Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2007/0278(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A6-0173/2008

Předložené texty :

A6-0173/2008

Rozpravy :

PV 16/06/2008 - 23
PV 16/06/2008 - 25
CRE 16/06/2008 - 23
CRE 16/06/2008 - 25

Hlasování :

PV 17/06/2008 - 7.24
CRE 17/06/2008 - 7.24
Vysvětlení hlasování
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P6_TA(2008)0286

Přijaté texty
PDF 282kWORD 71k
Úterý, 17. června 2008 - Štrasburk
Evropský rok boje proti chudobě a sociálnímu vyloučení ***I
P6_TA(2008)0286A6-0173/2008
Usnesení
 Text
 Příloha

Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 17. června 2008 o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o Evropském roku boje proti chudobě a sociálnímu vyloučení (2010) (KOM(2007)0797 – C6-0469/2007 – 2007/0278(COD))

(Postup spolurozhodování: první čtení)

Evropský parlament,

-   s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (KOM(2007)0797),

-   s ohledem na čl. 251 odst. 2 a čl. 137 odst. 2 Smlouvy o ES, v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C6-0469/2007),

-   s ohledem na článek 51 jednacího řádu,

-   s ohledem na zprávu Výboru pro zaměstnanost a sociální věci a stanovisko Výboru pro práva žen a rovnost pohlaví (A6-0173/2008),

1.   schvaluje pozměněný návrh Komise;

2.   bere v úvahu sdělení Komise, které tvoří přílohu k tomuto usnesení;

3.   vyzývá Komisi, aby věc opětovně postoupila Parlamentu, bude-li mít v úmyslu svůj návrh podstatně změnit nebo jej nahradit jiným textem;

4.   pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi.


Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 17. června 2008 k přijetí rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. .../2008/ES o Evropském roku boje proti chudobě a sociálnímu vyloučení (2010)
P6_TC1-COD(2007)0278

(Vzhledem k tomu, že bylo dosaženo dohody mezi Evropským parlamentem a Radou, postoj Evropského parlamentu v prvním čtení odpovídá konečnému znění legislativního aktu, rozhodnutí č. 1098/2008/ES.)


Prohlášení Komise

Komise přikládá velký význam tomu, aby byla na všech úrovních usnadněna a podporována široká účast na činnostech spojených s Evropským rokem boje proti chudobě a sociálnímu vyloučení (2010) jako praktický prostředek zajištění jeho pozitivního a trvalého dopadu.

V souladu s rozhodnutím o evropském roku vypracuje Komise společné pokyny ve strategickém rámcovém dokumentu, v němž budou stanoveny klíčové priority pro provádění činností v rámci daného evropského roku včetně minimálních standardů z hlediska účasti ve vnitrostátních orgánech a na akcích (viz příloha oddíl II bod 2 rozhodnutí).

Strategický rámcový dokument je určen vnitrostátním prováděcím orgánům odpovědným za vypracování vnitrostátního programu pro daný evropský rok a za výběr jednotlivých akcí, které budou navrženy pro financování ze zdrojů Společenství, a rovněž ostatním dotčeným subjektům.

V této souvislosti Komise zdůrazní, jaký význam má zjednodušení přístupu ze strany všech nevládních organizací, včetně malých a středních podniků. V zájmu zajištění co možná nejširšího přístupu mohou vnitrostátní prováděcí orgány rozhodnout, že nebudou žádat o spolufinancování a že budou namísto toho některé akce financovat v plné výši.

Právní upozornění - Ochrana soukromí