Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2007/0278(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A6-0173/2008

Внесени текстове :

A6-0173/2008

Разисквания :

PV 16/06/2008 - 23
PV 16/06/2008 - 25
CRE 16/06/2008 - 23
CRE 16/06/2008 - 25

Гласувания :

PV 17/06/2008 - 7.24
CRE 17/06/2008 - 7.24
Обяснение на вота
Обяснение на вота

Приети текстове :

P6_TA(2008)0286

Приети текстове
PDF 284kWORD 74k
Вторник, 17 юни 2008 г. - Страсбург
Европейска година на борбата с бедността и социалното изключване (2010 г.) ***I
P6_TA(2008)0286A6-0173/2008
Резолюция
 Текст
 Приложение

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 17 юни 2008 г. относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета относно Европейската година на борбата с бедността и социалното изключване (2010 г.) (COM(2007)0797 – C6-0469/2007 – 2007/0278(COD))

(Процедура на съвместно вземане на решение: първо четене)

Европейският парламент,

–   като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета (COM(2007)0797),

–   като взе предвид член 251, параграф 2 и член 137, параграф 2 от Договора за ЕО, съгласно които предложението е внесено от Комисията (C6-0469/2007),

–   като взе предвид член 51 от своя правилник,

–   като взе предвид доклада на Комисията по заетост и социални въпроси и становището на Комисията по правата на жените и равенството между половете (A6-0173/2008),

1.  Одобрява предложението на Комисията във вида, в който е изменено;

2.  Отбелязва изявлението на Комисията, приложено към него;

3.  Призовава Комисията да се отнесе до него отново, в случай че възнамерява да внесе съществени изменения в своето предложение или да го замени с друг текст;

4.  Възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията.


Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 17 юни 2008 г. с оглед приемането на Решение №…/2008/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно Европейската година на борбата с бедността и социалното изключване (2010 г.)
P6_TC1-COD(2007)0278

(Тъй като беше постигнато споразумение между Парламента и Съвета, позицията на Парламента на първо четене съответства на окончателния законодателен акт, Решение № 1098/2008/ЕО.)


Декларация на Комисията

Комисията отдава първостепенно значение на оказването на помощ и подкрепа за широкото участие на всички нива във всички дейности, свързани с Европейската година на борбата с бедността и социалното изключване (2010 г.), като практически средства за осигуряване на нейното положително и трайно въздействие.

В съответствие с решението относно Европейската година Комисията ще изработи общите насоки в стратегическия рамков документ (СРД), с които ще се определят ключовите приоритети при изпълнение на дейностите, свързани с Европейската година, както и минималните стандарти за участието в националните органи и в дейностите (вж. част II, точка 2 от приложението към решението).

СРД е адресиран към националните органи по прилагането (НОП), отговорни за изготвянето на националните програми за Европейската година и за подбора на индивидуалните действия, които ще бъдат предложени за финансиране от Общността, и към останалите заинтересовани страни.

В тази връзка Комисията ще акцентира върху важността да бъде предоставен достъп на всички НПО, включително на малки и средни организации. С оглед осигуряване на възможно най-широк достъп, НОП могат да решат да не търсят съвместно финансиране, а изцяло да финансират някои дейности.

Правна информация - Политика за поверителност