Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2007/0291(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A6-0245/2008

Predkladané texty :

A6-0245/2008

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 17/06/2008 - 7.1
CRE 17/06/2008 - 7.1

Prijaté texty :

P6_TA(2008)0263

Prijaté texty
PDF 278kWORD 43k
Utorok, 17. júna 2008 - Štrasburg
Európska agentúra pre bezpečnosť sietí a informácií ***I
P6_TA(2008)0263A6-0245/2008
Uznesenie
 Text

Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu zo 17. júna 2008 o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 460/2004 o zriadení Európskej agentúry pre bezpečnosť sietí a informácií, pokiaľ ide o jej trvanie (KOM(2007)0861 – C6-0003/2008 – 2007/0291(COD))

(Spolurozhodovací postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

–   so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (KOM(2007)0861),

–   so zreteľom na článok 251 ods. 2 a článok 95 Zmluvy o ES, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C6-0003/2008),

–   so zreteľom na článok 51 a článok 43 ods. 2 rokovacieho poriadku,

–   so zreteľom na správu Výboru pre priemysel, výskum a energetiku (A6-0245/2008),

1.   schvaľuje zmenený a doplnený návrh Komisie;

2.   poveruje svojho predsedu, aby túto pozíciu postúpil Rade a Komisii.


Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 17. júna 2008 na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. .../2008, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 460/2004 o zriadení Európskej agentúry pre bezpečnosť sietí a informácií, pokiaľ ide o dobu jej trvania
P6_TC1-COD(2007)0291

(Keďže bola dosiahnutá dohoda medzi Európskym parlamentom a Radou, pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní zodpovedá konečnému zneniu legislatívneho aktu, nariadeniu (ES) č. 1007/2008.)

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia