviz juridic - Politica de confidențialitate