Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2007/0278(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A6-0173/2008

Indgivne tekster :

A6-0173/2008

Forhandlinger :

PV 16/06/2008 - 23
PV 16/06/2008 - 25
CRE 16/06/2008 - 23
CRE 16/06/2008 - 25

Afstemninger :

PV 17/06/2008 - 7.24
CRE 17/06/2008 - 7.24
Stemmeforklaringer
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P6_TA(2008)0286

Vedtagne tekster
PDF 11kWORD 42k
Tirsdag den 17. juni 2008 - Strasbourg
Det europæiske år for bekæmpelse af fattigdom og social udstødelse ***I
P6_TA(2008)0286A6-0173/2008
Beslutning
 Tekst
 Bilag

Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 17. juni 2008 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om det europæiske år for bekæmpelse af fattigdom og social udstødelse (2010) (KOM(2007)0797 - C6-0469/2007 - 2007/0278(COD))

(Fælles beslutningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

-   der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (KOM(2007)0797),

-   der henviser til EF-traktatens artikel 251, stk. 2, og artikel 137, stk. 2, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget (C6-0469/2007),

-   der henviser til forretningsordenens artikel 51,

-   der henviser til betænkning fra Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender og udtalelse fra Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling (A6-0173/2008),

1.   godkender Kommissionens forslag som ændret;

2.   henleder opmærksomheden på den vedføjede erklæring fra Kommissionen;

3.   anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen agter at ændre dette forslag i væsentlig grad eller erstatte det med en anden tekst;

4.   pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen.


Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 17. juni 2008 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. .../2008/EF om det europæiske år for bekæmpelse af fattigdom og social udstødelse (2010)
P6_TC1-COD(2007)0278

(Eftersom der var indgået en aftale mellem Parlamentet og Rådet, svarer Parlamentets holdning ved førstebehandlingen til den endelige retsakt, afgørelse nr. 1098/2008/EF).


Erklæring fra Kommissionen

Kommissionen tillægger det meget stor betydning at lette og støtte bred deltagelse på alle niveauer i aktiviteterne i forbindelse med det europæiske år for bekæmpelse af fattigdom og social udstødelse (2010) som et praktisk middel til at sikre, at det får positive og varige virkninger.

I overensstemmelse med afgørelsen om det europæiske år vil Kommissionen udarbejde fælles retningslinjer i det strategiske rammedokument, hvori der vil blive etableret nøgleprioriteringer for gennemførelsen af aktiviteterne i forbindelse med det europæiske år, herunder minimumsstandarder for deltagelse i nationale organer og foranstaltninger (jf. del II, punkt 2, i bilaget til afgørelsen).

Det strategiske rammedokument sendes til de nationale gennemførelsesorganer, der er ansvarlige for fastlæggelsen af de nationale programmer for det europæiske år og for udvælgelse af foranstaltninger, der skal foreslås med henblik på fællesskabsstøtte. Det sendes også til andre berørte aktører.

I den forbindelse vil Kommissionen understrege vigtigheden af at lette adgang til deltagelse for alle ngo'er, herunder små og mellemstore organisationer. For at sikre adgang for så mange som muligt kan de nationale gennemførelsesorganer beslutte ikke at anmode om samfinansiering og i stedet finansiere visse foranstaltninger fuldt ud.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik