Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2007/0278(COD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A6-0173/2008

Előterjesztett szövegek :

A6-0173/2008

Viták :

PV 16/06/2008 - 23
PV 16/06/2008 - 25
CRE 16/06/2008 - 23
CRE 16/06/2008 - 25

Szavazatok :

PV 17/06/2008 - 7.24
CRE 17/06/2008 - 7.24
A szavazatok indokolása
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P6_TA(2008)0286

Elfogadott szövegek
PDF 287kWORD 42k
2008. június 17., Kedd - Strasbourg
A szegénység és a társadalmi kirekesztés elleni küzdelem európai éve ***I
P6_TA(2008)0286A6-0173/2008
Állásfoglalás
 Szöveg
 Függelék

Az Európai Parlament 2008. június 17-i jogalkotási állásfoglalása a szegénység és a társadalmi kirekesztés elleni küzdelem európai évéről (2010) szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról (COM(2007)0797 – C6-0469/2007 – 2007/0278(COD))

(Együttdöntési eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

–   tekintettel a Bizottságnak az Európai Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2007)0797),

–   tekintettel az EK-Szerződés 251. cikkének (2) bekezdésére, valamint 137. cikkének (2) bekezdésére, amely alapján a Bizottság javaslatát benyújtotta a Parlamentnek (C6-0469/2007),

–   tekintettel eljárási szabályzata 51. cikkére,

–   tekintettel a Foglalkoztatási és Szociális Bizottság jelentésére és a Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság véleményére (A6-0173/2008),

1.   jóváhagyja a Bizottság javaslatát, annak módosított formájában;

2.   tudomásul veszi a Bizottság jelen jogalkotási állásfoglaláshoz mellékelt nyilatkozatát;

3.   felhívja a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha javaslatát lényegesen módosítani kívánja, vagy a helyébe másik szöveget szándékozik léptetni;

4.   utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak.


Az Európai Parlament álláspontja amely első olvasatban 2008. június 17-én került elfogadásra a szegénység és a társadalmi kirekesztés elleni küzdelem európai évéről (2010) szóló .../2008/EK európai parlamenti és tanácsi határozat elfogadására tekintettel
P6_TC1-COD(2007)0278

(A Parlament és a Tanács megállapodása következtében a Parlament első olvasatban elfogadott álláspontja megegyezik a végleges jogszabállyal, 1098/2008/EK határozat)


A Bizottság nyilatkozata

A Bizottság nagy fontosságot tulajdonít a szegénység és a társadalmi kirekesztés elleni küzdelem európai évéhez (2010) kapcsolódó tevékenységekben való széles körű és minden szinten történő részvétel elősegítésének és támogatásának, ami gyakorlati eszköze annak, hogy hatása kedvező és tartós legyen.

A Bizottság az európai évről szóló határozatnak megfelelően a stratégiai keretdokumentumban közös iránymutatásokat hoz létre; a stratégiai keretdokumentum megállapítja az európai év tevékenységeinek végrehajtására vonatkozó fő prioritásokat, és tartalmazza a nemzeti testületek részvételére és a nemzeti intézkedésekre vonatkozó minimumkövetelményeket is (lásd a határozat melléklete II. részének 2. pontját).

A stratégiai keretdokumentum az európai évvel kapcsolatos nemzeti programok meghatározásáért és a közösségi finanszírozásra jelölt egyedi intézkedések kiválasztásáért felelős nemzeti végrehajtó testületek, valamint egyéb érintett felek számára készül.

Ebben az összefüggésben a Bizottság hangsúlyozni fogja annak fontosságát, hogy valamennyi nem kormányzati szervezet, valamint kis- és közepes méretű szervezet is könnyen részt vehessen az európai év intézkedései keretében nyújtott támogatásokban. A lehető legszélesebb körben történő részvétel érdekében a nemzeti végrehajtó testületek dönthetnek úgy, hogy nem kérnek semmiféle társfinanszírozási segítséget, hanem bizonyos intézkedéseket teljes mértékben maguk finanszíroznak.

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat