Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2007/0278(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A6-0173/2008

Pateikti tekstai :

A6-0173/2008

Debatai :

PV 16/06/2008 - 23
PV 16/06/2008 - 25
CRE 16/06/2008 - 23
CRE 16/06/2008 - 25

Balsavimas :

PV 17/06/2008 - 7.24
CRE 17/06/2008 - 7.24
Balsavimo rezultatų paaiškinimas
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P6_TA(2008)0286

Priimti tekstai
PDF 278kWORD 71k
Antradienis, 2008 m. birželio 17 d. - Strasbūras
Europos kovos su skurdu ir socialine atskirtimi metai ***I
P6_TA(2008)0286A6-0173/2008
Rezoliucija
 Tekstas
 Priedas

2008 m. birželio 17 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl Europos kovos su skurdu ir socialine atskirtimi metų (2010 m.) (COM(2007)0797 – C6-0469/2007 – 2007/0278(COD))

(Bendro sprendimo procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

–   atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai (COM(2007)0797),

–   atsižvelgdamas į EB sutarties 251 straipsnio 2 dalį ir 137 straipsnio 2 dalį, pagal kurias Komisija jam pateikė pasiūlymą (C6-0469/2007),

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 51 straipsnį,

–   atsižvelgdamas į Užimtumo ir socialinių reikalų komiteto pranešimą ir Moterų teisių ir lyčių lygybės komiteto nuomonę (A6-0173/2008),

1.   pritaria Komisijos pasiūlymui su pakeitimais;

2.   atkreipia dėmesį į priede pateikiamus Komisijos pranešimus;

3.   ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji ketina pasiūlymą keisti iš esmės arba pakeisti jį nauju tekstu;

4.   paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai ir Komisijai.


Europos Parlamento pozicija, priimta per pirmąjį svarstymą 2008 m. birželio 17 d., siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos sprendimą Nr. .../2008/EB dėl Europos kovos su skurdu ir socialine atskirtimi metų (2010 m.)
P6_TC1-COD(2007)0278

(Kadangi Parlamentas ir Taryba pasiekė susitarimą, Parlamento pozicija pirmajame svarstyme atitinka galutinį teisės aktą, Sprendimą 1098/2008/EB.)


Komisijos pareiškimas

Komisijos nuomone, labai svarbu sudaryti palankesnes sąlygas tam, kad būtų kuo plačiau ir visais lygiais dalyvaujama veikloje, susijusioje su sprendimo dėl Europos kovos su skurdu ir socialine atskirtimi 2010 m. įgyvendinimu, ir ją remti, kad ji taptų teigiamą ir ilgalaikį poveikį užtikrinančia praktine priemone.

Laikydamasi sprendimo dėl Europos metų Komisija parengs strateginį pagrindų dokumentą, kuriame pateiks bendrąsias gaires, nustatančias svarbiausius veiklos, susijusios su Europos metais, įgyvendinimo prioritetus, įskaitant būtiniausius reikalavimus, taikomus nacionalinių įstaigų dalyvavimui ir veiklai (žr. sprendimo priedo II dalies 2 punktą).

Strateginis pagrindų dokumentas skirtas nacionalinėms įgyvendinimo įstaigoms, atsakingoms už Europos metų nacionalinių programų rengimą ir veiksmų, kuriuos bus siūloma finansuoti iš Bendrijos biudžeto, atranką, ir kitiems atitinkamiems suinteresuotiesiems subjektams.

Atsižvelgdama į tai, Komisija pabrėžia, kaip svarbu sudaryti palankesnes sąlygas visų NVO, įskaitant mažas ir vidutines organizacijas, dalyvavimui. Kad būtų užtikrintas kuo platesnis dalyvavimas, nacionalinės įgyvendinimo įstaigos gali nuspręsti neprašyti bendro finansavimo, o pačios finansuoti visus tam tikrus veiksmus.

Teisinė informacija - Privatumo politika